NEUROFEEDBACK U POLIKLINICI ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba proširila je svoju stručno – tretmansku djelatnost, uvođenjem Neurofeedback tretmana, za naše male pacijente.

ŠTO JE NEUROFEEDBACK?

Neurofeedback je mentalni trening kojim na zabavan način uravnotežujemo moždanu aktivnost. Trening je u potpunosti bezbolan i neinvazivan. Neurofeedback je moguće primjenjivati samostalno i/ili u kombinaciji sa drugim vrstama tretmana.

KOJE POTEŠKOĆE MOŽEMO LIJEČITI NEUROFEEDBACK METODOM?

Neurofeedback metoda neke teškoće može uspješno liječiti, dok kod nekih teškoća može ublažiti i smanjiti simptome i time povećati kvalitetu života, kako djece, tako i njihovih obitelji. Traumatska iskustva i PTSP, impulzivnost, hiperaktivnost, poremećaj pažnje i/ili koncentracije, teškoće u učenju, stres i posljedice stresa, poremećaji raspoloženja, pretjerana zabrinutost i anksioznost, teškoće vezane uz poremećaje iz autističnog spektra i poremećaji spavanja (nesanica, teško usnivanje, često buđenje).

KAKO SE PROVODI NEUROFEEDBACK?

Neurofeedback terapija se provodi u tri koraka:

  1. Inicijalna procjena: snimanje EEG i razgovor o poteškoćama)
  2. Treninzi: Provode se par puta tjedno, od 15 do 40 minuta
  3. Završno snimanje

NARUDŽBE PRIMAMO

  • putem obrasca za naručivanje na linku: https://www.poliklinika-djeca.hr/obrazac-za-narucivanje/
  • na telefon 01/647 19 40 od ponedjeljka do petka od 12.30 do 14.30 sati
  • upit na telefax 01/3436 577
Print Friendly, PDF & Email