U Zagrebu je 10. prosinca održana  II. Međunarodna bienalna konferencija Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež o Stop programu – Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije. Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba bila je također suorganizator ove konferencije. Na konferenciji su kao predavači sudjelovali svjetski i europski stručnjaci – eksperti koji su razmjenjivali i diskutirali o različitim perspektivama na području maloljetničkog prava. Naglasak konferencije je bio na alternativnim mjerama u smjeru svjetskih trendova primjene diverzije, zakonodavnih rješenja i primjera dobre prakse za djecu i mlade s problemima u ponašanju kao i potrebi primjene alternativnog pristupa/diverzije u različitim stadijima postupka prema djeci i mladima te u konačnici pokazateljima učinkovitosti. Na konferenciji je sudjelovalo oko 400 stručnjaka koji se bave djecom i mladima u različitim institucijama.

Predavanja stručnjaka na konferenciji

Na početku konferencije sudionicima su se obratili predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež dr. sc. Lana Petö Kujundžić, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić,  predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sesa, glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić i zamjenica gradonačelnika  Zagreba Jelena Pavičić Vukičević.

U stručnom djelu konferencije Renata Winter, predstavnica Odbora za prava djeteta UN-a  održala je predavanje na temu „Borba Odbora za prava djeteta za promoviranje diverzije“.  Tony Capizzi, predsjednik Nacionalne Udruge sudaca za mladež i obiteljskih sudaca u SAD-u održao je predavanje pod nazivom „Inicijativa za reformu maloljetničkog pravosuđa na temelju istraživanja prije donošenja presuda i diverzijskih programa u Sjedinjenim Američkim Državama“. Nadalje,  Astrid Podsiadlowski, voditeljica Odjela za prava djece Agencije Europske Unije za ljudska prava – FRA govorila je o tome „Kako pravosuđe prilagoditi djeci? Osnove iz FRA istraživanja o djeci u pravosudnom  postupku“,  a Ingrid Breit, predstavnica Europske komisije, DG JUSTICE održala je predavanje na temu „Smjernice za postupak prema djeci u kaznenom postupku, s posebnim osvrtom na izbjegavanje pritvaranja uz uporabu alternativnih mjera“.

Predavanje pod nazivom „AWAY – alternativno ponašanje prema mladima- maloljetničko pravo kao projekt u akciji- je li diverzija dostižna?“ održali su Anamarija Vuić, programska koordinatorica s Hrabrog telefona i Ioan Durnescu, profesor sa Sveučilištu u Bukureštu. Na konferenciji je također bio prikazan video prikaz primjera primjene diverzije u Novom Zelandu. Anja Mirosavljević, docentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održala je predavanje pod nazivom „Restorativna  pravda i medijacija između žrtve i počinitelja kaznenog djela u RH“.

Predavanje o STOP programu i premijerno prikazivanje videa Odbora mladih Poliklinike

Dr.sc. Lana Petö Kujundžić, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu i predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež predstavila je sudionicima program diverzije u Hrvatskoj pod nazivom „STOP program u Hrvatskoj“. U sklopu predavanja je premjerno prikazan i video prikaz STOP programa koji su mladi iz Odbora mladih Poliklinike u suradnji sa sudionicima programa režirali i snimili.  Ovo je bio odaziv na poziv USZM-a za suradnju između Odbora mladih Poliklinike i mladih koji su bili uključeni u STOP program, kao i njihovih roditelja te stručnjaka koji surađuju u STOP programu. Video uradak Odbora mladih možete pogledati ovdje:

Ivana Radić, doktorandica na katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu je održala predavanje na temu „Primjena načela svrhovitosti prema ZSM-u“, a Dalida Rittossa, doktorandica na katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci govorila je na temu „Institut diverzije – važan iskorak u modernom maloljetničkom postupanju“.

Predavanje ravnateljice prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander 

Ispred Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba plenarno predavanje na temu „Znanstvena saznanja o primjeni alternativnih tretmana“ održala je prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander. U predavanju naglasak je bio na specifičnostima adolescencije kao razvojnog doba u području kognitivnog, ali i emocionalnog i socijalnog razvoja. Također, razmatrala se (ne)učinkovitost pojedinih vrsta postupanja spram djece u pravosudnom sustavu uzimajući u obzir problematiku i potrebe djece kao i modifikacije nepoželjnih ponašanja. Ravnateljica je istaknula da su najučinkovitije one mjere gdje se prepoznaju potrebe i teškoće rizične djece od kojih je jedna upravo diverzija, što djeca i roditelji koji su bili uključeni u STOP program zapravo i potvrđuju.

Dojmovi članova Odbora mladih

Video uradak Odbora mladih Poliklinike imao je snažan odjek, a ovim putem se i zahvaljujemo predsjednice Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež Lani Petö Kujundžić na pozivu za ovu suradnju Odbora mladih i mladih uključenih u STOP program.

O tome koliko im je to značilo članovima i članicama Odbora mladih potvrđuju i njihovi komentari nakon konferencije:

“Zahvalan sam što su toliki ljudi došli zalagati se za djecu i mlade. Zahvalan sam isto tako što smo mi dobili priliku da iskažemo svoja mišljenja i ideje”

“Bilo mi je drago što smo mogli prisustvovati konferenciji i predstavljati mlade i njihove stavove. Zahvalna sam što smo dobili priliku napraviti video i STOP programu koji je, nadam se, gostima konferencije dao bolji uvid o STOP programu i važnosti njegova provođenja”

“Meni se jako svidjela konferencija, posebno su mi bili zanimljivi strani predavači i njihova dugogodišnja iskustva i da je bilo moguće usporediti naš sistem s njihovim”

“Tek kad sam došao u odbor, a onda i na konferenciju, sam vidio da se ljudi zbilja trude raditi stvari za mir”

“Bilo je odlično istupiti i dati svoj glas za probleme s kojima se mladi suočavaju u društvu, a posebice oni koji su se sukobili sa zakonom. Zaključili smo da se problem time zapravo nije riješio, kako pokazuju statistike već se samo preusmjerio na druge aspekte života. Dakle promjenile su se okolnosti, a ne pojedinci. No to ne znači da ću prekinuti sa svojom aktivnošću u Odboru mladih već me upravo ti pojedinci potiču da skrenem pozornost na njih koji su jednako važni kao i svi ostali.”

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email