Međunarodni dan dječjih prava

Danas, 20. dana mjeseca studenog, Međunarodni je dan dječjih prava i rođendan UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Na današnji dan 1989.godine usvojena je, od strane Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, Konvencija o pravima djeteta kojom se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju su se obvezale poštivati 196 zemlje, uključujući Republiku Hrvatsku kao stranku Konvencije o pravima djeteta. Potpisivanjem ovog najšire prihvaćenog sporazuma na području ljudskih prava u povijesti, obvezali smo se poštivati dječja prava te preuzeli odgovornost štititi ih i promicati.

Brojnim programima i strategijama u Republici Hrvatskoj, kontinuirano se promiču prava djeteta uz slijeđenje preporuka i uključivanje u inicijative međunarodnih organizacija. Implementacijom u hrvatske propise djeci se nastoji pružiti univerzalnost i svevremenost dječjih prava koja nemaju rok trajanja te je svako od njih jednako važno jer njihova hijerarhija naprosto ne postoji. Svako je dijete jedinstveno no i ovisno o odraslima koji su odgovorni za njegovu dobrobit.

Zahtjevan je posao promijeniti stavove i uvjerenja, a ne očekivati kako će se samo zakonskim okvirima stavovi pa potom i djelovanja promijeniti. Ne zanemarujući kako je obaveza svih odraslih, kao i društva, da štite i promiču dječja prava no imajući na umu intenzivnost odnosa djece sa svojim  roditeljem ili roditeljima te interakcijom njihova ponašanja važno je naglasiti da je roditeljstvo u najboljem interesu djeteta ono roditeljstvo koje će podupirati prava i potrebe djeteta.

Kako bi djetinjstvo bilo bezbrižno i kako bi dijete razvilo sve svoje potencijale, potreban je roditeljski odgovor na dječju potrebu za ljubavi i sigurnosti kroz nježno i brižno roditeljsko ponašanje koje će djetetu pružiti strukturu i usmjeriti ga. Djetetu je potrebno uvažavati ga kao osobu, primjećivati ga i zainteresirano slušati te osnaživati (Pećnik, 2008.).

Većina roditelja izražava želju da njihovo dijete odraste u uspješnu mladu osobu, te je važno da svojim postupcima uvećaju djetetove mogućnosti u postizanju toga cilja, približe se pozitivnom roditeljstvu, koristeći postupke koji su adekvatni i u najboljem su djetetovom interesu.

Kao i njihova prava, svako je dijete jedinstveno te ustrajmo u nastojanju da stvaramo svijet kakav djeca zaslužuju. Sretan rođendan možemo reći više od stotinu puta, za svako pojedino dječje pravo.

Tamara Gojković, dipl.soc.radnica, univ.spec.iur

Print Friendly, PDF & Email