Ravnateljica

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander
Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

E-mail:

gordana.flander@poliklinika-djeca.hr


OBRAZOVANJE

1995. – 2002. Stručna izobrazba

Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect

Prevencija i tretman zlostavljanja i zanemarivanja djece

Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York (SAD)


2000. – 2001. Doktorat

Doktorski studij psihologije – klinička psihologija, doktor znanosti

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema rada – Uloga privrženosti i nekih odrednica ličnosti u zlostavljanju djece:proširenje Bolwbyjeve teorije


1996. – 1999. Magisterij

Poslijediplomski studij integrativne psihoterapije, psihoterapeut, magistar psihoterapije

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK) – integrativni psihoterapeut

University of Derby, Derby (UK) – magistar psihoterapije

Tema rada – Zlostavljanje djece u svijetlu teorije privrženosti


1983. – 1985. Magisterij

Magistarski studij psihologije klinička psihologija, magistar znanosti

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema rada – Prilog dijagnostici cerebralnih oštećenja kod djece – pokušaj upotrebe vizualnih labirinata apliciranih pomoću laboratorijskog računala


1976. – 1980. Dodiplomski studij

Dodiplomski studij psihologije, profesor psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema rada – Jezični razvoj djecePSIHOTERAPIJSKE EDUKACIJE

1996. – 1999. Magisterij

Poslijediplomski studij integrativne psihoterapije, psihoterapeut, magistar psihoterapije

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK) – integrativni psihoterapeut

University of Derby, Derby (UK) – magistar psihoterapije

Tema rada – Zlostavljanje djece u svijetlu teorije privrženosti

1992. – 1996. Gestalt terapija, Zagreb

voditelji: dr. Ljiljana Bastaic i prof. Enver Jusufbegović

1981. – 1982. Bihevioralna terapija, Zagreb

Klinički bolnički centar Zagreb (Rebro), voditeljica. Nada Anić, prof.


IZBOR U ZVANJA

Znanstveno-nastavna zvanja


2016. Redoviti profesor, red. prof.

Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija


2010. Izvanredni profesor, izv. prof.

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija


2007. Docent, doc.

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

društvene znanosti, psihologija


Znanstvena zvanja


2016. Znanstveni savjetnik

društvene znanosti, psihologija


2010. Viši znanstveni suradnik

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija


2006. Znanstveni suradnik

društvene znanosti, psihologija


MBZ 126851 – matični broj znanstvenika (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH)RADNO ISKUSTVO I DUŽNOSTI


2012. – danas Vijeće Europe, ekspert

primjena Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja


2012. – danas UNICEF – Crna gora, Hrvatska i Srbija, konzultant


2003. – danas Stalni sudski vještak i mentor - zlostavljana i traumatizirana djeca, pri Županijskom sudu u Zagrebu


2002. – danas Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, ravnateljica


1982. – 2002. Klinika za dječje bolesti Zagreb, psiholog


Dječja kuća Borovje, utemeljiteljica

1997. – 2003. Hrabri Telefon, utemeljiteljica i predsjednica udruge

1997. – danas Hrabri Telefon, znanstveni i stručni programi, voditeljica


1996. – 2003. Prevencija i intervencija na području zlostavljanja i zanemarivanja djece, stručni projekt

koordinator, edukator i supervizor

temeljem projekta pokrenula je inicijativu za osnivanje Poliklinike za zaštitu djece grada ZagrebaČLANSTVA

American Professional Society for Abused Children (APSAC)

Hrvatska psihološka komora (HPK) – angažman pri osnivanju i članica prvog upravnog odbora

Hrvatsko psihološko društvo (HPD)

Hrvatska strukovna udruga sudskih eksperata i vještaka (HSUESV)

The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)

The International Integrative Psychotherapy Association (IIPA)

The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM)

United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP)NAGRADE I PRIZNANJA

2013. Zahvalnica Hrvatske psihološke komore, Hrvatska psihološka komora

Zahvalnica za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Komore, unaprijeđenu statusa psihologa i afirmaciji psihološke struke.


2012. ‘‘Zlatni grb” Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatsko psihološko društvo

Nagrada za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva, ostvaren utemeljenjem ili višegodišnjim uspješnim vođenjem djelatnosti u okviru Hrvatskog psihološkog društva odnosno osobito vrijednom ili višekratnom pomoći i potporom Hrvatskom psihološkom društvu od strane drugih znanstvenih, znanstveno-nastavnih, stručnih i ostalih organizacija, ustanova ili društava.


2011. Nagrada Grada Zagreba, Grad Zagreb

Nagrada za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na području psihosocijalne i zdravstvene zaštite i promicanja prava i interesa djece.


2010. Nagrada ”Snježana Biga Friganović’‘, Hrvatska psihološka komora

Nagrada za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore, a time i značajan doprinos za unapređenje statusa psihologa u društvu te razvoj i afirmaciju psihološke djelatnosti.


2008. Godišnja nagrada za promicanje prava djeteta, Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nagrada za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.


2008. Multidisciplinary Team Award, International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect – ISPCAN

Nagrada multidisciplinarnom timu koji je, u svojoj lokalnoj zajednici, zaslužan za značajan napredak u tretmanu ili prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece.


2007. Psihologijska nagrada “Ramiro Bujas”, Hrvatsko psihološko društvo

Nagrada dodijeljena za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije.


2003. Društveno priznanje “Marulić: Fiat Psychologia”, Hrvatsko psihološko društvo

Društveno priznanje za osobiti doprinos razvitku primijenjene psihologije u Hrvatskoj.STRUČNA USAVRŠAVANJA


2016. Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention, Zagreb

Edukacija o radu s otuđenom djecom

Karen i Nick Woodall – Family Separation Clinic

Mentalization – Based Treatment for Adolescence (MBT-A)

Anna Freud National Centre for Children and Families, London, UK


2015. Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb

Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)


2013. Trauma-focused cognitive behavioural therapy (TF-CBT), Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba

Kognitivno-bihevioralna terapija usmjerena na traumu

Bonner, B.L. – Center on Child Abuse and Neglect, Child Study Center, University of Oklahoma

Schmidt, S. – Center on Child Abuse and Neglect, University of Oklahoma


2010. Ensuring Justice and Protection for all Children, Flagey, Bruxelles, Belgija

Osiguravanje pravde i zaštita sve djece

Fundamental rights conference

Konferencija temeljnih ljudskih prava

The Belgian presidency of the European Union

The European Union Agency for Fundamental Rights


2010. Krizne intervencije

Društvo za psihološku pomoć, Zagreb


2007. The Advance Skills Training Institute, XIth ISPCAN European Regional Conference, Lisabon, Portugal

Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect

Role of Professionals, Communities and Families

Podrška prevenciji i rehabilitaciji zlostavljane i zanemarene djece

Uloga stručnjaka, zajednice i obitelji

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)


2007. Countertransference Issues in Intercultural Treatment of Complex Posttraumatic States

Problemi kontratransfera u interkulturalnom tretmanu kompleksne psihotraume

Inter-University Center, Dubrovnik: Gregurek, R, Wilson, J.P., Drožđek, B. i Lindy, J.D.


