Zajednica centara za socijalni rad Slovenije (slov. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije) je u razdoblju od veljače do lipnja 2019. godine organizirala četiri dvodnevne radionice pod nazivom »Prepoznavanje spolnog zlostavljanja djece«, koje su održane u Ljubljani, Mariboru i Kopru. Ovu edukaciju je vodila prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a sudjelovalo je 75 stručnjaka, djelatnika slovenskih centara za socijalni rad (socijalni radnici, psiholozi, pravnici…) koji rade na području zaštite obitelji. Teme su bile forenzični intervju sa spolno zlostavljanim djetetom, simptomi i posljedice spolno zlostavljanjog djeteta te razlikovanje istinitih od lažnih prijava.

Svih 16 centara za socijalni rad u Sloveniji udruženo je u Zajednicu Centara za socijalni rad Slovenije koja ih zastupa u stručnim tijelima ministarstava, daje inicijative za različite programe socijalne skrbi, surađuje u provođenju zajedničkih interesa članica u donošenju zakona, podzakonskih akata i drugih ragulatornih akata, koji utječu na aktivnost centara za socijalni rad u Sloveniji. Zajednica, također, organizira i različite vrste susreta i edukacija uz razmjenu iskustava sa domaćim i stranim ekspertima iz područja socijalne skrbi i drugih relevantnih tema.

Print Friendly, PDF & Email