Hrabri telefon partner u projektu “Regionalni resorni centar za zaštitu djece u Jugoistočnoj Europi”

Hrabri telefon je predstavio novi trogodišnji projekt „Regionalni resorni centar za zaštitu djece u Jugoistočnoj Europi“ u kojem djeluje kao jedan od 8 partnera organizaciji Terre des hommes. Osnovni cilj Projekta je uspostavljanje jake regionalne mreže inovacija i praksi među stručnjacima koji rade na području zaštite djece.

Projekt je 19. ožujka predstavljen odabranim stručnjacima koji čine Multidisciplinarni tim za zaštitu djece Projekta. Svi članovi Tima su iskusni, odgovorni motivirani stručnjaci koji godinama djeluju na području zaštite djece i koji su u javnosti prepoznati kao okosnica njihove zaštite u Hrvatskoj.

Multidisciplinarni tim za zaštitu djece promiče ideju projekta, radi na umrežavanju stručnjaka i kritički sagledava aktivnosti Projekta i njegovu primjenu u praksi.

Kao drugi dio predstavljanja, vođena je diskusija o prednostima i izazovima Projekta. Članovi Multidisciplinarnog tima za zaštitu djece vide brojne snage Projekta – od multidisciplinarnog djelovanja, kontinuirane podrške i dostupnosti znanja i informacija do mogućnosti zagovaranja za promjene u zakonodavstvu i praksi kako bi se stručnjacima osigurali adekvatni uvjeti za rad, a time i efikasnije usluge djeci. Dosadašnje iskustvo i znanje članova Multidisciplinarnog tima uvelike  olakšava rješavanje nedoumica i prepreka.

Poseban naglasak tijekom sastanka dan je velikoj on-line platformi koja www.childhub.org koja je namijenjena stručnjacima koji rade na području zaštite djece u kojoj stručnjaci mogu naći informacije, znanja, ali i umrežiti se s drugim stručnjacima na području Jugoistočne Europe. Poseban dio platforme predviđen je i za rasprave o pojedinim slučajevima u anonimnom okruženju, posebno vodeći brigu o anonimnosti klijenta. Vizija projektnih timova je da Child Hub postane svakodnevan alat u radu, prepoznatljivo mjesto namijenjeno svim stručnjacima, a posebno onima kojima zbog dislociranosti nisu u mogućnosti dobiti informacije, znanja i podršku u svom radu.

Print Friendly, PDF & Email