2006. Relational and Integrative Psychotherapy

Richard Erskin, R.G. Ph.D., Training Director of the Institute for Integrative Psychotherapy, Vancouver


2005. Trauma and abuse

American Professional Society on the Abuse of Children

APSACs First Annual Trauma Treatment Clinic, Hawaii


2003. Forensic Interviewing of Children Training, Zagreb

The National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)


1995. – 2002. Zlostavljana i zanemarivana djeca, CU centar Budimpešta, Mađarska

Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York, (SAD)


1988. Center on Child Abuse and Neglect – hospitiranje, Oklahoma, SAD

Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York, (SAD)


1995. Pružanje psihosocijalne pomoći izbjeglicama, Zagreb

Dansko udruženje za međunarodnu suradnju


1994. Samopomoć i međusobna pomoć u suvremenom društvu, Zagreb

Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”


1994. Munchenska funkcionalna razvojna dijagnostika, Zagreb

Akademija za razvojnu rehabilitaciju


1994. Psihologija traume, Zagreb

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK)


1989. Privrženost između majke i djeteta, Duborvnik

Inter University Center, Dubrovnik


NASTAVNA DJELATNOST


Aktualna nastavna djelatnost

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

2000. – Psihološko savjetovanje, nositelj kolegija

psihologija, diplomski studij


Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

2005. – Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije, nastavnik

specijalistički poslijediplomski studij ”Pedijatrija”’


2004. – Odabrana poglavlja psihoterapijskih tehnika i metoda, nastavnik

specijalistički poslijediplomski studij ”Psihoterapija”


Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

2009. –  Zaštita (dentalno) zanemarenog i zlostavljanog djeteta, suradnik na kolegiju

poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij ”Dentalna medicina”


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

2009. –Dječja i adolescentna forenzična psihologija, nositelj kolegija, diplomski studij


Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

2011. –   Nasilje i djeca, poslijediplomski specijalistički studij ”Prava djece”, nositelj kolegija


Veleučilište Baltazar Zaprešić

2011. –  Psihologija komunikacije, nositelj kolegija

specijalistički diplomski stručni studij ”Komunikacijski menadžment”


Visoka škola za komunikacijski menadžment Edward Bernays

2013. –  Socijalna psihologija, nositelj kolegija

katedra za interkulturalnu komunikaciju


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (SB)

2014. –  Zlostavljana i zanemarena djeca, nositelj kolegija


Sveučilište u Duborvniku

2014. – 2015. Pedijatrijska psihologija, nositelj kolegija

stručni studij ”Kliničko sestrinstvo”, diplomski studij


Ostala nastavna djelatnost


Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

2011. – 2013. Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji, nositelj kolegija

matematika i informatika – nastavnički smjer, diplomski studij


Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

2003. – 2011. Kompetentno roditeljstvo, nositelj kolegija, psihologija, diplomski studij


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Psihologija

2008. – 2010. Psiholog volonter u civilnom društvu, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2007. – 2011. Psihologija nasilja i zlostavljanja, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2005. – 2008. Uvod u kliničku psihologiju, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2006. – 2008. Klinička psihologija, nositelj kolegija, diplomski studij

2007. – 2008. Psihologijsko mišljenje i nalazi, nositelj kolegija, diplomski studij

2006. – 2007. Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije, nositelj kolegija, diplomski studij


ZNANSTVENI RADOVI

Buljan Flander, G., Dugić, S. i Handabaka, I. (2015). Odnos elektroničkog nasilja, samopoštovanja i roditeljskih čimbenika kod adolescenata. Klinička Psihologija, 8 (2). (u tisku – potvrda)


Buljan Flander, G., Tarabić, B. N. i Čuković-Bagić, I. (2015). Child Abuse and Neglect: Croatian Dental Practitioners’ Experience and Knowledge. Alcoholism and Psychiatry Research, 51(2), 127–136.


Sarajlić Vuković, I., Boričević Maršanić, V., Aukst Margetić, B., Paradžik, Lj., Vidović, D. i Buljan Flander, G. (2015). Self-Reported Emotional and Behavioral Problems, Family Functioning and Parental Bonding Among Psychiatric Outpatient Adolescent Offspring of Croatian Male Veterans with Partial PTSD. Child & Youth Care Forum, 44(5), 655–669. http://doi.org/10.1007/s10566-015-9299-9


Bilić, V., Buljan Flander, G. i Rafajac, B. (2014). Life Satisfaction and School Performance of Children Exposed to Classic and Cyber Peer Bullying. Collegium Antropologicum, 38(1), 21–29.


Buljan Flander, G., Štimac, D., Selak Bagarić, E. i Vinšćak, M. (2014). Patterns of and Copying with Cyberbullying in Croatia. The International Journal of Person Centered Medicine, 4(4), 251–256.


Buljan Flander, G., Štimac, D. i Corić Špoljar, R. (2013). Podrška obitelji i prijatelja kao čimbenik prilagodbe djeteta na razvod roditelja. Klinička Psihologija, 6(1-2), 63–77.


Jelić Tuščić, S., Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2013). The consequences of childhood abuse. Paediatrics Today, 9(1), 24–35. http://doi.org/10.5457/p2005-114.58


Sambolek, A., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2010). Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja. Napredak, 151(2), 291–311.


Buljan Flander, G., Čosić, I. i Profaca, B. (2009). Exposure of children to sexual content on the Internet in Croatia. Child Abuse & Neglect, 33, 849–856. http://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.06.002


Kolega, M., Hrpka, H. i Buljan Flander, G. (2009). Slika nastavnika u dnevnim novinama. Odgojne Znanosti, 11(2), 461–477.


Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Štimac, D. (2009). Smetnje doživljavanja i ponašanja kod roditelja kao rizični faktori zlostavljanja djece u obitelji. Suvremena Psihologija, 12(1), 119–133.


Ruševljan, A., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2009). Percepcija roditeljskog prihvaćanja-odbijanja i prilagodba djece srednjoškolske dobi. Klinička Psihologija, 2(1-2), 39–52.


Buljan Flander, G., Čorić, V. i Štimac, D. (2008). Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece. Suvremena Psihologija, 11(2), 313–328.


Buljan Flander, G. (2008). Internet i djeca – trebamo li se brinuti? U V. Kolesarić (Ur.), Nasilje nad djecom i među djecom – Zbornik radova II. znanstveno-stručnog skupa (str. 13–22). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.


Čorić, V. i Buljan Flander, G. (2008). Zanemarivanje djece – rizični čimbenici, posljedice, uloga liječnika i mogućnosti prevencije. Paediatria Croatica, 52, 29–33.


Čorić, V., Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2008). Seksualno zlostavljanje djece: dijagnostička obrada i čimbenici koji utječu na razotkrivanje. Paediatria Croatica, 52, 263–267.


Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z. i Špoljar Ćorić, R. (2007). Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost-odbačenost u školi. Društvena Istraživanja, 87-88(1-2), 157–174.


Buljan Flander, G. (2007). Izloženost djece nasilju – Jesmo li nešto naučili? U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 45–52). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.


Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje među vršnjacima Internetom. U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 125–132). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.


Puhovski, S., Karlović, A. i Buljan Flander, G. (2004). Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju. Društvena Istraživanja, 71(3), 555–578.


Ćosić, I., Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata. Suvremena Psihologija, 5(2), 191–205.


Fabljanić, S., Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002). Epidemiological study on the incidence of childhood abuse experiences among high school students of Sisacko-Moslavacka County. Paediatria Croatica, 46, 169–173.


Šikić, N., Javornik, N., Stracenski, M., Bunjevac, T. i Buljan-Flander, G. (1997). Psychopathological differences among three groups of school children affected by the war in Croatia. Acta Med Croatica, 51, 143–149


Šikić, N., Buljan-Flander, G. i Stracenski, M. (1995). ADHD and Personality Characteristics in School Children. Paediatria Croatica, 39, 13–18.


Šikić, N., Buljan-Flander, G., Marčelja, A. i Mejaški-Bošnjak, V. (1995). Personality traits in school children with epilepsy. Acta Med Croatica, 49, 121–126.

.

Šikić, N., Ivičević-Desnica, J. i Buljan-Flander, G. (1990). Perceptivne vizuo-motorne sposobnosti djece s artikulacijskim govornim poremećajima. Arhiv ZMD, 34, 95–104.


Buljan-Flander, G., Šikić, N. i Marušić-Della Marina, B. (1988). Utvrđivanje perceptivnih deficita pomoću vizualnih labirinata apliciranih putem mikrokompjutora kod predškolske djece s vjerojatnim moždanim oštećenjem i dijagnozom epilepsije. Arhiv ZMD, 32, 259–272.


