Dječji odbor kod gradonačelnika Bandića

Dječji odbor Hrabrog telefona posjetio je gradonačelnika Milana Bandića u Poglavarstvu Grada Zagreba u petak 27. ožujka. Djeca su se upoznala s gradonačelnikom i iznijela mu svoje prijedloge za stvaranje grada po mjeri djeteta. Gradonačelnik ih je saslušao i spremno odgovarao na sva postavljena pitanja. Dio je to programa posjećivanja institucija koje utječu na život djece i njihova prava.

Dječji odbor Hrabrog telefona djeluje od 2004. godine a osnovan je s ciljem aktivnog pristupa zaštiti vlastitih prava od strane same djece kroz učenje, informiranje, diskutiranje i upoznavanje sa sustavom zaštite djece u našoj zemlji. Osim što imaju zadatak raspravljati o dječjim pravima i obvezama, odgovornost je članova i da šire stečena znanja i dobivene informacije ostalim vršnjacima iz svoje okoline. U okviru svog rada do sada je Odbor posjetio Pravobraniteljicu za djecu te Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba.

Print Friendly, PDF & Email