Infografika “Predškolci u digitalnom svijetu” koja sažima glavne rezultate našeg istraživanja

U suradnji s Poliklinikom i uz financijsku pomoć grada Zagreba Udruga RODA napravila je simpatičnu i informativnu infografiku “Predškolci u digitalnom svijetu” u kojem se na sažet i slikovit način predstavljaju podaci dobiveni u našem istraživanju o vremenu koje djeca provode pred ekranima (tzv. screen time).  RODA je objavila i interaktivnu slikovnicu o sigurnosti na Internetu u kojima je koristila naše podatke.

Istraživanje:  Prvo nacionalno istraživanje o predškolskoj djeci pred malim ekranima (rezultati)

Slikovnica: Podaci iz našeg istraživanja u Rodinoj interaktivnoj slikovnici o sigurnosti na Internetu

INFOGRAFIKA:

Print Friendly, PDF & Email