Marušić-Della Marina, B., Šikić, N., Čuturić, N., Urli, A., Bošnjak, V., Lulić, L. i Buljan, G. (1987). Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je započela u ranoj dječjoj dobi. Arhiv ZMD, 31(3), 221–234.


Buljan, G., Šikić, N. i Marušić-Della Marina, B. (1986). Ispitivanje vizuo-motornih sposobnosti predškolske djece s minimalnim neurorazvojnim poremećajima primjenom kompjuteriziranih perceptivnih labirinata. Arhiv ZMD, 30(3-4), 249–269.


Čuturić, N., Urli, A., Grgić-Jandriš, D. i Buljan, G. (1986). Smetnje ponašanja u djece ruralne i urbane sredine. Arhiv ZMD, 30(1), 81–90.


Čuturić, N. i Buljan, G. (1983). Izloženost školske djece sredstvima ovisnosti u urbanoj i ruralnoj sredini. Arhiv ZMD, 27(2), 115–122.AUTORSKE KNJIGE

Bilić, V., Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2012). Nasilje nad djecom i među djecom. Jastrebarsko: Naklada Slap. (sveučilišni udžbenik)


Buljan Flander, G. i Zarevski, P. (2010). Moji roditelji se razvode. Zagreb: Marko M.


Kovačević, H. i Buljan-Flander, G. (2005). Zašto baš ja. Zagreb: Znanje.


Buljan Flander, G. i Ćosić, I. (2005). Telefonsko savjetovanje – vodič za savjetovatelje. Zagreb: Marko M.

prof.dr.sc.


Kocijan-Hercigonja, D., Buljan-Flander, G. i Vučković, D. (2004). Hiperaktivno dijete – Uznemireni roditelji i odgajatelji (4. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.


Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2004). Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. Zagreb: Marko M.


Buljan-Flander, G. i Kocijan-Hercigonja, D. (2003). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb: Marko M.


Poglavlja u knjigama

Buljan Flander, G., Selak Bagarić E. i Španić, A. M. (2016). Zlostavljanje i zanemarivanje djece, U: D. Hrabar (Ur.), Prava djece – multidisciplinarni pristup (stra. 283-326), Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Buljan Flander, G. i Welbury, R. R. (2015). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. U H. Jurić (Ur.), Dječja dentalna medicina (str. 469–478). Jastrebarsko: Naklada Slap. (sveučilišni udžbenik)


Buljan Flander, G. i Španić, A. M. (2015). Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti traumatiirane djece. U M. Šitum (Ur.), Zdravstvene ustanove Grada Zagreba u praksi i znanosti (str. 179–191). Zagreb: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.


Buljan Flander, G., Jelić Tuščić, S. i Matešković, D. (2014). Visokokonfliktni razvodi. U A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (str. 375–394). Jastrebarsko: Naklada slap i Hrvatsko psihološko društvo. (sveučilišni udžbenik)


Buljan Flander, G., Jelić Tuščić, S. i Tolić, S. (2014). Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece. U I. Bralić (Ur.), Prevencija bolesti u dječjoj dobi (str. 480–501). Zagreb: Medicinska Naklada. (sveučilišni udžbenik)


Crnković, M. i Buljan Flander, G. (2014). Savjetovanje. U D. Kozarić-Kovačić i T. Frančišković (Ur.), Psihoterapijski pravci (str. 432–440). Zagreb: Medicinska Naklada. (veleučilišni udžbenik)


Španić, A. M., Breznišćak, T. i Buljan Flander, G. (2014). Trauma related symptoms among children exposed to different types of abuse and neglect. U K. Kaniasty, K. A. Moore, S. Howard i P. Buchwald (Ur.), Stress and Anxiety: Applications to Social and Environmental Threats, Psychological Well-Being, Occupational Challenges, and Developmental Psychology torrent (str. 231–240). Berlin: Logos Verlag.  peer-review


Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Internet i djeca – zabava ili opasnost. U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 372–375). Zagreb: Medicinska Naklada.


Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Roditelji i djeca: kako se učinkovito nositi s problemima razvoda? U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 366–371). Zagreb: Medicinska Naklada.


Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Posvojiteljske obitelji. U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 360–365). Zagreb: Medicinska Naklada.


Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Rana iskustva u obitelji – važnost ljubavi i postavljanja granica. U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 354–359). Zagreb: Medicinska Naklada.


Matešković, D. i Buljan Flander, G. (2012). Prevencija zlostavljanja djece i međuvršnjačkog nasilja. U V. Božičević, S. Brlas i M. Gulin (Ur.), Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja – Priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentlanog zdravlja (str. 172–182). Virovitica: Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok’’ Virovitičko-podravske županije.


Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2010). The responsibility and co-ordination of professionals in tackling child sexual abuse. U Protecting children from sexual violence – A comprehensive approach (str. 153–163). Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing.


Buljan Flander, G. i Jelić, S. (2010). Adolescenti počinitelji seksualnih delikata – pregled tipologija, etioloških i drugih čimbenika. U L. Mužinić i L. Vukota (Ur.), Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice. Zagreb: Medicinska Naklada.


Crnković, D. i Buljan-Flander, G. (2008). Dermatološki aspekti akutne i kronične izloženosti stresu u dječjoj dobi. U D. Buljan, M. Šitum, M. Buljan i M. Vurnek Živković (Ur.), Psihodermatologija (str. 95–103). Jastrebarsko: Naklada Slap.


Buljan Flander, G. (2007). Where are the boundaries of empathy in therapy of abused children? U R. Gregurek, B. Drožđek, J. D. Lindy i M. Braš (Ur.), Therapists’ Affective Responses in Intercultural Treatment of Complex Posttraumatic States (str. 185–195). Osijek: Grafika d.o.o.


Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2005). Nasilje među djecom. U V. Bilić (Ur.), Izbor tema za satove razrednih odjela
(str. 179–193). Zagreb: Naklada Ljevak.


Štulhofer, A., Hiršl-Hećej, V., Mrkšić, Ž., Korać, A., Hoblaj, P., Ivkanec, I., … Mimica, J. (2004). Croatia. U R. T. Francoeur i R. J. Noonan (Ur.), The Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality
(4. izdanje, str. 241–258). New York: Continuum. (enciklopedija)


Buljan Flander, G. (2001). Seksualno zlostavljanje djece. U D. Kozarić-Kovačić (Ur.), Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja (str. 91–94). Zagreb: KB Dubrava, Odjel za psihijatriju: Nacionalni centar za psihotraumu.


Švel, I., Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Grgurić, J., Buljan, G., Bošnjak, V., … Armano, G. (1988). Epidemiologija cerebralne paralize. U M. Križ, A. Mikloušić i M. Gazdik (Ur.), Rano oštećenje mozga – cerebralna paraliza (str. 13–20). Zagreb.


SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA


Buljan Flander, G. (2016). Djeca u cybersvijetu – jesmo li odrastanje učinili bogatijim ili nesigurnijim? Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Budva, Crna Gora, 21.-23.10.2016.

Buljan Flander, G. (2016). Uloga sustava u roditeljskoj manipulaciji djecom u razvodu braka – sucjelujemo li u zlostavljanju djece? 1. Hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece  i mladih s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora, 28.-29.10.2016.

Buljan Flander, G., Roje, M., Šmida, D. (2016). Uloga Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba u prevenciji transgeneracijskog prijenosta nasilja. 5. kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem – “Na prvoj crti zdravlja”. Osijek: Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ). 15.-18.9.2016.

Buljan Flander, G. (2016) Važnost forenzičkog intervjua sa spolno zlostavljanom djecom i adolescentima bez ginekološkog nalaza zlostavljanja, 1. Hrvatski kongres forenzične ginekologije i perinatologije s međunarodnim sudjelovanjem. Topusko: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu. 16.-18.9.2016.

