U emisiji “Kod nas doma” voditeljica Barbara Kolar je ugostila ravnateljicu prof. dr. sc. Gordanu Buljan Flander koja je govorila o tome kako je u terapiji i u forenzičnom intervjuu počela koristiti terapijske pse te na koji način terapijski psi pomažu djeci i smanjuju im stres, zbog čega se u svijetu počinju uvoditi terapijski psi i na sud, tzv. “court dogs”.

U sklopu emisije je objavljena reportaža i intervju sa Renatom Fridrih, prof. defektologom-logopedom koja je voditeljica projekta obuke terapijskih pasa prema holističkom pristupu, u okviru udruge Društvo Naša djeca Sisak. Prof. Fridrih naglasila je kako je postigla značajno poboljšanje u logopedskom tretmanu djece kada su uključeni terapijski psi – razultati su bolji gotovo 90%. Posebno je istaknula i inicijativu ravnateljice da prilikom sudskog vještačenja uključi terapijske pse u forenzični intervju seksualno zlostavljane djece.

Renata Fridrih, terapijski psi

Renata Fridrih, prof.

Print Friendly, PDF & Email