Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, sudjelovala je kao jedna od konzultantica UNICEF-a u edukaciji stručnjaka u Crnoj Gori. Konzultanti UNICEF-a pružaju tehničku pomoć Ministarstvu pravde Crne Gore u razvoju materijala za edukaciju i održavaju edukativne treninge za stručnjake kako bi dobili licencu za rad i podršku djeci u postupcima vezanim uz obiteljsko-pravne odnose. Kao konzultantice UNICEF-a su, uz prof.dr.sc. Gordanu Buljan Flander sudjelovale i prof.dr.sc. Nevena Perušić i prof.dr.sc. Nevena Vučković Šahović, stručnjakinje iz Srbije.

Sadržaj edukacije u pet modula

U pet modula edukacije uključeno je bilo 30 kandidata iz različitih dijelova Crne Gore. Aktivnosti unutar svakog modula su koncipirane u suradnji s relevantnim predstavnicima Ministarstva pravosuđa i UNICEF-ovim timom za zaštitu djece. Sadržaj treninga bio je usmjeren na razumijevanje potreba i prava djeteta u pravosudnom postupku, razlikovanje uloge osobe za podršku, suda, Centra za socijalnu skrb i privremenog zastupnika, priprema djeteta, razgovor u skladu s dobi, savladavanje otpora kod djeteta i odnos s roditeljima.

Većina sudionika izrazila je potrebu za kontinuiranim obrazovanjem, posebno treninzima u kojima bi mogli praktično vježbati za klijente kojima će biti osobe za podršku. Stoga je glavni cilj savjetovanja bio petodnevni trening, koji je po procjeni konzultantica bila vrlo uspješan. Sudionici su bili veoma zainteresirani i aktivno uključeni u cijeli proces treninga te su izrazili veliko zanimanje prema temama kojima se bave u svakodnevnom radu.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je predavanja o vještinama razgovora i uspostavljanju odnosa s djetetom te suočavanju s otporom. Posebno predavanje bilo je posvećeno vještinama razgovora s djetetom u skladu s razvojnom dobi te ranjivim skupinama djece kao i tome kako utvrditi najbolji interes djeteta. Također, dio edukacije odnosio se na utjecaj roditeljske separacije na dijete i sposobnosti prepoznavanja dječjeg glasa u razvodu braka roditelja. Naglasak je bio na prepoznavanju simptoma otuđenosti djeteta od roditelja. Sudionici su drugi dan pomoću praktičnih vježbi učili kako uspostaviti odnos i saznati volju djeteta te kako dijete pripremiti za sud.

Preporuke na kraju edukacije

Na kraju edukacije, konzultantice su dale preporuke za daljnji rad od kojih je najvažnija izrada plana za kontinuiranu edukaciju tijekom rada osoba za podršku. Predložile su pisanje priručnika koji bi sadržavao smjernice za rad u vidu praktičnih savjeta za rad s djecom (posebno u skladu s dobi djeteta), kao i za suradnju s sudovima te pomoć u suradnji s roditeljima. Sudionici su predložili, s čime su se konzultantice složile, potrebu za povremenom pravnom i psihološkom podrškom u svom radu, kao i formalne procedure koje će jasno definirati uloge i odnose osobe za podršku i djeteta. Redoviti kontakt kao i razmjena mišljenja među odvjetnicima, Centrima za socijalnu skrb i osobama koje pružaju podršku, je neophodna.

Print Friendly, PDF & Email