Buljan Flander, G. (“016) Važnost djeci prilagođenog pristupa u forenzičnom intervjuiranju zlostavljane djece.U H. Gregorič Kumperščak (Ur.), 4. Strokovni seminar z mednarodno udeležbo – Travma (str. 46). Kranjska Gora: Združenje za otroško in mladostinško psijatrijo (ZOMP).

Brezinšćak, T., Španić, A.M. i Buljan Flander, G. (2016). Predicting emotional difficulties among children based on compulsive Internet use and cyberbullying victimization. U A. Lauri Korajlija; D. Begić; T. urin (Ur.), 37th STAR Conference – Book of Abstracts (str. 206). Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, University of Zagreb.

Profaca, B., Puhovski, S. i Buljan Flander, G. (2016). Different ascpects of anxiety symptoms in children who witness domestic violence. U A. Lauri Korajlija; D. Begić; T. Jurin (Ur.), 37th STAR Conference – Book of Abstacts (str. 159). Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, University of Zagreb.

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T., Španić, A.M. (2015). Zaštita najboljeg interesa djetet u razvodu braka: Potkrjepljuje li sustav manipulirajuća ponašanja roditelja? Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe – CRONSEE – Prava djeteta – između interesa roditelja i dužnosti države (str. 40). Zagreb.28.-29.2015.

Buljan Flander, G. (2016)Štimac, D. i Buljan Flander, G. (2015). Child abuse and neglect: a 10 years of experience of multidisciplinary teams of the Child Protection Center of Zagreb. European Child & Adolescent Psychiatry, 24(Suppl. 1), 187. Abstracts of the 16th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry. Madird http://doi.org/10.1007/s00787-015-0714-4

Štimac, D., Buljan Flander, G., Profaca, B., Španić, A. M., Dodig-Ćurković, K., Boričević Maršanić, V., … Franić, T. (2015). Iskustvo zlostavljanosti i depresija. Gyrus, 3(Suppl. 1), 91. 4. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji – Depresija u stoljeću uma. http://doi.org/http://dx.doi.orG/10.17486/Gyr.3.2018

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T. i Španić, A.M. (2015). Developing a critical mind: Risky behaviors, parental guidance and cyberbullying on social networks. Bukurešt, 2015.


Španić, A.M., Brezinšćak, T. i Buljan Flander, G. (2015). closer look: The patterns of cyberbullying among adolescent on Facebook. 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect. Bukurešt, 2015.


Španić, A.M., Brezinšćak, T. i Buljan Flander, G. (2015). Growing up in cyberspace: Self-concept, emotional and behavioral difficulties in children involved in cyberbullying. 14th European Congress of Psychology. Milano, 2015.


Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Hrpka, H. i Bilić, V. (2014). Primary, secondary and tertiary prevention – a fifteen-year experience of Brave Phone. 2nd European Conference on Child Abuse and Neglect (str. 76). Amsterdam: SCEM.


Štimac, D., Buljan Flander, G. i Bagarić, E. S. (2014). Analysis of some psychosocial indicators of sexually abused children. 2nd European Conference on Child Abuse and Neglect (str. 77). Amsterdam: SCEM.


Štimac, D., Selak Bagarić, E. i Buljan Flander, G. (2014). Multidisciplinarni pristup u radu s djecom s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima te iskustvom seksualnog zlostavljanja. U V. Jukić (Ur.), 6. hrvatski psihijatrijski kongres – Hrvatska psihijatrija u kontekstu etičko-pravnih i društvenih propitivanja. Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo.


Štimac, D., Buljan Flander, G., Selak Bagarić, E. i Ćorić Špoljar, R. (2014). Forenzični intervju seksualno zlostavljanog djeteta – postavljanje ključnih pitanja. U V. Jukić (Ur.), 6. hrvatski psihijatrijski kongres – Hrvatska psihijatrija u kontekstu etičko-pravnih i društvenih propitivanja. Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo.


Crnković, M., Buljan-Flander, G. i Križan, V. (2014). The importance of good cooperation between institutions in the psychological treatment of abused children – a precondition for successful treatment of a child who has experienced abuse? 5th World conference on psychology, counseling and guidance (WCPCG-2014) (str. 50). Dubrovnik.


Kralj, D., Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Štimac, D. (2014). Adhd in children and exposure to abuse. Acta Clinica Croatica, 53(Suppl 1), 28. 54th International Neuropsychiatric Pula Congress


Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G. (2014). Assessing the capacity to provide a credible testimony in children victims of crime. Acta Clinica Croatica, 53(1), 67. 54th International Neuropsychiatric Pula Congress


Profaca, B., Buljan Flander, G. i Španić, A. M. (2013). Anxiety in children who experienced different forms of abuse. European Journal of Psychotraumatology, 4, 58. XIII ESTSS conference – Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond. Bologna. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.21098


Čuković-Bagić, I., Welbury, R. R., Flander, G. B., Hatibovic-Kofman, S. i Nuzzolese, E. (2013). Child protection: legal and ethical obligation regarding the report of child abuse in four different countries. The Journal of Forensic Odonto-Stomatology, 31(1), 15–21. International Congress of IOFOS on Forensic Odontology. Firenze.


Buljan Flander, G. (2013). Children in the Middle of Parental High Conflict Divorce. U R. Miljević-Riđički i K. Evans (Ur.), Book of Abstracts: 4th ENSEC Conference – Social and Emotional Competence in a Changing World – (str. 20). Zagreb: University of Zagreb – Faculty of Teacher Education.


Štimac, D., Kralj, D., Buljan Flander, G., Škrlec, N. i Križan, V. (2013). Some characteristics of children diagnosed with ADHD and referred to the child protection centre of Zagreb. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 5(2), 160. 4th World Congress on ADHD – From Childhood to Adult Disease. Milano http://doi.org/10.1007/s12402-013-0109-7


Štimac, D., Selak Bagarić, E. i Buljan Flander, G. (2013). The effects of children’s online activities – are those engaged in cyberbullying at risk of self-harm? The First International Congress of the International College of Person-Centered Medicine (ICPCM) – Whole Person in Health Education and Training. Zagreb.


Španić, A. M., Breznišćak, T. i Buljan Flander, G. (2013). Trauma related symptoms among children exposed to different types of abuse and neglect. U Neves de Jesus, Saul; J. Tobal (Ur.), Conference presentations of the 34th World STAR Conference. Faro: CIEO-University of Algarve.


Ćorić Špoljar, R., Buljan Flander, G. i Španić, A. M. (2013). Kognitivno-bihevioralni tretman usmjeren na traumu: specifičnosti modela uz prikaz tretmana sa spolno zlostavljanom djevojčicom. 2. Međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Zagreb, 2013.


Hercigonja-Novković, V., Buljan Flander, G. i Kocijan-Hercigonja, D. (2013). Kada oduzeti roditeljsko pravo. U 53. međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli – Depresija i bol – kakva je poveznica? Pula.
19.-22.06.2013.


Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G. i Hercigonja-Novković, V. (2013). Vode li institucije dovoljno brige o najboljem interesu djeteta u visokokonfliktnim razvodima. U 53. međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli – Depresija i bol – kakva je poveznica? Pula. 19.-22.06.2013.


Ćorić Špoljar, R., Buljan-Flander, G., & Kocijan-Hercigonja, D. (2013). No Title. U 53. međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli – Depresija i bol – kakva je poveznica? Pula. 19.-22.06.2013.


Tolić, S., Buljan Flander, G. i Breznišćak, T. (2012). Suicidalne namjere u telefonskom i e-savjetovanju: etičke dileme i iskustva Hrabrog telefona. U A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 292). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.


Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G. i Breznišćak, T. (2012). Iskustvo zlostavljanosti i suicidalnost djece i mladih. U A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 288). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.


