Europol je u suradnji s policijama europskih država pokrenuo kampanju #Say No s ciljem podizanja svijesti o seksualnoj prisili i iznudi djece na internetu. Dio kampanje je i kratki film, dostupan i na hrvatskom jeziku, koji se može pogledati na sljedećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=4iXRuBACuu0

Print Friendly, PDF & Email