Misija OESS-a (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju) u Srbiji je u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima iz Beograda organizirala trodnevnu edukaciju “Zaštita i podrška djeci koja su seksualno zlostavljana“ koju je vodila prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander. Na edukaciji su sudjelovali stručni radnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, specijalizirane institucije za identifikaciju i koordinaciju zaštite žrtava, djelatnici centara za socijalnu skrb i nevladinih organizacij ATINA i ASTRA. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander edukaciju za OESS Srbija je vodila po drugi puta.

Print Friendly, PDF & Email