Hrpka, H., Buljan Flander, G. i Šimić, A. (2012). Snaga obitelji – savjetovanje i podrška djece i roditelja. U A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 278). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.


Buljan Flander, G., Bačan, M., Matešković, D., Buhin, L. i Opačić, M. (2012). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka. U A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 302). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.


Buljan Flander, G., Kralj, D. i Škrlec, N. (2012). Odgojno-obrazovno zanemarivanje i poremećaj u ponašanju. U M. Milkovic, D. Doležal, G. Hržica i J. Stošic (Ur.), Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa – Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima (str. 301-302). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveucilište u Zagrebu.


Buljan Flander, G., Krmek, M. i Čorić-Špoljar, R. (2012). Children and parental divorce – experiences in the Center for child protection in Zagreb, Croatia. 5th International and 10th National Congress of Clinical Psychology. Santander: ZPID Psychologische Information.


Čuković-Bagić, I., Buljan-Flander, G. i Matešković, D. (2012). Analysis of bullying and cyberbullying consequences: Risk of engaging in violent behavior. U XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect – Book of Abstracts (str. 247). Istanbul: ISPCAN. 09.-12.09.2012.Buljan Flander, G. (2012). An integrated approach to preventing and dealing with sexual violence against children. 4th General Meeting of national associations of local and regional authorities. Strasbourg: Council of Europe. 13.09.2012.


Buljan Flander, G. (2012). Presentation of Child Protection Centre of Zagreb cooperation with court. The 7th European Forum on the rights of the child. Bruxelles.


Buljan Flander, G. (2011). Protecting Sexually Abused Children: from Policy to Practice. Stopping Sexual Violence against Children – ratifying and implementing the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201). Zagreb: Council of Europe; Ministry of Family, Veterans’ Affairs and Intergenerational Solidarity and Ministry of Justice of the Republic of Croatia. 27-28.08.2011.


Gojković, T., Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2011). Cooperation between Child protection Center and Social Welfare Centers: Example of good clinical practice. 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect- Book of Abstracts, 124-124. Tampere, Finska, 2011.


Matešković, D., Buljan Flander, G., Čuković-Bagić, I. i Nuzzolese, E. (2011). Familial characteristics and psychological consequences associated with intrafamilial and extrafamilial child sexual abuse. 19th IAFS World meeting, book of abstract. 221-221. Madeira, Portugal, 2011.


Buljan Flander, G., Lokas, M. i Manović, T. (2011). Children with ADHD and bullying. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Official Journal of the World Federation of ADHD, Springer: Njemačka, 2011, vol. 3, 202-202.


Buljan Flander, G. i Jelić Tuščić, S. (2011). Sexually problematic behaviour of children and sexually violent behaviour of adolescents – Identification, support and intervention. I. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo „Izzivi, pasti, težave sodobne družbe“, Leskovar, M. i sur. (ur.). Rakičan: Slovenija, 2011, 29-35.


Profaca, B., Buljan Flander, G., Bačan, M. i Matešković, D. (2011). Coping strategies in children exposed to different kinds of traumatic events. 12th European Conference on Traumatic Stress –Book of Abstracts. Co Action Punlishing: Beč, 2011, 160-160.


Buljan Flander, G. (2011). Otkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili prilika za dijete. U V. Kolesarić (Ur.), Program i sažetak komunikacija 19. godišnje konferencije psihologa u Osijeku: “Vrijeme sličnosti i razlika – izazov za psihologiju i psihologe” (pp. 21-21). Jastrebarsko: Naklada Slap.


Buljan Flander, G. (2011). Protection of sexually abused children: from practice to policy. Council of Europe Regional Conference “Stopping child sexual abuse – ratification and implementation of the Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse”. Zagreb.


Buljan Flander, G. (2011). Protection of abused children – what have we learned? Public discussion of the Dental Medicine Sciences Board of The Academy of Medical Sciences of Croatia: The importance of multidisciplinarity in the protection of abused children. Zagreb, .


Buljan Flander, G. (2011). Intervencije u tretmanu seksualno zlostavljane djece i potpora ne-nasilnom roditelju. Vijeće Europe, Regionalna konferencija “Zaustavljanje seksualnog zlostavljanja djece – ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja”. Zagreb.


Buljan Flander, G. (2011). Dealing with Children Victims of Sexual Abuse and Sexual Violence: The Case of the Child Protection Center, Croatia. 55th Session of the Commission on the Status of Women. New York: United Nations. 22.02.-04.03.2011.Buljan Flander, G. (2010). Multidiscipliniarni pristup u prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece. 1. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji, Sveti martin na Muri: 2010.


Bagić, I., Buljan Flander, G. i Nuzzolese, E. (2010). Dental erosion in children as an indicator of a lack of parental supervision. XVIII ISPCAN International congress on child abuse and neglect, Hawai´i, SAD: 2010.


Buljan Flander, G. i Mužinić, L. (2010). Prepoznavanje i tretman adolescenata počinitelja seksualnih delikata – Činimo li dovoljno? 5. psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Šibenik: 2010.


Buljan Flander, G. Tomić, J i Hrpka, H. (2010). Joint actions between governmental and NGOs in Croatia: Developing a civil society prospective. World perspective on child abuse: An official ISPCAN publication, Gray, J. (ur.). Colorado: ISPCAN, 2010., 13-15.


Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2010). Prevalence of child abuse in Croatia: Linking practice, policy and research. World perspective on child abuse: An official ISPCAN publication, Gray, J. (ur.), Colorado: ISPCAN, 2010., 33-38.


Buljan Flander, G. i Kocijan Hercigonja, D. (2010). Specifičnosti vještačenja djece i adolescenata. 50. neuropsihijatrijski kongres u Puli – Anali kliničke bolnice „Dr. M. Stojanović“, 2010, 66-67.


Buljan Flander, G., Kralj, D. i Manović, T. (2010). Svjedočenje nasilju u obitelji i poremećaji u ponašanju. 3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga – Knjiga sažetaka, 2010, 126-126.Krmek, M., Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2009). Prikaz slučaja – Kognitivno-bihevioralna psihoterapija spolno zlostavljane djevojčice. 39th EABCT godišnji kongres, Dubrovnik – Knjiga sažetaka, Živčić Bečirević, I. (ur). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009.


Buljan Flander, G., Puhovski, S. i Ćosić, I. (2009). Maltreatment of children through false sexual abuse alegations during divorce. 11th European Conference on Traumatic Stress, Conference program and book of abstracts, Oslo, Norveška, 2009, 149-149.


Buljan Flander, G., Štimac, D., Škrlec, N. i Kralj, D. (2009). Child with the ADHD syndrome and parental divorce – risk for abuse? 2nd International Congress on ADHD, Beč, Austria.


Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2008). Sigurniji internet – prevencija nasilja nad djecom putem interneta. Gradsko vodstvo za zdravlje i održivi razvoj, zdravstvo u svim lokalnim područjima, Obilježavanje 20 godina pokreta zdravih gradova u Europi – Knjiga sažetaka, Zagreb, 2008, 99-99.


Buljan Flander, G., Štimac, D. i Profaca, B. (2008). Efficiency of the Multidisciplinary Team Working with Abused and Neglected Children. XVIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Hong Kong, Kina.

Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Krmek, M. (2008). CBT with traumatized children in Center for child protection in Zagreb. 6th International Congress of Cognitive Psychotherapy – Book of Abstracts, 12(2). Rim, Italija, 2008, 136-137.


Buljan Flander, G. (2008). Psihološki utjecaj dermatoloških bolesti kod djece. 2. Hrvatski kongres psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem – Knjiga sažetaka, Zagreb: Klinika za kožne i spolne bolesti KB „Sestre milosrdnice“, 2008, 23-24.


