Predstojnik odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tufts Medicinskom centru, SAD i profesor psihijatrije i pedijatrije na Tufts Medicinskom fakultetu, dr. John Sargent  održao je 13. i 14. listopada 2012. dvodnevni seminar na temu ‘Metode i tehnike u adolescentnoj psihoterapiji’ u prostorima Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Seminar je organizirala Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež,

Dr. Sargent se bavi psihoterapijom djece i adolescenata, a posebnice trauma, poremećajima prehrane, suicidima djece i adolescenata, obiteljskom terapijom i razvojem internacionalnih programa mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Objavio je preko 70 članaka i knjiga na temu dječjeg mentalnog zdravlja.

Seminaru su prisustvovali i djelatnici Poliklinike; dr. Domagoj Štimac, psihijatar, zamjenik Ravnateljice i prof. Tanja Manović, socijalni pedagog te Predsjednica udruge Hrabri telefon, prof. Hana Hrpka, psiholog.


Print Friendly, PDF & Email