Europski dan logopedije

Svake godine 6. ožujka se obilježava Europski dan logopedije, znanosti koja se bavi prevencijom, dijagnostikom te tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja, računanja i ostalih komunikacijskih poremećaja. Hrvatsko logopedsko društvo u suradnji s Europskom asocijacijom logopeda – ESLA, na taj dan nastoji podići svjesnost o različitim komunikacijskim poremećajima te njihovim psihosocijalnim implikacijama, ali i istaknuti značenje i ulogu logopeda u široj društvenoj zajednici. Tema ovogodišnjeg obilježavanja nosi naziv „Suradnja s drugim stručnjacima, roditeljima i skrbnicima“, a naglasak je na podizanju svijesti šire javnosti o važnosti multiresorne i multidisciplinarne suradnje kao i o važnosti suradnje s neformalnim pružateljima skrbi.

Logoped je neovisni stručnjak koji se bavi poremećajima u domeni komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja kod djece i odraslih. Međutim, kako bi se ostvario maksimalan napredak, te pružila najbolja moguća usluga pacijentima, potrebna je suradnja stručnjaka različitih profila, roditelja i skrbnika. Navedeno je sukus uspješnog rada logopeda.

Logoped često radi u multidisciplinarnom okruženju gdje surađuje s psiholozima, psihijatrima, pedijatrima, socijalnim pedagozima, pedagozima, medicinskim osobljem i drugim terapeutima. Otvorenost za dijeljenje informacija, razumijevanje različitih pristupa i zajedničko postavljanje ciljeva ključni su za učinkovitu suradnju. Redoviti sastanci tima omogućuju razmjenu ideja i strategija te prilagodbu terapije prema potrebama klijenta.

Osim suradnje sa stručnjacima različitih profila, roditelji i skrbnici važan su čimbenik u logopedskoj terapiji, posebno kod djece. S jedne strane,  aktivno slušanje briga, iskustava te opažanja roditelja uvelike pomažu logopedu u kreiranju specifičnih terapijskih aktivnosti. S druge strane logoped pružanjem informacija i edukacijom roditelja pospješuje razumijevanje djetetovih potreba, ali ih osnažuje da podrže terapijske aktivnosti i vježbe kod kuće.

Na temelju navedenih suradnji svakom se pacijentu, uvažavajući njihove individualne potrebe i zahtjeve, moguće prilagoditi, ostvariti razmjenu informacija o napretku pacijenta, te dobiti informacije o mogućim prilagodbama u terapiji.

U konačnici, uspješna suradnja s drugim stručnjacima, roditeljima i skrbnicima ključna je za postizanje najboljih rezultata u logopedskoj terapiji. Kroz timski rad i individualizirani pristup, logoped može pružiti optimalnu podršku klijentima u razvoju i unaprjeđenju njihovih komunikacijskih vještina.

Matej Hulina, mag. logoped.

Print Friendly, PDF & Email