Štimac, D., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2008). Smetnja u ranoj komunikaciji roditelja i dijeteta s ADHD-om, rizik od fizičkog i emocionalnog zlostavljanja. 20. godišnji sastanak EACD” Rana dijagnoza podrazumijeva ranu intervenciju “- Knjiga sažetaka, Hajnšek, S., Petravić, D., Poljaković, Z. i Bašić, S. (ur). Zagreb: Neurologia Croatica, 2008, 126-127.


Škovrlj, K., Luca Mrđen, J. i Buljan Flander, G. (2007). Abused Children with Intellectual Disability. 6th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability, Frey Škrinjar, J., Fulgosi Masnjak, R., Wagner Jakab, A. i Jelić, E. (ur). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 2007.


Kralj, D., Škovrlj, K., Bačan, M. i Buljan Flander, G. (2007). Prisutnost fizičkog kažnjavanja i zlostavljanja kod djece s ADHD sindromom i poremećajima u ponašanju. Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima – Knjiga sažetaka – 7. međunarodni znanstveni skup, Ferić Šlehan, M., Kranželić, V. i Stošić, J. (ur). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007.


Profaca, B., Bačan, M. i Buljan Flander, G. (2007). Connection between anxiety in young people and their war-related family violence-related experiences, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Lisabon, Portugal, 2007.


Luca Mrđen, J., Ćosić, I. i Buljan Flander, G. (2007). Prevalence of the Sexual Abuse in Croatia, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Lisabon, Portugal, 2007.


Rouzie, M., Buljan Flander, G., Franic, A., Hercigonja-Novković, V., Keeney, B., Kocijan-Hercigonja, D. i Martinez Villate, I. (2007). Love versus Danger: Relational Therapy of Trauma, AMOR-ROMA, Love in Psychotherapy, 3rd International Integrative Psychotherapy Conference, Rim, 2007.


Kocijan Hercigonja, D., Buljan Flander, G. i Hercigonja Novković, V. (2006). Integrative Psychotherapy in Working with a Traumatized Child in Croatia. Challenges in Integrative Practice EAIP. London: The Senate House.


Buljan Flander, G., Škrlec, N. i Krmek, M. (2006). Multidisciplinarni pristup i međuinstitucionalna suradnja – iskustva Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, II. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.


Buljan Flander, G. i Tomić, J. (2006). Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u lokalnoj zajednici – iskustva Dječje kuće Borovje, 2. konferencija socijalnih radnika RH s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.


Krmek, M. i Buljan Flander, G., (2005): Analiza razine prekršaja s obzirom na dob djeteta i veličinu grada. 13. kongres Europske unije za školu i sveučilišta, zdravstvo i medicinu, “Zdrava ulaganja mladih za budućnost”, Dubrovnik.


Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2005). Centar za zaštitu djece – Multidisciplinarni pristup, Međunarodni pedijatrijski sastanak, Dubrovnik.


Buljan Flander, G. i Horvatović Kuča, P., (2005). Brave Phone – Helpline for Abused and Neglected Children. European Regional Meeting of Child Helpline International. Amsterdam.


Buljan Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje fizički i seksualno zlostavljanog djeteta u izvanbolničkim uvjetima, III. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.


Buljan Flander, G. (2003). Nasilje i zdravlje: dokazi za nenasilno društvo – od politike do prakse, VI. Međunarodna konferencija: Biotehnologija i javno zdravstvo, Cavtat.


Ćosić, I. i Buljan Flander, G. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata. Dani psihologije u Zadru, Zbornik radova, 99-100.


Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G., (2001). Model of Cooperation between Governmental and Non-Governmental Organizations in the Prevention of Child Abuse. VIII. European Conference on Child Abuse & Neglect. Istanbul.


SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM KONFERENCIJAMA

Buljan Flander, G. (2016). Govoriti dječjim jezikom – primjena kreativnih intervencija u tretmanu traume u dječjoj dobi. Međunarodni stručni znanstveni skup Sretna djeca – kreativnost u likovnom, dramskom i plesnom izrazu djeteta”. Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay, Zagreb


Buljan Flander, G. (2016) Cijeli dan pred ekranima – prepoznajemo li granicu prekomjernog korištenja suvremenih tehnologija kod novih generacija? Stručni simpozij “Nove i stare ovisnosti iz perspektive zdravstvenih ustanova u Gradu Zagrebu.” Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Domom zdravlja Zagreb Zapad, Zagreb.


Buljan Flander, G. (2016) Online odrastanje – koliko su suvremene tehnologije promijenile odrastanje i možemo li uhvatiti korak? Neka nova generacija – izazovi u psihoterapijskom radu s djecom i mladima. Krapinske toplice: Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji. 29.9.2016.


Buljan Flander, G., Brezinšćak, T. i Španić, A.M. (2016). Suradnja stručnjaka u zaštiti djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja – primjer dobre prakse. Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje, Popović, S. (Ur.), str. 63-71. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučlišta u Rijeci


Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2015). Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti traumatizirane djece. Znanstveno-stručni skup I.simpozij o zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba, Zagreb.


Vinšćak, M., Buljan Flander, G. i Selak Bagarić, E. (2014). Tretman djece s teškoćama u učenju u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, poster izlaganje. 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj.


Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Hrpka, H., Tomić, J. i Bilić, V. (2014). Uloga podržavajuće školske klime u prevenciji elektroničkog nasilja. Simpozij Elektroničko nasilje među školskom djecom: izazov za psihologe u istraživanjima i praksi, 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj.


Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Hrpka, H., Tomić, J. i Bilić, V. (2014). Iskustva elektroničkog nasilja kod djece u Hrvatskoj. Simpozij Elektroničko nasilje među školskom djecom: izazov za psihologe u istraživanjima i praksi, 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj.


Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili šansa za dijete? Zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice za djecu. Filipović, G. i Osmak Franjić, D. (Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 25-31.


Buljan Flander, G. (2012). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka. Zbornik radova V. Kongresa nastavnika matematike RH. Ivanušić, I. (Ur.). Zagreb: Hrvatsko matematičko društvo i Profil, 97-99.


Buljan Flander, G. (2012). High conflict divorces – Children in between. 4th European School of Social Paediatrics. Zagreb


Buljan Flander, G., Tomić, J. i Hrpka, H. (2010). Zadovoljstvo roditelja vlastitim roditeljskim vještinama i spremnost na unapređenje razine kvalitete roditeljstva. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 91-92.


Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2010). Stručnjaci kao resurs za poticajno roditeljstvo. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 79-80.


Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Krmek, M. (2010). Prikaz slučajeva – stručnjaci kao resurs za poticajno roditeljstvo. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 46-47.


Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2009). Načini i spremnost poslovnog sektora za društveno odgovorno poslovanje u zajednici. 17. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena, Nazor, M. (Ur). Split: Društvo psihologa, 61-62.


Profaca, B. i Buljan Flander, G. (2009). Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru. Prava djece čiji su roditelji u zatvoru, Zbornik priopćenja sa stručne rasprave, Gabelica Šupljika, M. (Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 32-46.


Buljan Flander, G., Krmek, M. i Ćorić Špoljar, R. (2009). Djeca i razvod roditelja. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije. Pačić Turk, Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur). Opatija: Hrvatska psihološka komora, 98-98.


Hrpka, H., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2009). Prikaz rada savjetovališta za roditelje i djecu udruge „Hrabri telefon“. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije, Pačić Turk, Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur). Opatija: Hrvatska psihološka komora, 89-90.


Buljan Flander, G. (2008). Povezanost iskustva zlostavljanja i suicidalnost adolescenata. Simpozij o suicidalnosti, Zagreb.


Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2008). Prikaz slučaja – nasilje modernim oblicima komunikacije: mobitel. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 79-79.


Krmek, M., Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2008). Tretman traumatizirane djece u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 69-69.


Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2008). Važnost javne svijesti u prevenciji nasilja nad i među djecom. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 68-68.


Buljan Flander, G., Bačan, M. i Krmek, M. (2008). Psihoterapija traumatizirane djece, Prvi hrvatski psihoterapijski kongres, Zbornik radova, Gregurek, R. (Ur). Zadar, 54-54.


