Dr. Domagoj Štimac, psihijatar i zamjenik ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba predstavio je Polikliniku u Strasbourgu na 21. susretu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u sklopu kampanje “Jedan od pet” koja promovira zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja.

Na susretu održanom 27. siječnja  dr. Štimac je na poziv Vijeća Europe održao predavanje o tretmanu seksualno zlostavljane djece te izložio rad stručnjaka Poliklinike s djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja, a što je jedna od točaka Konvencije Vijeća Europe kojoj je cilj zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom.

Tijekom boravka u Strasbourgu dr. Štimac je dao i intervju.

Intervju možete pogledati na ovom linku: http://tv.coe.int/COE/20150127_210_Stinac_Nihal.html

ili pročitati na stranicama kampanje “Jedan od pet” zajedno s drugim intervjuima i informacijama o kampanji:

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/PACE/Newsletters_en.asp

Print Friendly, PDF & Email