Ravnateljica Poliklinike prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander održala je predavanje na temu razvoda s naglaskom na visoko-konfliktne razvode u Portorožu 5. listopada 2017. na cjelodnevnoj edukaciji namijenjenoj ravnateljima Centara za socijalnu skrb u Sloveniju.

Ravnatelji su iznijeli kako stručnjaci u Centrima za socijalnu skrb sve više rade s roditeljima i djecom iz visoko-konfliktnih razvoda te su izrazili i probleme s kojima se susreću u praksi. Nadalje, slijedilo je predavanje o manipulaciji djecom u postupku razvodu braka. Nakon predavanja razvila se diskusija o izazovima i specifičnostima rada s problematikom manipulacije u visoko-konfliktnim razvodima tijekom koje su se usporedile sličnosti kao i različitosti načina rada u Hrvatskoj i u Sloveniji.

Budući da je Centar za socijalnu skrb često prvi kontakt roditelja i djece u okviru traženja institucionalne pomoći i podrške u slučajevima sumnji na zlostavljanje, prof.dr.sc Gordana Buljan Flander održala je predavanje o provođenju forenzičkog intervjua s djecom žrtvama u istražnim postupcima kao i mogućnostima razlikovanja istinitih i lažnih optužbi u visoko-konfilktnim razvodima.

Svi prisutni su zaključili kako je osim kontinuirane edukacije, multidisciplinarni pristup i institucionalna suradnja zapravo imperativ u radu s djecom i roditeljima.

Print Friendly, PDF & Email