Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je otvorila dnevnu bolnicu u lipnju 2016. godine, koja obuhvaća organizaciju i provođenje grupnog i individualnog rada s djecom i njihovim roditeljima (grupni terapijski rad, obiteljska terapija i savjetovanje, psihoedukacija, individualna terapija, kreativne tehnike, podrška u učenju, tehnike relaksacije i mindfulness, redovne kontrole te revizija farmakoterapije, dodatne psihodijagnostičke obrade, organizacijski sastanci s djecom i skrbnicima, slobodne aktivnosti).

TIM DNEVNE BOLNICE:

1.  Marjeta Knez Turčinović, dr.med., spec. psih., subspec. psihoterapije

2. dr. sc. Renata Ćorić Špoljar, klinički psiholog

3. Vlatka Križan, prof. psihologije, klinički psiholog

3. Vesna Jurčić, magistra sestrinstva

4. Ivana Ivančić, stručna prvostupnica sestrinstva

U Dnevnoj bolnici naše Poliklinike radi interdisciplinarni tim u dvije smjene. Stručni tim čine voditelj – psihijatar s užom specijalizacijom iz psihoterapije, dva klinička psihologa, magistra sestrinstva  i prvostupnica sestrinstva.

Dnevna bolnica Poliklinike omogućuje liječenje u kojem je djetetu tijekom dana kroz više sati omogućeno pružiti potrebne dijagnostičke i terapijske postupke, na način da nesmetano može nastaviti sa uobičajenim životnim aktivnostima. Uz pružanje usluga djetetu, rad Dnevne bolnice predviđa i podršku roditeljima odnosno skrbnicima djeteta. Svrha dnevne bolnice je u najvećoj mogućoj mjeri pospješiti funkcioniranje djeteta u obitelji, vršnjačkoj grupi, školi i njegovim ostalim ulogama u društvu, te razviti otpornost pri suočavanju sa stresorima. Cilj Dnevne bolnice je dakle pružiti, strukturirati ali i kontinuirano prilagođavati terapijsko okruženje u suradnji s djetetom ili adolescentom i njihovim obiteljima, kako bi se kroz jačanje kapaciteta djeteta i njegovih adaptivnih mehanizama a kroz najprimjerenije terapijske intervencije postigao pozitivan ishod liječenja. Ciklus liječenja traje najmanje 12 tjedana te se određuje prema procjeni tima dnevne bolnice individualno za svako dijete, nakon čega će pacijent imati mogućnosti nastaviti ambulantno praćenje.

Aktivnosti dnevne bolnice za cilj imaju poboljšati prepoznavanje, razumijevanje i regulaciju emocija, pospješiti prilagodbu na nove životne okolnosti, prihvaćanje i integriranje negativnih događaja i proživljenih iskustava, te poticati zdrave i prevenirati razvoj nezdravih i rizičnih ponašanja, uz osnaživanje protektivnih mehanizama kod djeteta. Aktivnosti omogućuju i poboljšanje komunikacijskih i socijalnih vještina u vršnjačkoj skupini, kao i razvoj kompetencija na individualnoj razini kroz upoznavanje sebe te prepoznavanje osobnih potencijala i razvoj samostalnosti nasuprot ovisnosti.

Print Friendly, PDF & Email