Okrugli stol pod nazivom „Zajedno protiv nasilja u obitelji“ održan je na Policijskoj akademiji u Zagrebu 2. travnja 2014. u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova RH u suradnji s Veleposlanstvom Republike Austrije i Veleposlanstvom Republike Slovenije, s ciljem jačanja međuresorne suradnje kroz zajedničko djelovanje kako bi sustav postao što efikasniji u prevenciji najtežih posljedica nasilja u obitelji.

Okrugli stol svečano je otvorio potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, koji je u svom govoru istaknuo kako je Republika Hrvatska prihvatila i prepoznala ozbiljnost problema koje donosi nasilje u obitelji donošenjem zakonskih i podzakonskih propisa, nacionalne strategije i protokola. Skup su pozdravili i Andrea Ikić-Bohm, veleposlanica Republike Austrije i Vojko Volk, veleposlanik Republike Slovenije.

O obiteljskom nasilju u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji

Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici relevantnih institucija, organizacija civilnog društva te pravobraniteljice za djecu, koji su prikazali svoja iskustva, dobru praksu i način rada u slučajevima nasilja u obitelji. Prisutnima je prezentiran prikaz trenutnog stanja problematike obiteljskog nasilja u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Također, sudionici su raspravljali i razmjenjivali iskustva o postupku prema djeci žrtvama nasilja u obitelji, nakon čega je uslijedila rasprava na temu nasilja u obitelji.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, u svom obraćanju se posebno osvrnula na važnost prilagođavanja pravosudnog sustava djeci.

Naime, iskustva pokazuju da ispitivanje djece koja su doživjela različite oblike zlostavljanja i zanemarivanja često uzrokuje dodatan stres i produbljuje traumu djeteta, posebice kada je provođeno od strane nedovoljno educiranih stručnjaka ili kada dijete svoje iskustvo mora iznositi više puta. Imajući na umu zaštitu djece, ali i obavezu Hrvatske na poštivanje smjernica Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci, Poliklinika nudi mogućnost korištenja dviju forenzičnih soba, posebno opremljenih za audio i videosnimanje iskaza djece.

Mogućnosti forenzičnog intervjuiranja djece u Poliklinici

U jednoj prostoriji nalaze se dijete i stručnjak educiran za provođenje forenzičnih intervjua s djecom. Razgovor s djetetom prenosi se putem video linka te se istovremeno prikazuje u drugoj prostoriji, u kojoj su smješteni sudac, državni odvjetnik, optuženik, odvjetnici i druge relevantne osobe. Sudac, tužitelj i odvjetnik svoja pitanja postavljaju izravno stručnjaku, koji ih prenosi djetetu prilagođavajući ih djetetovoj razvojnoj razini i emocionalnom stanju, a u svom radu koristi i specijalizirane tehnike.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander objasnila je da se takav intervju snima i služi kao dokaz u kasnijem postupku, čime se smanjuje dodatna traumatizacija djeteta jer se izbjegava njegovo višestruko ispitivanje  u različitim ustanovama i od  različitih osoba. Također je izrazila želju da se ova mogućnost koristi u većoj mjeri nego sada, jer zaštita i najbolji interes djece uključene u sudske procese trebaju biti prioritet.

Okruglom su stolu  ispred Poliklinike prisustvovali i psihologinja Tea Brezinšćak te psiholog pripravnik Maks Vinšćak, a ispred Hrabrog telefona psihologinja Ella Selak Bagarić.

Fotografije: MUP

Print Friendly, PDF & Email