Detaljan program i popis predavača 3. europske konferencije o otuđenju (16. – 18. 9. 2020.) u organizaciji Poliklinike

 „Separacija roditelja, otuđenje i oporavak djeteta: Razvoj standarda dobre prakse“ (engl. „Parental Separation, Alienation and Splitting: Healing Beyond Reunification“) naziv je 3. europske konferencije s međunarodnim sudjelovanjem EAPAP-a (Europske asocijacije praktičara otuđenja od roditelja, engl. European Association of Parental Alienation Practitioners) koja će se u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba održati od 16. do 18. rujna 2020. u obliku webinara. Od tri dana konferencije, prva dva namijenjena su stručnjacima koji rade s djecom, a treći je dan konferencije otvoren za javnost, posebno zainteresiranim roditeljima, koji se mogu uključiti i na webinar Karen i Nicka Woodala namijenjen isključivo roditeljima. Prijave su u tijeku, a prijaviti se možete na linku za registraciju: https://en.eapapzagreb2020.com/registracija

Na web stranici konferencije https://www.eapapzagreb2020.com/ dostupan je program za sva tri dana i predstavljeni međunarodni i regionalni predavači, stručnjaci iz područja psihologije, psihijatrije, pedijatrije, prava, socijalnog rada….

Glavni jezik konferencije je engleski. Predavanja, kao i paneli, na hrvatskom/BiH/srpskom su snimljena i titlovana na engleski. Predavači će neposredno nakon predavanja biti uživo dostupni i odgovarat će na pitanja koja sudionici mogu postavljati  putem chata za vrijeme trajanja predavanja.

Međunarodni predavači

dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeutkinja (Bosna i Hercegovina)

dr. sc. Benjamin Bailey (Izrael)

Kelley Baker, psihoterapeutkinja (SAD)

Wilfred von Boch-Galau (Njemačka)

Sietske Dijkstra  (Nizozemska)

Claire Francica (Malta)

Jennifer Harman (SAD)

doc. dr. sc. Sara Jerebic, specijalistica bračne i obiteljske terapije (Slovenija)

Inbal Kivenson Bar-On (Izrael)

Brian Ludmer (Kanada)

Teodora Minčić, spec. med. psih., sudska vještakinja (Srbija)

doc. dr. sc. Milica Pejović Milovančević, specijalistica dječje psihijatrije (Srbija)

doc. dr. sc. Jill Salberg (SAD)

June Vinters QC (Velika Britanija)

Marina Walter  (Švicarska)

Karen Woodall (Velika Britanija)

Nick Woodall (Velika Britanija)

Simona Vladica (Rumunjska)

Domaći predavači

prof. dr. sc. Marina Ajduković, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada

doc. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med., spec. psihijatrica, subspecijalistica dječje i adolescentne psihijatrije, psihoterapeutkinja

prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja, stalna sudska vještakinja

doc. dr. sc. Danijel Crnković, prim. dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije, stalni sudski vještak

Danica Ergovac, psihologinja

mag. iur. Ana Hrabar, odvjetnica, specijalistica dječjih prava

mag. iur. Eleonora Katić, odvjetnica

Tatjana Katkić Stanić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, načelnica Sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb

mag. iur. Kolinda Kolar, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

dr. sc. Lana Peto Kujundžić, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež

doc. dr. sc. Bruna Profaca, prof. psihologije, klinička psihologinja

doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., specijalist pedijatrije i subspecijalist dječje neurologije

mag. iur. Renata Šantek, sutkinja Vrhovnog suda RH

prim. Domagoj Štimac, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, stalni sudski vještak

PROGRAM

1. dan, 16.09.2020.

Promjena kompleksnog polja otuđenja: Sržni koncepti reformulacije prakse

Gordana Buljan Flander

Odakle potječemo: Znanstvene povijesne perspektive otuđenja 

Wilfred von Boch-Galau

O EAPAP-u

Karen Woodall

Procjena i tretman otuđenja po psihoanalitičkome modelu       

Karen Woodall i Nick Woodall

Otuđujuća ponašanja roditelja: Ne(pre)poznati oblik obiteljskog nasilja

Jennifer Harman

„Na ovoj sam sesiji naučila više nego iz sve pomoći koja mi je pružena u protekle dvije godine“ 

Utjecaj prisilne kontrole na veze između majke i njihove djece nakon razvoda, gledano kroz leću studije slučaja o obnovi uzajamnog kontakta majke i djeteta

Sietska Dijkstra   

Privrženost – (ponovna) ruptura u COVID-19

Mirela Badurina

Zamke privrženosti

Gordana Buljan Flander

Toksični stres kod djece

Vanja Slijepčević Saftić  

Rana procjena rizika od otuđenja 

Marina Ajduković i Tatjana Katkić Stanić

Okrugli stol

Moderator: Mia Roje Đapić

Panelisti: Inbal Kivenson Bar-On, Karen Woodall, Joan Long

2. dan, 17.09.2020.

Perspektive iz Izraela

Inbal Kivenson Bar-On i Benjamin Bailey

Splitting: Psihijatrijska perspektiva

Milica Pejović Milovančević

Psihijatrijske posljedice otuđenja

Vlatka Boričević Maršanić

Psihopatologija roditelja u otuđenju

Danijel Crnković

Dijagnoze u vještačenjima roditeljskih kapaciteta povezanim s otuđenjem

Marina Walter

Okrugli stol

Zacjeljivanje odnosnih trauma kod djece razdvojenih roditelja 

Moderator: Karen Woodall

Panelisti: Benjamin Bailey, Bruna Profaca, Claire Francica, Joan Long

Sjene duhova prošlosti: Generacije ruptura

Jill Salberg 

Pitanja i odgovori uživo sa Jill Salberg

Terapijski rad s djecom žrtvama transgeneracijskih trauma

Karen Woodall

3. dan, 18.09.2020.

Obiteljsko pravo i otuđenje u Portugalu

Sandra Feitor

Lekcije iz Rumunjske: Kakvu promjenu donosi kriminalizacija otuđenja 

Simona Vladica

Pravni menadžment: Otuđenje kao problem zaštite djece

June Venters QC 

Lažne optužbe za zlostavljanje u obiteljima

Domagoj Štimac

Kako se nositi s lažnim optužbama na sudu        

Brian Ludmer

Regionalni panel

Strategije sustava pravosuđa i mentalnog zdravlja u regiji

Moderator: Lana Peto Kujundžić

Panelisti: Danica Ergovac, Eleonora Katić, Ana Hrabar, Teodora Minčić, Sara Jerebić, Kolinda Kolar

Internacionalni panel

Strategije sustava pravosuđa i mentalnog zdravlja u Europi

Moderator: Lana Peto Kujundžić

Panelisti: June Venters QC, Simona Vladica, Nick Woodall, Inbal Kivenson Bar-On     

Dužnosti i izazovi sudaca u obiteljskim sporovima

Renata Šantek

Zaštita praktičara – Optužbe protiv stručnjaka

Karen Woodall i Kelley Baker

Zatvaranje konferencije

Zaključci i napredak znanja prema novom integrativnome modelu prakse temeljene na znanstvenim spoznajama

Gordana Buljan Flander, Karen Woodall, Simona Vladica, Sietska Dijkstra, Wilfred von Boch-Galau, Nick Woodall

_____________________

Paralelna sesija za roditelje

Karen i Nick Woodall 

DETALJNIJE O PROGRAMU, PREDAVAČIMA I REGISTRACIJA NA WEB STRANICI KONFERENCIJE: 

https://www.eapapzagreb2020.com/

Print Friendly, PDF & Email