Edukacija zagovornika za djecu u Sloveniji

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba u Sloveniji je 25. svibnja 2019. održala za zagovornike dječjih prava edukaciju na temu zaštite prava djece. Zagovornici za djecu su stručnjaci čiji rad se temelji na djetetovom pravu na izražavanje svojeg mišljenja u skladu s člankom 12. Konvencije UN-a o pravima djeteta. Zagovornici za djecu djeluju u okviru institucije Pravobranitelja Republike Slovenije, gdje je jedan od zamjenika ombudsmana Tone Dolčić ustanovio ovaj institut.

Naime, zagovornici za djecu u Sloveniji dijete na njemu primjeren način, u skladu s dobi i sposobnostima, upoznaju s njegovim pravima, sa slijedom sudskog procesa, s ulogom drugih stručnjaka unutar sustava. Njihov rad ne uključuje savjetovanje niti rad s roditeljima. Tijekom više susreta s djetetom rade na uspostavi odnosa no ne vode intervju s djetetom s ciljem saznavanja volje i želje nego razgovaraju s njim, potiču i dopuštaju djetetu da izrazi svoje mišljenje o svemu relevantnom što se na njega odnosi. Zagovornici za djecu isključivo prenose mišljenje i izjave koje je dijete samoinicijativno izrazilo, ali ne procjenjuju je li mišljenje djeteta u skladu s njegovim najboljim interesom. Drugim riječima, zagovornici za djecu prenose glas djeteta stručnjacima koji donose odluke, mišljenja ili preporuke u vezi s djetetom sukladno njegovom najboljem interesu, a na način da se djetetu omogućuje izražavanje autentične volje i želje u skladu s općim komentarom Članka 12. Konvencije o pravima djeteta.

Članak 12. Konvencije o pravima djeteta utvrđuje pravo svakog djeteta da slobodno izrazi svoje mišljenje o svim pitanjima koja se tiču djeteta, kao i iz toga sljedujuće pravo da se mišljenju djeteta posveti dužna pažnja u skladu s godinama života i zrelošću djeteta. U Općem komentaru članka 12. stoji: „Slobodno“ znači da dijete može izraziti svoje mišljenje bez pritiska i da izabere želi li upotrijebiti svoje pravo da bude saslušano. „Slobodno“ također znači da se djetetom ne smije manipulirati, niti ono smije biti podvrgnuto prekomjernom utjecaju ili pritisku. „Slobodno“ je nadalje povezano s djetotovim vlastitim kutom gledanja (dijete ima pravo izlaziti vlastito, a ne mišljenje drugih).

U sklopu edukacije održana su predavanja “Kako saznati autentičnu volju i želju djeteta u razvodu braka roditelja”, “Pristup djetetu u skladu sa dobi i zrelošću djeteta” te “Visoko-konfliktni razvodi i utjecaj na djecu”.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander zagovornike djeteta je educirala kako i na koji način saznati autentičnu volju i želju djeteta u skladu s njegovom dobi, emocionalnom i kognitivnom zrelošću, eventualnim razvojnim teškoćama kao i specifičnostima visoko-konfliktnih razvoda braka te drugim značajnim faktorima  koji mogu imati direktan ili indirektan utjecaj na izneseno mišljenje djeteta. Sudionici su se složili da je poznavanje pravnih regulativa i okvira, teoretskih pristupa i karakteristika visoko-konfliktnih razvoda, determinanti dječjeg razvoja i razvojne psihologije, znanje o utjecaju visoko-konfliktnih razvoda na mentalno zdravlje djece, educiranost stručnjaka unutar raznih dijelova sustava u području zaštite djece i njihovih prava od iznimne važnosti.

Suradnja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba s Pravobraniteljstvom Republike Slovenije još jedan je od primjera izvrsne međunarodne i intersektorske suradnje.

 

Print Friendly, PDF & Email