Zapošljavanje

Liječnik – specijalist psihijatar (na neodređeno vrijeme)

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA Đorđićeva 26, Zagreb, objavljuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Liječnik – specijalist psihijatar – (jedan izvršitelj)

Uvjeti: - VSS, doktor medicine,

- završen Medicinski fakultet,

- završena specijalizacija iz psihijatrije,

- odobrenje nadležne komore za samostalan rad.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa, do 26.1.2017.

Prijave se podnose na adresu:

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA,

Đorđićeva 26,

Zagreb,

„Za oglas za psihijatra“.

Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti:

- životopis,

- presliku domovnice,

- presliku diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju,

- presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu,

- presliku važećeg odobrenja za samostalan rad,

- elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

o radnom stažu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata.

Poliklinika ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.

O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će obaviješteni u pisanom obliku.

Sve ostale obavijesti bit će objavljene na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.