Stresni događaji

Depresija u djece i adolescenata

Izazovi roditeljstva Stresni događaji Teme Oko 3-5 % djece i adolescenata u anamnezi je imalo depresivnu epizodu. Depresivno stanje kod djeteta/adolescenta utječe na rast i razvoj, uspjeh u školi, odnose unutar obitelji, odnose sa vršnjacima.

Objavljeno: 04.04.2017. | Pročitajte više >

Emocionalna podrška obitelji djeteta s teškoćama u razvoju

Stresni događaji Trenutak u kojem je roditeljima priopćena vijest o tome da njihovo dijete rođeno ili je steklo teškoću u razvoju, ostaje trajno zapamćen, iz razloga što se radi o spoznaji koja dugoročno mijenja cjelokupni život obitelji. Svaki od roditelja tom prilikom, u vrlo kratkom periodu, prolazi kroz proces žalovanja i opraštanja od fantazija koje su prethodno imali o djetetu, te dolazi do faze oporavka i prilagodbe na nove okolnosti obiteljskog života. Različita istraživanja su pokazala da pravovremeno savjetovanje i pružanje informacija o prirodi djetetovih poteškoća i načinima njihova uklanjanja kao i općenito edukacija, u znatnoj mjeri reduciraju roditeljske brige i stres te im pomažu im u procesu prilagodbe na odgoj djeteta.

Objavljeno: 07.02.2017. | Pročitajte više >

Otpornost djeteta

Stresni događaji Često idealiziramo djetinjstvo kao bezbrižno doba, ali biti dijete ne znači ne trpiti emocionalnu bol i patnju. Nakon teških  događaja većina djece ima očekivane stresne ili traumatske reakcije koje se očituju na emocionalnom, tjelesnom, misaonom planu te u promjeni ponašanja. S obzirom da su očekivane, najčešće kažemo da su to normalne reakcije na nenormalne događaje.

Objavljeno: 18.10.2016. | Pročitajte više >

Kako olakšati djetetu da se suoči s bolešću člana obitelji

Stresni događaji Teme Djeca se na različite načine nose s osjećajima neizvjesnosti, bespomoćnosti, straha i tuge koja se javi kada ne netko od članova njegove obitelji razboli. Pitanje koje roditelji sebi postavljaju u tim situacijama je s koliko godina dijete uopće može razumjeti koncept bolesti.

Objavljeno: 26.04.2016. | Pročitajte više >

Kako toksični stres djeluje na dječji mozak

Stresni događaji Teme Toksični stres u dječjoj dobi je tema od vrlo značajnog i rastućeg interesa. Razlozi tomu su brojni, kumulirani kroz godine istraživanja. Ona su dala nepobitne dokaze da stres/trauma u djece prouzrokuje brojne kratkoročne i dugoročne učinke, te predstavlja rizik za cijeli niz oboljenja u kasnijoj dobi. On primjerice značajno povećava pojavnost infarkta miokarda i karcinoma pluća, te imunoloških i malignih bolesti u odrasloj dobi, u usporedbi sa populacijom koja nije bila izložena stresu u djetinjstvu. Ne govorimo o stresu vezanom uz svakodnevne aktivnosti i izazove odrastanja, nego o onome stresu koji se javlja vezan uz nasilje u obitelji, svjedočenju tjelesnom nasilju, izloženosti tjelesnom kažnjavanju, zanemarivanju, seksualnom zlostavljanju, vršnjačkom nasilju i slično.

Objavljeno: 03.02.2016. | Pročitajte više >

SMJERNICE I PODRŠKA RODITELJIMA: Kako pružiti podršku djetetu koje ide na sud?

Stresni događaji Suđenje, odlazak na sud i svjedočenje izaziva nelagodu i može biti snažan izvor stresa kod odraslih a posebno kod djece i mladih. Dijete može biti pozvano na sud kao svjedok događaja ili kao žrtva zlostavljanja. Često je dijete i jedini svjedok događaja, što predstavlja dodatan izvor stresa i opterećenja na dijete. Uloga jedinog svjedoka u situacijama obiteljskog nasilja i zlostavljanja ili drugih roditeljskih sukoba stavlja dijete u konflikt lojalnosti u odnosu na roditelje i može djelovati ometajuće na djetetov odnos s oba roditelja.

Objavljeno: 29.08.2013. | Pročitajte više >

Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru: kada je potrebna stručna pomoć

Stresni događaji Dijete čiji je roditelj u zatvoru, traumatizirano je odvajanjem, zbunjeno roditeljskim ponašanjem i stigmatizirano zbog srama radi roditeljskog nezakonitog djelovanja. Reakcije koje dijete pokazuje mogu se lako prepoznati. Može se uočiti identifikacija s roditeljem zatvorenikom, promjene u orijentaciji na budućnost, stalne misli vezane za roditelja, zabrinutost za ishod roditeljevog slučaja, za život bez roditelja i nesigurnu budućnost. Kod djeteta se javljaju nametajuće slike uhićenja roditelja, postiđenost, stid, ljutnja, uznemirenost, tuga, krivnja, ali i nisko samopouzdanje, usamljenost, tuga, problemi u svakodnevnom funkcioniranju.

