Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je 11. listopada 2018. edukaciju “Nasilje i mentalno zdravlje djece i mladih” u Savjetovalištu za djecu, adolescente i obitelj , POU Hrvatski dom Petrinja. Edukaciju su pohađali stručnjaci i stručni suradnici (njih oko 120) iz škola, centara za socijalnu skrb te policije s područja čitave Sisačko-moslavačke županije.

Uvodno je voditelj Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj psiholog Armin Hadžić nazočnima predstavio rad Poliklinike, kao i njen ogromni doprinos u promicanju u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih u Hrvatskoj. Istaknuo je kako je rad Poliklinike jedan od dobrih primjera evidence based rada koji je prepoznat u svijetu i postaje naš „izvozni brend“.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander je edukaciju održala u dva tematska bloka. Prvi modul se bavio nasiljem nad djecom, uključujući spolno nasilje i zlostavljanje. Drugi modul je bio posvećen cyberbullyingu s naglaskom na promicanju odgovornog pristupa u korištenju suvremenih tehnologija u socijalnoj komunikaciji i interakciji. Polaznici su imali mnoga praktična pitanja te su zajedno s prof. dr. sc. Buljan Flander proradili implementaciju novih spoznaja na njihove svakodnevne profesionalne situacije.

Ovo je bila druga edukacija koju je prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala u Savjetovalištu za djecu, adolescente i obitelj te je dogovorena i sljedeća suradnja, osobito, jer su polaznici pokazali veliki interes za nastavak edukativnih aktivnosti s Poliklinikom i prof. dr. sc. Gordanom Buljan Flander.

Vijest o predavanju prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander objavljena je na petrinjskom portalu portal53.hr, možete je pročitati na linku: http://portal53.hr/dijagnoza-o-nasilju-mentalnom-zdravlju-djece-mladih-iz-predavanje-g-buljan-flander/

Snimka predavanja objavljena je u emisiji Petrinjskog radija Dijagnoza od 21.1.2018., možete ju preslušati na linku:

Print Friendly, PDF & Email