U Hrvatskoj odvjetničkoj komori održana su 9. svibnja 2017. godine predavanja o postupanju prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima (osobe koje u vrijeme počinjenja djela su navršili osamnaest godina, a nisu navršili 21 godinu i u vrijeme suđenja su ispod 23 godine) u pravosudnim institucijama u Hrvatskoj. Poštujući suvremene primjere dobre prakse, predavanja su održana intersektorski, suradnjom psihologinje i psihoterapeutkinje prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander te sutkinje Županijskog suda u Zagrebu, Odjela za mlade, Lane Peto Kujundžić.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander predstavila je nove spoznaje iz područja neuroznanosti te njihove implikacije za rad s mladima u sukobu sa zakonom. Naime, neuroznanstvena istraživanja sustavno govore da se ljudski mozak u prosjeku razvija sve do srednjih dvadesetih godina, a da se posljednja razvijaju ona područja koja imaju najznačajniju ulogu u počinjenju kaznenih djela i kriminalnoj odgovornosti. Upravo su ovi znanstveni nalazi bili najsnažniji pokretač ukidanja smrtne kazne u Sjedinjenim Američkim državama za osobe koje su počinile kaznena djela prije dobi od 18. godine.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander istaknula je da je poznavanje specifičnosti različitih područja razvoja počinitelja maloljetnika i mlađih punoljetnika ključno za razumijevanje njihove motivacije za djelo i određivanja primjerenih mjera, ali i za svakodnevni rad s mladima, naglasivši njegovu ulogu u prevladavanju otpora i uspostave suradnje.

Sutkinja Peto Kujundžić prikazala je poseban zakon koji se odnosi na maloljetnike, mlađe punoljetnike i počinitelje kaznenih djela i kazneno pravnu zaštitu djece, Zakon o sudovima za mladež. Naglasila je da se prema tom zakonu branitelj maloljetnika mora postaviti svakom maloljetniku, i to za sva kaznena djela od prvog ispitivanja, a posebno kada je u istražnom zatvoru, kada se donosi odluka o zamjeni mjere u zavodsku odgojnu mjeru i pri naknadnom izricanju maloljetničkog zatvora. Objasnila je i koje su potrebne kompetencije branitelja maloljetnika te s kim surađuje.

Sutkinja Peto Kujundžić navela je da prema Konvenciji o pravima djeteta, smjernicama vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci, prema svakom maloljetniku trebalo bi postupati na alternativni način i ukoliko se odvraćanjem od sudskog postupka može postići ista svrha kao i provođenjem kaznenog postupka, tada se treba zaustaviti postupak u najranijoj fazi.

Naglasila je i da će se za mlađeg punoljetnika uvijek primjenjivati izvješćivanje CZSS, da svi moraju svjedočiti o njegovoj ličnosti i prilikama u kojima živi te da s njima rade specijalizirani državni odvjetnici za mladež i specijalizirani policajci za mladež.

Print Friendly, PDF & Email