Edukacije za stručnjake iz centara za socijalnu skrb Srbije na temu pozitivnog roditeljstva i položaja djece u visokokonfliktnim razvodima

Ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je danas online predavanje za stručnjake iz centara za socijalnu skrb Srbije na temu pozitivnog roditeljstva u sklopu dvogodišnjeg projekta Centra za prava djeteta (CPD) iz Beograda  “Pozitivno roditeljstvo”. Taj se projekt provodi uz financijsku podršku EU u okviru programa Europski instrument za demokraciju i ljudska prava u Srbiji s ciljem da “doprinese da se svakom djetetu u Srbiji omogući zaštita od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosljedno primjenjuje u svim okruženjima”.

U okviru tog projekta sljedećeg tjedna ravnateljica će održati trodnevnu edukaciju za suce i kolege iz centara za socijalnu skrb Srbije na temu položaja djece u visokokonfliktnim razvodima.

Ove su edukacije nastavak dobre suradnje i povezanosti organizacija za zaštitu djece u regiji, a mnogima od njih stručnjaci iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba drže edukacije i supervizije. Nakon inicijalnog mapiranja postojećih programa pozitivnog roditeljstva u Srbiji, Centar za prava djeteta će u saradnji sa nacionalnim i međunarodnim stručnjacima u oblasti prava djeteta, razviti dodatne programe edukacije za profesionalce koji rade sa djecom i obiteljima u sustavima socijalne zaštite i pravosuđa, posebno u slučajevima visokokonfliktnih razvoda. Na regionalnoj konferenciji sljedeće godine će biti predstavljeni dostignuti ciljevi projekta i publikacija sa autentičnim svjedočanstvima djece i odraslih koji su prošli  kroz iskustvo visokokonfliktnog razvoda, kako bi se iz asapekta djeteta sagledao postupak razvoda braka i njegove posledice.

Print Friendly, PDF & Email