U organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba održana je 19. prosinca 2016.  “Interaktivna edukacija u zdravstvenom sustavu usmjerena vulnerabilnim skupinama”. U edukaciji su sudjelovale brojne patronažne sestre grada Zagreba i različitih dijelova RH.

Kroz nositelje izlaganja sa KBC „Rebro“ prof.dr.sc. Borisa Filipovića-Grčića, spec. pedijatra neonatologa i dr. Hrvoja Kniewalda, pedijatra kardiologa prisutnima su predočene spoznaje o etičkim i komunikacijskim izazovima u procesu liječenja teško bolesne djece te načini davanja informacija o tijeku liječenja roditeljima teško bolesne djece.

Ispred Poliklinike su dr. Domagoj Štimac, spec. psihijatar i Sanja Jusufbegović, prof. klinički psiholog izlagali o primjerenim načinima komunikacije s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, rizičnim čimbenicima u odgoju djece te mogućnostma njihovog prepoznavanja i tretmana. Riječi je bilo i o ulozi patronažnih sestara u radu s vulnerabilnim skupinama, pružanju podrške dojenju djece s teškoćama u razvoju te o postupcima rane intervencije koja je važna kao poticaj za pravilan rast i razvoj.

Edukacija je bila prilika za razmjenu iskustava stručnjaka različitih profila i ugrađivanje teorijskih, ali i praktičnih iskustava u svakodnevni rad s pacijentima. Također, otvorena je tema o potrebi daljnje interaktivne suradnje u zdravstvenom sustavu u svrhu dobrobiti pacijenata, ali i prevencije pojave profesionalnog sagorijevanja. Edukaciji su prisustvovale i medicinske sestre koje rade u Poliklinici obzirom da su teme bile izuzetno korisne i namijenjene svima koji se u svakodnevnom radu susreću sa teško bolesnima.

Edukacija je završila predstavljanjem knjige „Vidim te“, autora Slavena Vujića.

Print Friendly, PDF & Email