Doc. Slijepčević Saftić dobitnica međunarodne stipendije za tečaj “Pravo i zdravlje”

Doc. dr. sc.Vanja Slijepčević Saftić je dobitnica međunarodne stipendije, koja joj je omogućila da tijekom 7 dana pohađa tečaj pod nazivom „Law and Health“ (eng. “Pravo i zdravlje”). Tečaj u organizaciji Maastricht University i Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) pohađalo je 32 sudionika, iz 25 zemalja, liječničke i pravne struke.

Interdisciplinarni pristup rješavanju problema zaštite prava pacijenata kroz zaštitu ljudskih prava, počivao je na predavanjima eminentnih predavača iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, te intenzivnim radom u malim grupama. Zanimljivost pristupa rješavanju pravnih postupaka unutar zdravstvene skrbi, akcelerirao je kontinuiranom suradnjom pravne i medicinske struke, uz primjenu općih načela ljudskih prava na pacijentovu skrb, uključujući prava i odgovornosti pacijenata i pružatelja zdravstvene skrbi.

Osobita pažnja posvećena je sustavnim pitanjima, diskriminaciji, socijalnoj isključenosti i rizičnim skupinama. Od posebnog značenja je bilo proučavanje načina interakcije prava i javnog zdravstva, uz implementiranje bioetičkih načela. Svaki od sudionika je imao zadatak osmisliti i strukturirati cijeli „slučaj“ primjera kršenja ljudskih prava u zdravstvenom sustavu, te nakon prezentacije, interaktivno, uz sugestije kolega, doći do najboljeg rješenja za pojedinog pacijenta.

Print Friendly, PDF & Email