Edukacija za pravnike – posebne skrbnike

Psihologinje Poliklinike Renata Ćorić Špoljar i Mia Roje održale su 6. i 7. prosinca 2018. predavanja u sklopu edukacije za pravnike iz Centra za posebno skrbništvo. Voditeljica edukacije bila je prof. dr. sc. Marina Ajduković, a svrha je bila pravnike – posebne skrbnike, zaposlene u Centru za posebno skrbništvo, koji zastupaju djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima  dodatno educirati vezano uz zastupanje djeteta.

Ciljevi edukacije bili su razvijanje kompetencija polaznika edukacije za pristup djetetu iz psihosocijalne perspektive, razvijanje vještina posebnih skrbnika za razgovor s djetetom, povećanje razumijevanja za položaj i potrebe djeteta, stjecanje uvida u elemente osobnog doprinosa tijekom zastupanja djeteta uz diferencijaciju prava djeteta na izražavanje mišljenja, interesa i želja djeteta te upoznavanje s procedurama centra za socijalnu skrb u procjenjivanju razvojnih rizika, sigurnosti i ugroženosti dobrobiti u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva. Po završetku ove dvodnevne edukacije posebni skrbnici trebali bi znati razlikovati želju djeteta od najboljeg interesa djeteta i prilagoditi svoju komunikaciju specifičnim potrebama djeteta.

Mia Roje, mag.psych.održala je predavanja “Dijete u visokom konfliktu roditelja” i “Emocionalno zlostavljanje djece u razvodu roditelja”, a Renata Ćorić Špoljar, klinička psihologinja “Kako razgovarati s djetetom”, te zajedno s Miom Roje predavanje “Kako unaprijediti rad posebnih skrbnika temeljem analize slučajeva iz prakse Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba”, a s prof. dr. sc. Marinom Ajduković još i interaktivno predavanje “Posebni skrbnik između prava, interesa i želja djeteta”.

 

Print Friendly, PDF & Email