U rujnu 2007. mr.sc. Bruna Profaca je sudjelovala kao predavač na seminaru za djelatnike odjela za maloljetničku delinkvenciju MUP RH koji je održan od 17.do 21.9.2007. u Vanbaldonu.

Dr. Domagoj Štimac, psihijatar i mr.sc.dr.med. Danijel Crnković, psihijatar sudjelovali su na trećem Hrvatskom kongresu o psihofarmakoterpiji održanom u Hotel Solaris u Šibeniku 26. do 30. rujna 2007.

U rujnu 2007. dr. Danijel Crnković, psihijatar i Marija Krmek, psiholog su sudjelovali u radu “Expert Conference on Improving Law Enforcement’s Response to Combat Sexual Exploitation of Children on the Internet” u organizaciji OSCE, koja je održana u Beču.

Print Friendly, PDF & Email