Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u sklopu stručnog usavršavanja psihologa iz centara za mentalno zdravlje pod nazivom “Psihoterapijsko savjetovanje za djecu i adolescente u centrima za mentalno zdravlje u zajednici” psihologinja Poliklinike doc. dr. sc. Bruna Profaca održala je od 14. do 16. veljače 2020. modul Psihodijagnostika djece i adolescenata. U provedbi ovog modula sudjelovale su i kolegice iz Sarajeva, Đana Lončarica i Mirela Hadžić. Edukacija se provodi u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (BiH), a nositelji su Visokoškolska obrazovna ustanova u partnerstvu sa BHIDAPA (Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija). Sudjelovalo je dvadeset psihologa iz Centra za metalno zdravlje iz cijele BiH.

Kroz predavanja, rasprave i radionice, ali i uz demonstraciju voditeljice dr. sc. Brune Profaca, sudionici su imali prilike proširiti svoja znanja i vještine u psihodijagnostičkom radu s djecom i adolescentima: razjašnjavanje cilja procjene, određivanje socijalnog konteksta, procjena općih i specifičnih područja, određivanje učinaka problema zbog kojih se provodi procjena te određivanja područja intervencije (dijete, roditelj, okolina) nakon psihodijagnostičkog postupka s djetetom ili mladom osobom.

Print Friendly, PDF & Email