Otuđenje iz kliničke perspektive bilo je tema drugog dana 3. europske konferencije s međunarodnim sudjelovanjem EAPAP-a (Europske asocijacije stručnjaka u području otuđenja, engl. European Association of Parental Alienation Practitioners), koja se u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba održava do 18. rujna 2020. u obliku webinara preko 400 stručnjaka iz cijelog svijeta.

Drugi dan konferencije istaknuta je nužnost i uvažavanje otuđenja od strane pravosudnog sustava, podrška stručnjacima mentalnog zdravlja od strane cjelokupnog sustava zaštite djece budući da je isto preduvjet za pravovremene intervencije u svrhu zaštite zlostavljanog djeteta. Renomirani eksperti iz Izraela (Inbal Kivenson Bar-On i dr. sc. Benjamin Bailey), dijeleći iskustva iz Izraela ukazali su na važnost prihvaćanja koncepta otuđenja od strane Vrhovnog suda određene zemlje kao ključnog koraka prema uspostavi dobre prakse. Eksperti iz Velike Britanije (Karen Woodall), Malte (Claire Francica), i Izraela (dr.Benjamin Bailey), Švicarske (Marina Walter i dr. sc. Thomas Demessence) složili su se kako je stručnjacima mentalnog zdravlja tijekom tretmanskog rada u slučajevima otuđenja iznimno važna podrška cjelokupnog sustava koji pravovremeno i adekvatno reagira, odnosno da je kontinuirana komunikacija između svih sektora neizbježna i potrebna u pronalaženju adekvatnih preporuka i rješenja zaštite najboljeg interesa djeteta.

Karen Woodall, svjetski priznat i poznat ekspert u području otuđenja djece posebno je istaknula da savezu otuđujućeg roditelja i djeteta nije važno pristupiti samo s terapijskog aspekta nego je nužno mijenjati strukturu života.

Doc. dr. sc. Milica Pejović Milovančević, načelnica Klinike za djecu i mlade pri Institutu za mentalno zdravlje iz Beograda naglasila je važnost prepoznavanja psihološkog „rascjepa“ (splittinga) djeteta kao jednog od najznačajnijih simptoma otuđenja te zaključila: “Splitting je u nekim slučajevima trajan i ne možemo očekivati da se razriješi sam od sebe, a posljedica je traume o kojoj nam dijete često ne može progovoriti”.

Psihijatrica Poliklinike doc. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, govoreći o psihološkim posljedicama otuđenja zaključila je da su posljedice po mentalno zdravlje otuđene djece jednake posljedicama svih drugih oblika zlostavljanja kao što su emocionalno, seksualno, fizičko zlostavljanje. 

Doc. dr. sc. Danijel Crnković, psihijatar s KBC-a Sestre milosrdnice je, diskutirajući iz perspektive psihopatologije roditelja zaključio kako stručnjaci tijekom rada na slučajevima otuđenja ne smiju ući u ulogu promatrača, jer je njihova uloga aktivno i pravovremeno reagirati.  

Dr. sc. Jill Salberg, izvanredna profesorica, konzultantica i supervizorica iz područja kliničke psihologije na postdoktorskom programu psihoterapije i psihoanalize na Sveučilištu New York u pozvanom predavanju istaknula je važnost razumijevanja transgeneracijskog prijenosa traume koji se može reflektirati na cjelokupnu obiteljsku dinamiku, a u slučajevima otuđenja ga dodatno produbljuje.

Prva dva dana konferencije namijenjena su stručnjacima koji rade s djecom, a treći je dan otvoren za javnost, posebno kao edukacija zainteresiranim roditeljima. Više saznajte na https://www.eapapzagreb2020.com/program

INFOGRAFIKE:

 

otuđenje, jill salberg

 

 

Print Friendly, PDF & Email