Publikacija “Kada djeca imaju djecu – Analiza stanja i preporuke za postupanje u slučajevima maloljetničkih trudnoća i roditeljstva» koja je nastala suradnjom Udruge roditelja “Korak po korak” i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, predstavljena je 10. lipnja u Tribini grada Zagreba. Publikacija je temeljena po provedenom istraživanju, pregledu relevantnih dokumenata te zaključcima radne skupine.

Namijenjena je nadležnim institucijama, stručnjacima zaposlenima u obrazovnim, zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva kako bi postupali u najboljem interesu mlt. majki i njihovog djeteta.

Raspravom se osvrnulo na Opće preporuke za postupanje i njihovu primjenjivost, a tribini je prisustvovala i socijalna radnica Poliklinike Tamara Gojković.

Više na www.unicef.hr

Print Friendly, PDF & Email