Aktivnosti Poliklinike i Povjerenstva za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba u 2020. godini

Potrebe djece, mladih i obitelji objedinile su u travnju 2020. godine stručnjake u područjima mentalnog i tjelesnog zdravlja te predstavnike gradskih ureda za zdravstvo, socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te kulturu u osnivanju Povjerenstva za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba. Na čelu Povjerenstva, koje okuplja dvanaest stručnjaka iz različitih područja, je prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja s dugogodišnjim iskustvom u zalaganju za prava djece i mladih, uz neposrednu podršku zamjenice Gradonačelnika dr. sc. Jelene Pavičić Vukičević i pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo doc. dr. sc. Vjekoslava Jeleča, dr. med., specijaliste neurokirurga, koji su njeni zamjenici. Svi stručnjaci okupljeni u Povjerenstvu djeluju isključivo volonterski.

Cilj Povjerenstva: dugoročno ojačati otpornost djece i mladih kroz jačanje kapaciteta njihove okoline

Promjene vezane uz pandemiju i potrese koji su nas pogodili ove godine predstavljaju značajan rizik za mentalno zdravlje djece, mladih i odraslih. Istovremeno, dugogodišnja istraživanja u području psihološke otpornosti, laički opisivane i kao psihološki imunitet, pokazuju da svojim djelovanjem možemo značajno osnažiti pojedince i na taj način im pomoći da zadrže dobro mentalno zdravlje i kada sve ovo prođe. Upravo je ovo smjer djelovanja Povjerenstva, čiji je cilj zapravo dugoročno ojačati otpornost djece i mladih kroz jačanje kapaciteta njihove okoline, od razine obitelji sve do razine sustava obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi. Ključno načelo na kojem počiva rad Povjerenstva suradnja je između različitih struka i razina sustava, odnosno interdiscipinarna i intersektorska suradnja. U okviru različitih projekata Povjerenstva izgradnji sustava podrške djeci i mladima kontinuirano doprinose psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi, socijalni radnici, kineziolozi i nastavnici, čija posvećenost i predanost omogućuju suradnju između sustava zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja.

Pravovremena ponuda pouzdanih informacija i sadržaja o važnosti psihološkog zdravlja

U uvjetima potrebe za brzim i organiziranim odgovorom na krizu Povjerenstvo osigurava koordiniranost aktivnosti i napora u različitim dijelovima sustava, osiguravajući na taj način da se ograničeni resursi koriste na najučinkovitiji način. Prvi poduzeti koraci Povjerenstva stoga su uključivali mapiranje i diseminaciju već postojećih resursa te usmjeravanje napora postojećih stručnjaka na njihovo upotpunjavanje, a sve kako bi djeci, mladima i odraslima koji o njima brinu mogli pravovremeno ponuditi pouzdane informacije i sadržaje  o važnosti psihološkog zdravlja i kako bi se destigmatiziralo traženje psihološke pomoći kada je ona potrebna.
Da bi se osigurao što učinkovitiji i cjelovitiji odgovor na postojeću krizu, temeljen na znanstvenim podacima, kontinuirano se prate nove spoznaje o njenim učincima na djecu, mlade i njihove obitelji u Hrvatskoj i u svijetu te se, u suradnji s Poliklinikom za zaštitu djece i mladih kroz provedbu istraživanja, prati opseg dosadašnjih učinaka pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje odraslih. Ove spoznaje zajedno sa spoznajama o dobrim praksama u drugim zemljama nit su vodilja rada Povjerenstva. Do sada ostvarene aktivnosti uključuju organizaciju edukacija i stručnih skupova, izradu niza publikacija i osiguravanje njihove dostupnosti široj javnosti, kao i brojne medijske istupe s ciljem promicanja mentalnog zdravlja i psihološke otpornosti, a u tijeku je i priprema probira u području mentalnog zdravlja djece i mladih.

Osnaživanje stručnjaka: edukacije u suradnji s Hrvatskom psihološkom komorom

Već u travnju 2020., u trenucima kada je pandemija bila na početku, u suradnji s Hrvatskom psihološkom komorom (HPK) educirano je 180 psihologa s područja cijele Hrvatske koji će tijekom i nakon COVID-19 pandemije pružati podršku putem telefonskih linija. U istom periodu Povjerenstvo je zajedno s HPK i Poliklinikom za zastitu djece i mladih okupilo 16 vrhunskih stručnjaka iz različih područja koji su kroz nekoliko tjedana napisali i objavili e-knjigu „Povezani: Telefonsko i e-savjetovanje u suočavanju s pandemijom COVID-19 i njezinim posljedicama“ te je besplatno učinili dostupnom svim stručnjacima. Knjiga je u međuvremenu prevedena na engleski jezik i uskoro će biti distribuirana i kolegama u Europi. Osnaživanje stručnjaka započeto u travnju nastavljeno je kroz organizaciju četiri stručna skupa, u partnerstvu Povjerenstva i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Stručni skupovi obuhvatili su ključne teme poput podrške mentalnom zdravlju djece i mladih i zaštite od nasilja, i za sudionike su bili potpuno besplatni.

