Povodom Dječjeg tjedna (1. do 7. listopada 2018.) Odbor mladih pripremio je radionicu o pravima i odgovornostima djece za našu djecu iz Dnevne bolnice, a predstavnica Odbora mladih radionicu je provela uz podršku Ane Raguž, psihologinje Poliklinike. Na toj su radionici djeca zajedno izradila plakat sa dječjim pravima i odgovornistima, koji će biti postavljen u hodniku Poliklinike kako bi ga mogla vidjeti sva djeca i roditelji koji nam dolaze. Ova je radionica primjer  načina kako se potiče aktivno uključivanje mladih, učenje po modelu vršnjaka te produktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena.

Dječja prava:

Imaš pravo znati svoja prava! Odrasli trebaju znati za ova prava i pomoći tebi da saznaš za njih.

Kada saznaš za svoja prava dužan/na si ih reći drugoj djeci te učiti sve da ta prava i poštuju.

Imaš pravo prakticirati vlastitu kulturu, jezik i vjeroispovijest ili neke druge koje izabereš.

Imaš pravo na pomoć od vlade ako si siromašan ili u nevolji.

Imaš pravo na odmor, igru i uključivanje u različite aktivnosti.

Imaš pravo na kvalitetno obrazovanje. Trebaš biti ohrabrivan na pohađanje škole do najvišeg stupnja kojeg možeš postići.

Imaš pravo na ispravnu vodu za piće, kvalitetnu hranu, čistu i sigurnu okolinu.

Nikome nije dozvoljeno kažnjavati te na okrutan ili štetan način.

Imaš pravo biti zaštićen od nanošenja boli i lošeg postupanja, tjelesnog ili psihičkog.

Imaš pravo da te se posluša kada izražavaš svoje mišljenje.

Imaš pravo na najbolju moguću zdravstvenu skrb, i informacije koje će ti pomoći da budeš zdrav i zdravo rasteš.

Dječje odgovornosti:

Imaš odgovornost poštivati kulturu i vjeru svakog djeteta koja je drukčija od tvoje.

Imaš odgovornost poslušati druge kada izražavaju svoje mišljenje.

Imaš odgovornost u aktivnosti uključiti sve koji se žele pridružiti.

Imaš odgovornost lijepo postupati prema svojim prijateljima i odraslima upravo na način na koji bi htio da se oni odnose prema tebi.

Imaš odgovornost jesti hranu koja je dobra za tvoje zdravlje te redovito prati zube ujutro i navečer.

Imaš odgovornost ne nanositi nikakvu bol drugoj djeci (ne zlostavljati ih, ne izazivati sukobe) te učiniti sve da do toga ne dođe ni među drugom djecom.

Imaš odgovornost redovito ispunjavati školske  obaveze, pisati domaće zadaće i truditi se kako bi postigao/la najbolje moguće rezultate.

Imaš odgovornosti ne bacati papiriće u okoliš.

Imaš odgovornost ne razbacivati se hranom i prilagoditi se novčanim mogućnostima svoje obitelji.

 

Print Friendly, PDF & Email