Edukacija u Zenici o terapijama ličnosti i primjeni teorije privrženosti u psihoterapiji

U sklopu dvogodišnjeg programa stručne edukacije pod nazivom “Psihoterapijsko savjetovanje za djecu i adolescente u centrima za mentalno zdravlje u zajednici” u organizaciji Federalnog ministarstva zdravlja ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je proteklog vikenda trodnevnu edukaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici na temu »Teorija ličnosti i primjene teorije privrženosti u psihoterapiji«. Nositelj ove dvogodišnje edukacije je Visokoškolska obrazovna ustanova u partnerstvu sa BHIDAPA (Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna asocijacija), a projekt je podržan od strane Projekta mentalnog zdravlja u BiH. Sudjelovalo je dvadeset psihologa iz Centra za metalno zdravlje BiH.

Tijekom prvog dana detaljno je razrađena psihosocijalna teorija Erika Eriksona kroz svih osam razvojnih faza u sklopu teorija ličnosti, ali i uvoda u teoriju privrženosti. Tijekom drugo i trećeg dana prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander govorila je o povijesnom razvoju teorija privrženosti, o ulozi Johna Bolwbya i Mary Ainsworth, odnosno o najutjecajnijim teorijski okvirima u suvremenoj razvojnoj psihologiji, psihologiji ličnosti, socijalnoj i kliničkoj psihologiji. Također, u predavanju je razmatran značaj i funkcija neurobiologije u razvoju privrženosti, kao i utjecaj doživljaja traume na privrženost kod djeteta te stvaranje internalnih radnih modela koji kasnije djeca razvojem prenose u sve ostale odnose tijekom odrastanja.

Trećeg dana edukacije, poseban naglasak stavljen je na korektivnu terapiju privrženosti, njezine specifičnosti, način i faze u radu, a detaljno su razmatrane i praktične smjernice za rad ovisno o kompetencijama i osobinama terapeuta.

Sudionici su tijekom sva tri rada radom na iskustvenim vježbama usvajali teoretska i praktična znanja potrebna za budući rad.

Print Friendly, PDF & Email