Besplatne publikacije za djecu, mlade, roditelje i stručnjake

Od početka pandemije također je izrađeno više od 150 publikacija namijenjenih djeci, mladima, njihovim roditeljima i stručnjacima: letaka, brošura, priručnika za roditelje i stručnjake te psihoedukativnih kreativnih materijala. Pokazalo se da su ti materijali, posebice oni s tehnikama i idejama kako djeci olakšati ovaj period, zapravo bili snažna potreba, unutar i izvan naših granica. Publikacija „Mindfulness: kratke vježbe za djecu“, s aktivnostima koje djecu umiruju, usmjeravaju na sadašnji trenutak i na taj način im pomažu lakše se nositi s teškim trenucima, preuzeta je tridesetak tisuća puta sa stranice Poliklinike i platforme Podrška na dlanu. „Kartice za kišne dane“ s idejama za aktivnosti koje povezuju i grade psihološku otpornost, uz 25 000 dijeljenja prevedene su na četiri jezika. Posebno smo ponosni na priručnik „U tvom naručju – Vodič za roditelje kroz pustolovinu prve tri godine djetetova života“, nastao u svega nekoliko dana nakon što su Hrvatsku obišle fotografije majki i njihovih tek rođenih beba na jutro kada je Zagreb bio pogođen velikim potresom. Priručnik je uz podršku Gradskog ureda za zdravstvo uskoro dostavljen  majkama u zagrebačkim rodilištima.

Razvijanje online platforme “Podrška na dlanu”

Kako bi se postojeći resursi učinili dostupnim široj javnosti oni su putem e-pošte dostavljeni zagrebačkim vrtićima, školama, ustanovama socijalne skrbi i zdravstvenim ustanovama. Osim što su dijeljeni na njihovim stranicama, uz podršku Grada Zagreba Povjerenstvo je razvilo online platformu Podrška na dlanu na kojoj su oni trajno dostupni. Na taj način pronašli su svoj put do gotovo 126 000 djece i njihovih obitelji. Tiskani primjerci su dostavljeni djeci i obiteljima koji su ostali bez svojih domova u potresu. Radna bilježnica za djecu „Svakim danom sve hrabriji“, čije su autorice članice Povjerenstva, psihologinje Poliklinike za zastitu djece i mladih, u nakladi od 26 000 primjeraka je besplatno objavljena uz dnevnu tiskovinu, pri čemu je dio tiskanih primjeraka dostavljen stručnim službama gradskih osnovnih škola koje su najviše stradale u potresu.

Priprema probira za mentalno zdravlje osnovnoškolaca i srednjoškolaca u Gradu Zagebu

Pravovremeno uočavanje promjena kod djece izazvanih proživljenim iskustvima ključno je za pružanje podrške i preveniranje dubljih negativnih posljedica za njihov daljnji razvoj. S tim na umu, Povjerenstvo je svoje resurse usmjerilo na otkrivanje kojoj je djeci potrebna podrška i izgradnju mreže koja će ju učiniti dostupnom. Tijekom sljedećih mjeseci biti će proveden probir za mentalno zdravlje djece i mladih, kojim će roditeljima biti omogućeno da potpuno besplatno, iz sigurnosti svog doma, procjene je li njihovoj djeci ovog trenutka potrebna dodatna podrška osim one koja im je pružena u krugu obitelji. Roditeljima će biti upućena poveznica putem koje će ispuniti odabrani upitnik s pitanjima o tome kako se u posljednje vrijeme osjeća i ponaša njihovo dijete. Cilj je probira  pravovremeno uočiti djecu kojima je potrebna dodatna podrška u uspješnoj prilagodbi na izazove s kojima smo suočeni, a sudjelovanje će biti omogućeno roditeljima svih osnovnoškolaca i srednješkolaca u Gradu Zagrebu. Kako bi se dodatno osnažili za podršku navedenoj djeci i mladima, u prosincu 2020. je stoga svim stručnim suradnicima zaposlenim u zagrebačkim školama omogućena dodatna edukacija od strane stručnjaka koji se u svom kliničkom i znanstvenom radu bave stresom, traumom i otpornošću djece, čime je još jednom istaknuta vrijednost suradnje u promicanju i zaštiti mentalnog zdravlja djece.

LINK NA PLATFORMU “PODRŠKA NA DLANU”: https://zagreb.hr/podrska-na-dlanu/158212

Print Friendly, PDF & Email