Objavljeno: 01.07.2013. | Pročitajte više >

Kako djetetu olakšati bolničko liječenje

Stresni događaji Brojna su provedena istraživanja ukazala da su za dobru prilagodbu djeteta na bolničko liječenje i preveniranje emocionalnih poteškoća kao reakcije na hospitalizaciju, važni prisutnost roditelja, priprema djeteta za ostanak u bolnici te prilagodba bolničkog okruženja i postupaka zdravstvenog osoblja s obzirom na razvojnu dob i potrebe djeteta.

Objavljeno: 22.04.2013. | Pročitajte više >

Kronično bolesno dijete

Stresni događaji Saznanje o kroničnoj bolesti se može promatrati kao proces tugovanja za izgubljenim zdravljem, a sama bolest može imati negativan utjecaj na budućnost djeteta i obitelji te voditi gubitku ciljeva, aspiracija i snova. Takovi gubitci se moraju odtugovati što podrazumijeva proces sa različitim fazama: od početne nevjerice i negiranja, preko bijesa i napetosti, depresije pa konačno postupnog prihvaćanja bolesti. Reakcije su uobičajene s obzirom na nenormalnu situaciju u kojoj se nalaze dijete i obitelj stoga ne želimo izbjeći tugu, već bol radi gubitka.

Objavljeno: 11.01.2012. | Pročitajte više >

Stres kraja školske godine

Iako govorimo o pritiscima na kraju školske godine, sada osobito valja voditi računa o djeci koja su u proteklom razdoblju imala i drugih stresnih i traumatskih događaja u obitelji ili širem okruženju.

Stresni događaji Kao i kod odraslih, i kod djece su neki stresovi normalan dio svakodnevnog života. Tako i kraj školske godine  može za dijete  podrazumijevati opterećenje, pritisak, uznemirenost, zabrinutost. Svi ti znakovi koje opažamo nam pokazuju da su djeca pod stresom. Bilo da su učenici trećeg, petog ili osmog razreda, djeca brinu zbog ispitivanja, količine gradiva, dobivenih ocjena, reakcija roditelja, te mogu osjećati  uzbuđenje, uznemirenost, tjeskobu i strah intenzivnije nego tijekom cijele godine.

Objavljeno: 09.06.2009. | Pročitajte više >

Podrška djetetu kod selidbe ili promjene škole

Odrasli zaboravljaju da je njima lakše održavati kontakt s prijateljima i ljudima od kojih su se odselili nego djeci.

Stresni događaji Selidba u novi dio grada ili drugi grad dio je životnog iskustva velikog broja obitelji i djece. Preseljenjem dijete, kao i cijela obitelj, doživljava velike promjene, kao na primjer promjenu vrtića ili škole, gubitak poznatog susjedstva i okoline, prijatelja i vršnjaka s kojima se igralo u susjedstvu, drago mjesto za igru i slično. U pravilu djeca i mladi se s vremenom dobro prilagođavaju okolini u koju su doselili.

Objavljeno: 14.09.2008. | Pročitajte više >

Stres u dječjoj dobi

Stresni događaji Stanje stresa i kod odraslih i kod djece prepoznaje se na temelju emocionalnih reakcija (tuga, tjeskoba, panika, promjene raspoloženja, ljutnja..) misaonih (samokritičnost, otežana koncentracija, zaboravljivost, nametanje istih misli…) tjelesnih (znojenje dlanova, lupanje srca, crvenilo lica, bol u trbuhu, glavobolja…) te u ponašnju pojedinca (plakanje, lupanje, agresivnost, nekontrolirani ispadi, povlačenje…)

Objavljeno: 09.09.2008. | Pročitajte više >

Kako djetetu objasniti da je roditelj dobio otkaz

Stresni događaji Kako djetetu objasniti da ste dobili otkaz ili da vam je smanjena plaća, pitanje je koje muči većinu od onih koji dobiju otkaz i one kojima su smanjeni prihodi.

Objavljeno: 22.08.2008. | Pročitajte više >

Dijete koje tuguje

Stresni događaji U situacijama kad se dijete suočava sa smrću bliske osobe, važno je voditi računa o djetetovoj dobi i načinu poimanja smrti. Da bismo pomogli malom djetetu, važno je znati kakav pojam o smrti ono ima.

Objavljeno: 07.12.2007. | Pročitajte više >