HRT: Reportaža o 15 godina Poliklinike u “Dobro jutro, Hrvatska”

U magazinu “Dobro jutro, Hrvatska” u ponedjeljak 5. veljače 2018. godine objavljena je reportaža o Poliklinici povodom 15 godina rada, a u studiju je gostovala ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander:

“Iza Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba 15 je godina uspješnog rada. Kroz tu je zdravstvenu ustanovu, jedinu toga tipa u ovom dijelu Europe, prošlo više od 16 tisuća onih kojima je trebala pomoć ili podrška, nerijetko zbog zanemarivanja ili zlostavljanja. U individualnom pristupu pomažu im stručnjaci mentalnog zdravlja.

Od ukupnog broja primljene djece oko 35% ih je bilo izloženo različitim vrstama zlostavljanja: najviše svjedočenju nasilju u obitelji (više od 3000), a potom seksualnom zlostavljanju (više od 1400).

Vrata Poliklinike otvorena su svoj djeci, bez obzira na to o kakvom se problemu radi. Često rade i s djecom i roditeljima u visokokonfliktnom razvodu braka, s djecom koja su žrtve i(li) počinitelji vršnjačkog nasilja, koja imaju teškoće učenja, pažnje, koncentracije i slično.

Problemi s kojima se u Poliklinici susreću vrlo su ozbiljni. Istraživanja ukazuju na to da je emocionalno zlostavljanjo oko 30% djece te da je oko dvije trećine djece izloženo povremenom emocionalnom zlostavljanju.

Da nam patologija kod djece postaje izraženija, ozbiljnija što bih rekla da se kao društvo trebamo zapitati što se događa. Ja ovdje radim 14 godina, kad sam počinjala raditi nije bilo tako često da se djeca samoozljeđuju, da razmišljaju o suicidu, da imaju raznorazne ozbiljnije psihičke i psihijatrijske probleme, upozorava Marija Crnković, klinički psiholog.

Stoga pomoć treba zatražiti na vrijeme, što često nije slučaj, zbog srama, osude okoline ili predrasuda. No u Poliklinici kažu da se i tu stvari pomiču s mrtve točke i da se sve više podiže svijest o važnosti mentalnog zdravlja.

Djeca koja dolaze u Polikliniku uglavnom dolaze iz Zagreba (55%), no kako u Hrvatskoj pa niti u ovom dijelu Europe nema druge ustanove ovakvog tipa, stižu i djeca iz drugih regija Hrvatske, pa i iz okolnih zemalja (BiH, Crna Gora, Srbija).

Ako roditelj procijeni ili stručnjaci koji rade sa djecom procjenjuju da je potrebna intenzivnija pomoć djeci, mogu se nama obratiti. Jako blisko surađujemo i s drugim institucijama našeg sustava, centrima za socijalnu skrb, policijom, sudovima, sa Prekršajnim sudom u Zagrebu imamo jednu dobru suradnju, kaže Crnković.

Sudovima se omogućuje naime vođenja razgovora s traumatiziranim djetetom u prostoru Poliklinike, na način da posebno educirani stručnjak razgovara s djetetom, a sudac i ostale uključene strane po potrebi gledaju i slušaju putem audio-video linka te mogu postavljati pitanja preko stručnjaka. Na taj način sprječava se višestruko ispitivanje djeteta i osigurava mu se child-friendly pristup, uz što raniji mogući početak psihoterapije (čak i za vrijeme trajanja postupka, forenzično osjetljiv tretman, što sprječava višegodišnje čekanje djeteta na pomoć). Upravo zbog toga ih Vijeće Europe ističe kao primjer dobre prakse.

U timu Poliklinike su psihijatri, psiholozi, neuropedijatrica, socijalni pedagozi, logopedinja, socijalni radnici, medicinske sestre i pravnik, a čak četiri petine djece obrađeno je od barem tri stručnjaka različitih profila.

Jedan od važnih ciljeva Poliklinike je educirati i širu javnost, odnosno podizati javnu svijest i osigurati svim zainteresiranim građanima pristup stručnim informacijama o važnim temama kojima se bavimo u svakodnevnom radu.

Poliklinika je zato izdala 14 priručnika i tri kompleta letaka u 500 tisuća primjeraka koji su besplatno podijeljeni, a dostupni su i za preuzimanje na našoj web stranici.

O radu, problemima i budućim projektima Poliklinike govorila je ravateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander.”

Print Friendly, PDF & Email