Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koordinator je aktivnosti na nacionalnoj razini u provedbi Kampanje za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom Vijeća Europe. O svim aktivnostima koje se u Republici Hrvatskoj provode u sklopu te kampanje možete saznati na stranicama Ministarstva: http://mobms.hr

Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog nasilja 25. listopada 2007. godine, a Konvencija je stupila na snagu 1. srpnja 2010. godine.

Regionalna konferencija Vijeća Europe „Zaustavimo spolno nasilje nad djecom – ratificiranje i implementiranje Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od spolne eksploatacije i zlostavljanja“ održat će se u Zagrebu 27. – 28. listopada 2011.

O navedenom možete više saznati na:

http://www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom.aspx

Print Friendly, PDF & Email