O poliklinici

Struktura Poliklinike

Ravnateljica: prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Zamjenik ravnateljice: prim. Domagoj Štimac, dr.med.

Upravno vijeće Poliklinike:

  1. Prof.dr.sc. Danijel Buljan, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Rudolf Gregurek, dr.med., član
  3. Romana Galić, univ.spec. act. soc., član
  4. Renata Ćorić Špoljar, prof., član
  5. Zdravko Miočević, dipl.iur., član

Stručno vijeće Poliklinike:

  1. Renata Ćorić Špoljar, prof., predsjednica
  2. dr.sc. Bruna Profaca, prof., član
  3. prim. Domagoj Štimac, dr.med., član

Voditeljica dijagnostike i tretmana: dr.sc. Bruna Profaca

Voditelji multidisciplinarnih timova: prim. Domagoj Štimac, dr.med. i dr.sc. Bruna Profaca

Koordinatorica istraživačke djelatnosti: Ivana Ćosić Pregrad, prof.


Prikaz suradnje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba sa ostalim institucijama sustava

Sigurno društvo u kojem svako dijete i njegova obitelj mogu dobiti djelotvornu pomoć može se stvoriti isključivo promjenama na svim razinama sustava. Vođena tom idejom, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba kao zdravstvena ustanova surađuje sa svim institucijama sustava kroz sve razine prevencije odnosno intervencije.


Prioritet u radu sa specifičnom populacijom djece i njihovih obitelji je zaštita djeteta i individualni pristup uzimajući u obzir potrebe svakog pojedinog djeteta i obitelji. Posebnost rada Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba je timski stručni rad koji se odvija u okviru multidisciplinarnog tima te suradnja sa svim institucijama sustava. Aktualno djeluju dva multidisciplinarna tima, članovi kojih su: psihijatar, psiholog, socijalni pedagog, logoped, socijalni radnik, neuropedijatar, medicinske sestre i pravnik. Svaki od članova sudjeluje u svim navedenim djelatnostima Poliklinike.

Struktura Poliklinike (PDF, 80kb)