Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela obilježava se 22. veljače, a ove je godine uklopljen u informativnu kampanju Europske komisije o pravima žrtava nasilja „Držat ću oči širom otvorene“.

Kampanja je dio Strategije EU o pravima žrtava (2020. – 2025.) kojoj je cilj osigurati da žrtve kaznenih djela mogu u potpunosti ostvariti svoja prava bez obzira gdje se u EU kazneno djelo dogodilo. Provodi se u 10 zemalja članica EU: Hrvatskoj, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Latviji, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj. Kampanjom su obuhvaćene institucije i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima svih kaznenih djela, a osobito djeci žrtvama nasilja, žrtvama rodno uvjetovanog nasilja te LGBTIQ fobije i ksenofobije.

Partneri kampanje u Hrvatskoj su Ministarstvo pravosuđa i uprave, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug, a kampanju podržavaju i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba te organizacije civilnog društva B.a.B.e., Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Centar za mirovne studije, Hrabri telefon, Zagreb Pride i Ženska soba, koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

U Republici Hrvatskoj žrtvama su besplatno dostupne usluge savjetovanja, emocionalne i psihološke podrške, pravnog savjetovanja, skloništa, telefonske linije za pomoć i podršku, kao druge usluge, ovisno o djelokrugu rada organizacija.

Sve informacije o organizacijama za podršku, kaznenim djelima i pravima žrtava u Hrvatskoj i ostalim zemljama dostupne su na posebnoj stranici: https://victims-rights.campaign.europa.eu.

Kontakti organizacija za podršku žrtvama kaznenih djela u RH za preuzimanje (PDF):

Kontakti organizacija za podršku žrtvama u RH

116 006 – Besplatni broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

U 2022. godini Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja zaprimio je 1960 poziva, a od otvaranja linije 2013. do kraja 2022. godine zaprimio je ukupno više od 14.100 poziva.

Prava žrtava kaznenih djela u EU

EU Prava žrtava kaznenih djela

EU Prava žrtava kaznenih djela

 

 

Print Friendly, PDF & Email