„Prava djeteta – između interesa roditelja i dužnosti države“ bila je tema godišnje konferencije mreže pravobranitelja za djecu zemalja Jugoistočne europe (CRONSEE) održane 28. svibnja 2015. u Zagrebu u organizaciji pravobraniteljice za djecu Ivane Milas Klarić te pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba. Na konferenciji su predstavnici pravobraniteljstava za djecu iz zemalja Jugoistočne Europe i stručnjaci iz Hrvatske raspravljali kako ostvariti prava djeteta i njegov najbolji interes onda kad se čini da je interes roditelja u suprotnosti s interesom djeteta i s obvezama države u zaštiti djetetove dobrobiti.

Izbor ove teme potaknule su pojave poput snažnog protivljenja nekih roditelja obveznom cijepljenju djece te „kampanje“ protiv cijepljenja koja već rezultira vidljivim negativnim posljedicama, zatim prijepori o uvođenju spolnog i građanskog odgoja u redovni odgojno-obrazovni program, stajališta o tjelesnom kažnjavanju djece, manipulacija djecom u postupku razvoda i drugi aktualni problemi i dvojbe.

Inače, pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske ovogodišnja je koordinatorica rada Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe CRONSEE (Children’s Rights Ombudspersons’ Network in South and Eastern Europe). Riječ je o mreži nezavisnih institucija za zaštitu prava djece na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koja je osnovana 2006. u svrhu suradnje i osnaživanja pravobraniteljstava za djecu u zemljama Jugoistočne Europe te promicanja i razmjene dobre prakse među njima. Danas ova regionalna mreža ima 14 članica i čine je predstavnici pravobranitelja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Bugarske, Crne Gore, Cipra, Grčke, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunjske, Slovenije, Srbije i AP Vojvodine.

Raspravu je moderirala pravobraniteljica doc. dr. sc. Ivane Milas Klarić, a uvodna izlaganja održali su istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci. Član UN-ovog Odbora za prava djeteta dr. sc. Peter Guran iz Slovačke govorio je o temi “Dječja prava i roditeljske odgovornosti – iz perspektive Odbora za prava djeteta UN-a“, dr. Nevena Vučković Šahović iz Beograda, bivša članica UN-ovog Odbora za prava djeteta objasnila je kako Konvencija o pravima djeteta i drugi međunarodni dokumenti definiraju najbolji interes djeteta, a Aleksandra Galonja, konzultantica organizacije Save the Children iz Sarajeva, predstavila je priručnik koji pomaže u određivanju najboljeg interesa djeteta.

Predstojnica UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku Valentina Otmačić održala je izlaganje o djetetovom pravu na život u obitelji. Na konferenciji je kao pozvani predavač izlagala i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander koja je iznijela stručne spoznaje o zaštiti djetetovih interesa prilikom razvoda roditelja uz problematiziranje teme s pitanjem: “Potkrepljuje li sustav manipulirajuća ponašanja roditelja?”

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. sc. Tamara Poljičanin iscrpno je izlagala o cijepljenju kao pravu djeteta, a pročelnica Odjela za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Eva Anđela Delale održala je izlaganje „Kako je subjektivni doživljaj roditeljstva povezan s ponašanjem roditelja i najboljim interesom djeteta“.

Posebno zanimljiva za sve sudionike konferencije bila je debata o pravu djeteta i roditeljskom pravu na slobodu odgoja, koju je održao na samom početku Debatni klub „Bušmani“ iz zagrebačke Druge gimnazije.

Na kraju svih izlaganja uslijedila je poticajna i sadržajna diskusija svih prisutnih, budući je odabir tema još jednom stavio u središte najbolji interes i dileme koje se u javnosti pojavljuju s različitim interpretacijama roditeljskih prava i dužnosti države. Materijali s ove konferencije bit će dostupni na web stranici Pravobraniteljice za djecu (www.dijete.hr)

Print Friendly, PDF & Email