Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba pruža podršku informativnoj kampanji Europske komisije o pravima žrtava nasilja „Držat ću oči širom otvorene“, te je ravnateljica doc. prim. dr. sc. Vanja Sljepčević Saftić, subspecijalistica dječje neurologije u subotu 28. siječnja 2023. prisustvovala događanju u zagrebačkom City Centru One West kojim je kampanja započela u Hrvatskoj. Tom je prilikom održan društveni izazov pod nazivom kampanje „Držat ću oči širom otvorene“ kako bi se građani potaknuli da prepoznaju žrtve, pruže im svoju podršku te im pomognu prijaviti nasilje.

Strategija EU o pravima žrtava

Kampanja je dio Strategije EU o pravima žrtava (2020. – 2025.) kojoj je cilj osigurati da žrtve kaznenih djela mogu u potpunosti ostvariti svoja prava bez obzira gdje se u EU kazneno djelo dogodilo. Provodi se u 10 zemalja članica EU: Hrvatskoj, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Latviji, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj. Kampanjom su obuhvaćene institucije i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima svih kaznenih djela, a osobito djeci žrtvama nasilja, žrtvama rodno uvjetovanog nasilja te LGBTIQ fobije i ksenofobije.

Partneri kampanje u Hrvatskoj su Ministarstvo pravosuđa i uprave, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug, a kampanju podržavaju i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba te organizacije civilnog društva B.a.B.e., Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Centar za mirovne studije, Hrabri telefon, Zagreb Pride i Ženska soba, koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Cilj kampanje je osigurati da žrtve svih kaznenih djela budu informirane o svojim pravima i načinima njihovog ostvarivanja

Na međunarodnoj razini Europska komisija kampanju provodi u suradnji s organizacijom Victim Support Europe (VSE). Cilj kampanje je osigurati da žrtve svih kaznenih djela budu informirane o svojim pravima i načinima njihovog ostvarivanja:
– pravo da se žrtvu razumije i da joj je sva komunikacija u koju je uključena razumljiva
– pravo da žrtve svih kaznenih djela budu informirane o pravima i načinima njihovog ostvarivanja
– pravo na pristup službama za povjerljivu i besplatnu podršku i pomoć
– pravo na dobivanje informacija
– pravo na sudjelovanje u kaznenim postupcima
– pravo na zaštitu i pojedinačnu procjenu
– prava članova obitelji žrtve kao što su pristup službama za podršku i pomoć ili pravo na zaštitu.

U Republici Hrvatskoj žrtvama su besplatno dostupne usluge savjetovanja, emocionalne i psihološke podrške, pravnog savjetovanja, skloništa, telefonske linije za pomoć i podršku, kao druge usluge, ovisno o djelokrugu rada organizacija.

Sve informacije o organizacijama za podršku, kaznenim djelima i pravima žrtava u Hrvatskoj i ostalim zemljama dostupne su na posebnoj stranici: https://victims-rights.campaign.europa.eu

116 006 – Besplatni broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

U 2022. godini Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja zaprimio je 1960 poziva, a od otvaranja linije 2013. do kraja 2022. godine zaprimio je ukupno više od 14.100 poziva.

Print Friendly, PDF & Email