Buljan Flander, G., Azenić, I. i Katalinić, V. (2008). Zaštita dječjih prava – doprinos Hrabrog telefona. Socijalni rad u promicanju ljudskih prava – 3. konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske, Pula – Zbornik radova, Hrvatska udruga socijalnih radnika (Ur). Zagreb: Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2008.


Kolega, M., Hrpka, H. i Buljan Flander, G. (2008). Slika nastavnika u dnevnim novinama. 16. godišnja konferencija psihologa: Psihologija – mediji – etika, Knjiga sažetak, Hadžiselimović, Dž., Kolesarić, V., Pregrad, J. i Plavšić, M. (Ur). Poreč: Hrvatsko psihološko društvo, 125-126.


Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2008). Poliklinika za zaštitu djece- nakon 5 godina. 4. kongres socijalne psihijatrije, Dubrovnik - Zbornik radova, Hotujac, Lj. i Begić, D. (Ur). Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2008.


Buljan Flander, G. (2007). Gdje su granice empatije u terapiji zlostavljane djece. Terapeutova afektivna reakcija u interkulturalnom liječenju složenih posttraumatskih stanja, Dubrovnik, Gregurek, R., Drožđek, B., Lindy, J.D. i Braš, M. (Ur). Osijek: Grafika d.o.o., 185-194.


Krmek, M., Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2007). Nasilje među vršnjacima internetom, Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova, Kolesarić, V., Metzing, A., Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 2007.


Hrpka, H., Krmek, M., Buljan Flander, G. (2007). Prikaz preventivnog projekta “Sigurni internet”. Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova, Kolesarić, V., Metzing, A., Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 243-251.


Krmek, M., Škrlec, N. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje preko modernih oblika komunikacije – interneta i mobitela, 9. CARNet-ova korisnička konferencija, Rijeka.


Hrpka, H., Buljan Flander, G., Crnogorac N. (2007). Prevencija nasilja putem interneta. 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka, Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Dubrovnika, 119-120.


Krmek, M., Durman Marijanović, Z. i Buljan Flander, G. (2007). Kognitivno bihevioralni pristup u radu s traumatiziranom djecom. 15.godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka, Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Dubrovnika.


Buljan Flander, G. i Katalinić, V. (2007). Multidisciplinarni pristup u radu sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. 3. Simpozij socijalnih radnika: “Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu”, OsijekZbornik sažetaka, Katkić Stanić, T. (Ur). Zagreb: Marko M. usluge d.o.o.


Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika, 31. Škola pedagoga Hrvatske, Pula.


Krmek, M., Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Nasilje među vršnjacima preko interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek.


Hrpka, H., Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2006). Rezultati istraživanja o iskustvima djece pri korištenju Interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek.


Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Udruga Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu, 1. hrvatski kongres primijenjene psihologije: Psiholozi u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja – interdisciplinarni pristup, Zagreb.


Buljan Flander, G. (2006). Izloženost djece zlostavljanju – jesmo li naučili nešto? Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, . Osijek.


Buljan Flander, G., Profaca, B., Ćosić, I. i Puhovski, S. (2005). Etička pitanja (psihologa) u dijagnostici i tretmanu zlostavljane i zanemarene djece i mladih. 13. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Osijek.


Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2004). Etičke dileme u radu sa zlostavljanom djecom, VI Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Zagreb.


Buljan Flander, G. (2004). Multidisciplinarni pristup djeci žrtvama nasilja, Prvi simpozij socijalnih radnika „Uloga socijalnog rada u zaštiti djece“, Zagreb.


Buljan Flander, G. (2003). Kratkoročne i dugoročne posljedice seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu, Mladi i nasilje, Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu.


Buljan Flander, G. (2003). Uloga pedijatra u prepoznavanju zlostavljanog djeteta, XXII. Stručni sastanak pedijatara Dalmacije.


Buljan Flander, G. (2002). Seksualno zlostavljanje djece, V. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, IV. Kongres pedijatrijske sekcije hrvatskog udruženja medicinskih sestara, Šibenik, Pediatria Croatica, (vol. 46, suppl. 3).


Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G., Peto-Kujunđić, L., Vidović, D. i Opačić, M. (2002). Zlostavljanje djece, III. Hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje“, Osijek.


Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G. (2002). Specifičnosti vještačenja zlostavljane djece, Treći hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje“, Osijek.


Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002.): Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece. Stručni skup Etika istraživanja s djecom, Vijeće za djecu.

Kocijan-Hercigonja, D., & Buljan Flander, G. (2001). Premise za učinkovitu psihoterapiju i zaštitu zlostavljane djece u zdravstvenom sustavu. Zlostavljanje djece u Državnom zavodu za djecu, mladež i zaštitu majčinstva. Zagreb.


Buljan Flander, G., Rister, M., Prvčić, I., Karlović, A., Sarađen, M. i Klapan, A. (2001). Telefonsko savjetovanje kao oblik prevencije i intervencije u području zlostavljanja djece, III. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, Zagreb.


Buljan Flander, G. (2001). Mogućnosti poboljšanja zaštite zlostavljane i zanemarene djece u našem društvu, Nasilje nad djecom u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb.


Buljan Flander, G. (2000). Simptomi i tretman zlostavljanih adolescenata, Položaj adolescenata u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb.


POZVANA PREDAVANJA

Buljan Flander, G. (2015). Creating a child-friendly environment where the victim feels secure and comfortable. ONE in FIVE campaign: seminar for national associations of local and regional authorities. ’s-Hertogenbosch (Netherlands): Council of Europe. 30.06.2015.


Buljan Flander, G. (2015). Challenges in providing child-friendly justice and treatment for child victims of sexual abuse in the circle of trust. High Level Cross-Regional Meeting on the Protection of Children from Sexual Violence – Regional action to support the global agenda to stop sexual violence against children – Organised by the Special Representative of the UN Secretary-General on Violence. Palais de l’Europe, Strasbourg, France. 18.06.2015.


Buljan Flander, G. (2015). Strengthening protection of children from sexual violence. The experience of Croatia. “Combatting Violence Against Children in Albania” – Needs Assessment, Round table. Tirana: State Agency for the Protection of Children’s Rights (SAPCR) & Council of Europe. 26.03.2015.


Buljan Flander, G. (2014). Child protection in criminal matters: How to secure an environment where children and juveniles victims or witnesses of crime feel safe. ”Multi beneficiary workshop on the rights on the child” TAIEX – Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission: Podgorica.


Buljan Flander, G. (2014). The challenge of addressing child sexual abuse within the circle of trust. Council of Europe conference – “Growing with children’s rights.” Duborvnik: Council of Europe. 27.03.2014.


Buljan Flander, G. (2013). Children in the Middle of Parental High Conflict Divorce. U R. Miljević-Riđički i K. Evans (Ur.), Book of Abstracts: 4th ENSEC Conference – Social and Emotional Competence in a Changing World – (str. 20). Zagreb: University of Zagreb – Faculty of Teacher Education. 04.07.2013.


Buljan Flander, G. (2012). Presentation of Child Protection Centre of Zagreb cooperation with court. 7th European Forum on the rights of the child – workshop on the role of child protection systems in child-friendly justice. Brussels: European Commission. 14.11.2012.


Buljan Flander, G. (2012). Creating a child friendly environment where the victim feels secure and comfortable. Legal Reform and Empowerment of Victims. Zgreb: Ministry of Justice and UNDP.


Buljan Flander, G. (2012). An integrated approach to preventing and dealing with sexual violence against children. 4th General Meeting of national associations of local and regional authorities. Strasbourg: Council of Europe. 13.09.2012.


