Predavanje o mentalnom zdravlju s posebnim osvrtom na mlade u okolnostima pandemije koronavirusa na KBF u Đakovu

Na poziv prodekana za znanost i međufakultetsku suradnju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) prof. dr. sc. Stjepana Radića, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je 20. listopada 2020. godine online gostujuće predavanje (putem platforme Zoom) na temu: “Mentalno zdravlje s posebnim osvrtom na mlade u okolnostima pandemije koronavirusa“. Na predavanju su uz prof. dr. sc. Radića, ravnateljicu posebno pozdravili i zahvalili na gostovanju dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu prof. dr. sc. Vladimir Dugalić te doc. dr. sc. Josip Bošnjaković.

Na početku online predavanje ravnateljica je iznijela kako zdravstvena kriza utječe na gotovo sve aspekte naših života. Financijska kriza, poteškoće s mentalnim zdravljem, nasilje u obitelji te već postojeće bolesti aktualno se nalaze u fokusu većine ljudi koji postaju svjesni da kroz život nisu koračali sa sviješću o vlastitoj ranjivosti.

U svom je izlaganju ravnateljica predstavila najnovije znanstvene i kliničke spoznaje o potrebama djece i mladih u aktualnoj zdravstvenoj krizi, s posebnim osvrtom na otpornost, ali i važnost religioznosti i duhovnosti tijekom pandemije.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander između ostalog spomenula i rezultate recentnih stranih istraživanja prema kojima su (analizom Google pretraživača) ljudi u čak 95 zemalja pretraživali molitve više nego što je to ikad zabilježeno. Također je iznijela i tri temeljna benefita religioznosti u COVID krizi, a to su: (1) direktna pomoć, (2) pružanje nade te (3) pozitivan autoritet.

Posebna pozornost tijekom predavanja posvećena je važnosti nestigmatiziranja osoba oboljelih od COVID-a i/ili onih koji pak rade u zdravstvenom sustavu. Ravnateljica je napomenula kako je nužno da razvijamo i potičemo empatiju, budući da kada govorimo o koronavirusu, zapravo govorimo o gubitku:

“Svi se suočavamo s kolektivnim gubitkom svijeta kakvog smo poznavali. Gubimo socijalne odnose, apstraktne stvari poput osjećaja sigurnosti i slobode te materijalne vrijednosti – dom i financijsku stabilnost.”

Na kraju predavanja, sudionici su imali priliku postavljati pitanja, uslijed čega se povela zanimljiva rasprava u kojoj je ravnateljica odgovarajući na brojna pitanja studenata i profesora opisivala svoja iskustva iz dugogodišnjeg rada s djecom i mladima prije, ali i tijekom COVID-19 krize.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander je gostujuće predavanje zaključila naglasivši važnost brige o sebi i napomenula kako ne trebamo brinuti za sve, već učiniti koliko možemo, jer tek ako brinemo o sebi ćemo stvoriti kapacitet da brinemo o drugima.

Print Friendly, PDF & Email