Ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je 21. listopada 2019. predavanje u Puli na temu „Konfliktni razvodi – djeca u središtu sukoba“ u organizaciji Službe za mentalno zdravlje i prevenciju obisnosti Zavoda za javno zdravstsvo Istarske županije. Predavanje je organizirano u sklopu edukacije stručnih suradnika u obrazovnim ustanovama i stručnjaka koji pomažu rizičnim skupinama djece u Istarskoj županije.

Naime, s ciljem jačanja resursa i podizanja razine kompetentnosti stručnjaka u lokalnoj zajednici za rad s djecom i mladima koji imaju poteškoća s područja mentalnog zdravlja te s konzumentima i ovisnicima o drogama i alkoholu već duži niz godina organiziraju stručne skupove na kojima gostuju eminentni predavači. Ovim predavanjima utječu na pravovremeno prepoznavanje i adekvatnu reakciju na različite oblike poteškoća mentalnog zdravlja koje u kasnijoj dobi mogu dovesti do razvoja težih poremećaja, konzumacije psihoaktivnih tvari i ovisnosti. Također, na ovaj način nastoje što bolje umrežiti postojeće institucije kako bi suradnja bila uspješnija. U organizaciji ovih skupova do sada su surađivali s Poliklinikom za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, udrugom Bea iz Zagreba, Psihijatrijskom bolnicom Vrapče, Zavodom za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja KBC Zagreb, Psihijatrijskom bolnicom za djecu i mladež, Poliklinikom Kocijan Hercigonja iz Zagreba itd.

U Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije provodi se dijagnostika, savjetodavni i psihoterapijski tretman osoba s problemima mentalnog zdravlja, te prevencija, dijagnostika, izvanbolničko liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija osoba s rizikom, povremenih uzimatelja (konzumenata) i ovisnika o psihoaktivnim drogama. Sve njihove usluge su besplatne i dostupne bez liječničke uputnice. Korisnicima nude individualno, partnersko, obiteljsko i grupno savjetovanje ili psihoterapiju.

Print Friendly, PDF & Email