Zapošljavanje

ZAPOŠLJAVAMO: Psiholog (na određeno vrijeme)

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA Zagreb, Đorđićeva 26, objavljuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - zamjena za porodiljni dopust

Diplomirani psiholog / magistar psihologije – (jedan izvršitelj)

Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni studij, smjer Psihologija.

- radno iskustvo – jedna godina na poslovima psihologa

- edukacija ili/i iskustvo u radu s psihotraumatiziranom

djecom i obitelji

- osnovna dopusnica Hrvatske psihološke komore

- dobro poznavanje rada na računalu,

- dobro poznavanje engleskog jezika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa, do 22.2.2018.

Prijave se podnose na adresu:

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA

Đorđićeva 26, Zagreb

„Za oglas za psihologa“.

Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti:

- životopis,

- presliku diplome ili uvjerenja o završenom obrazovanju,

- presliku domovnice,

- presliku dopusnice Hrvatske psihološke komore,

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje

- preslike ostalih dokumenata kojima kandidati potvrđuju zadovoljavanje uvjeta.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti, izdanu u vrijeme trajanja oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata.

Poliklinika ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.

O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni.

Sve ostale obavijesti bit će objavljene na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.