Buljan Flander, G. (2011). Protecting Sexually Abused Children: from Policy to Practice. Stopping Sexual Violence against Children – ratifying and implementing the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201). Zagreb: Council of Europe; Ministry of Family, Veterans’ Affairs and Intergenerational Solidarity and Ministry of Justice of the Republic of Croatia. 27-28.08.2011.


Buljan Flander, G. (2011). Interventions in the Treatment of Sexually Abused Children and Support to the Non- Abusive Parent. Stopping Sexual Violence against Children – ratifying and implementing the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201). Zagreb: Council of Europe, Ministry of Family, Veterans’ Affairs and Intergenerational Solidarity and Ministry of Justice of the Republic of Croatia. 27-28.08.2011.


Buljan Flander, G. (2011). Dealing with Children Victims of Sexual Abuse and Sexual Violence: The Case of the Child Protection Center, Croatia. 55th Session of the Commission on the Status of Women. New York: United Nations. 22.02.-04.03.2011.


Buljan Flander, G. (2010). Co-ordination of professionals tackling child sexual abuse: good practices from Croatia. Council of Europe campaign to stop sexual violenceagainst children – High level launching event. Rome: Council of Europe. 29-30.11.2010.

Buljan Flander, G. (2014). Razotkrivanje zlostavljanja – šansa ili trauma za dijete. 1. međunarodni kongres primarne zdravstvene zaštite “Renesansa primarne zdravstvene zaštite”, Opatija.


Buljan Flander, G. (2014). Odrastanje u cyberprostoru: Kako zajedno vratiti sigurnost u djetinjstvo? Simpozij Koraci za budućnost bez nasilja- nasilje i mladi, Opatija.


Buljan Flander, G. (2014). Multidisciplinarni pristup u radu s traumatiziranim djetetom – od okrivljavanja prema suradnji. 12. simpozij „Aktualna pitanja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije „Prevencija, edukacija i multidisciplinarnost u zaštiti duševnog zdravlja djece i adolescenanta“, Zagreb.


Buljan Flander, G. (2014). Suradnja stručnjaka u zaštiti djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja – primjer dobre prakse. Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje, Rijeka.


Buljan Flander, G. (2014). Odgovornost i suradnja: iskustva Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti, Niš.


Buljan Flander, G. (2014). Komunikacijske vještine i psihološki pristup pacijentu. 2. međunarodni kongres Hrvatskog društva ortodonata HLZ, Vrhunski rezultati u ortodonciji. Zagreb.


Buljan Flander, G. (2014). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka – odgovor nastavnika. Agencija za odgoj i obrazovanje. Zagreb.


Buljan Flander, G. (2013). Specifičnosti djece uključene u elektroničko nasilje (cyber-bullying) – implikacije za tretman. 2. međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Zagreb.


Buljan Flander, G. (2012). Visoko konfliktni razvodi – djeca u sredini. 4. Europska škola za socijalnu pedijatriju. Zagreb.


Buljan Flander, G. (2011). Zaštita zlostavljane djece – što smo naučili? Tribina stomatološkog kolegija AMZH: Značaj multidisciplinarnosti u zaštiti zlostavljane djece. Zagreb.


Buljan Flander, G. (2011). Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili šansa za dijete. 19. godišnja konferencije psihologa u Osijeku: „Vrijeme sličnosti i razlika – izazov psihologiji i psiholozima“


Buljan Flander, G. (2010). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka: prepoznajemo li to kao obiteljsko nasilje. Znanstveno stručni skup “Nasilje nad djecom i među djecom”. Osijek: Filozofski fakultet.


Buljan Flander, G. (2009). Privrženost i nasilna ponašanja mladih. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije. Opatija: Hrvatska psihološka komora.


Buljan Flander, G. (2008). Internet i djeca – trebamo li brinuti? 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“. Osijek: Filozofski fakultet.


Buljan Flander, G. (2007). Izloženost djece nasilju – jesmo li nešto naučili? Psihologija i nasilje u suvremenom društvu. Osijek: Filozofski fakultet.


AUTORSTVA I KOAUTORSTVA U PRIRUČNICIMA I BROŠURAMA

Buljan Flander, G. (2016). Priprema djeteta za sud (Brošura za roditelja/skrbnika). Zagreb: Ured UNICEF-a u Hrvatskoj


Buljan Flander, G. (2016). Priprema djeteta za sud (Brošura za dijete). Zagreb: Ured UNICEF-a u Hrvatskoj


Buljan Flander, G., Bačan, M., i Matešković, D. (2010). Privrženost i nasilna ponašanja mladih. Zašto je ljubav važna? Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Grad Zagreb.


Buljan Flander, G., Katalinić, V., i Azenić, I. (2009). Mali savjeti za uspješno učenje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K., i Škrlec, N. (2009). Je li moguće da je to ljubav? U Priručnik o nasilju u vezama mladih. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Grad Zagreb.


Buljan Flander, G. (2009). Uloga pedijatra u prepoznavanju zlostavljanog djeteta. U A. Mujkić (Ur.), Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Poslijediplomski studij “Pedijatrija”.


Buljan Flander, G., & Tomić, J. (2008). Dječja prava. Zagreb: Hrabri telefon – Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., & Hrpka, H. (2008). Savjetovalište za roditelje i djecu. Zagreb: Hrabri telefon – Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2007). Internet. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Krmek, M., Borovec, K., i Muhek, R. (2006). Nasilje preko interneta (cyberbullying). Zagreb: Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka.


Buljan Flander, G., Hrpka, H., i Horvatović Kuča, P. (2006). Hrabri telefon 0800 0800 Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Karlović, A., Horvatović Kuča, P., i Hrpka, H. (2005). 0800 0800 Linija za zlostavljanu i zanemarenu djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Karlović, A., Puhovski, S., Ćosić, I., i Hrpka, H. (2004). Dijete na internetu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Karlović, A., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2004). Seksualni razvoj djeteta. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Karlović, A. i Hrgovan, L. (2004). Djeca s poteškoćama u razvoju. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Karlović, A. (2004). I mama i tata – kad se roditelji rastaju. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2004). Kad se mama i tata razvode-radna bilježnica za djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Karlović, A., i Matijević Vrsaljko, L. (2003). 25 pitanja (i odgovora) za stručnjake o postupcima pri otkrivanju zlostavljanja djece. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba.


Buljan Flander, G., Horvatović Kuča, P., i Tomić, J. (2003). Dječja kuća Borovje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Karlović, A., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2001). Kako biti dobar roditelj. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Karlović, A. (2001). I riječi mogu boljeti. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Prepoznajmo zlostavljanje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Kako prepoznati seksualno zlostavljanje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Pazi lomljivo. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Disciplina i vaše dijete. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Djeca sama kod kuće. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.


Buljan Flander, G., Prvčić, I., Rister, M., Sarađen, M. i Vac-Burić, N. (1999) Hrabri telefon – simptomi zlostavljanja. Zaagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.STRUČNI RADOVI


Štimac, D., Profaca, B. i Buljan Flander, G. (2015). Dobne razlike u nekim obiteljskim i psihosocijalnim karakteristikama seksualno zlostavljane djece. Socijalna psihijatrija, 43, str. 26-35.


Buljan Flander, G. (2010). Zašto je ljubav važna? Lađa – časopis za promicanje religioznog odgoja i vrednota kršćanske kulture, 2(16), str. 15-31.


Buljan Flander, G. (2010). Lažne optužbe za zlostavljanje djece tijekom razvoda roditelja. U D. Osmak Franjić (Ur.), Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe i stručnih rasprava Pravobranitelja za djecu RH (str. 94-103). Zagreb: Pravobranitelj za djecu.Profaca. B. i Buljan Flander, G. (2009). Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru. Prava djece čiji su roditelji u zatvoru, Zbornik priopćenja sa stručne rasprave, Gabelica Šupljika, M. (ur). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 2009. 32-46.


Hrpka. H., Krmek, M, Buljan Flandcr, G. (2007). Prikaz preventivnog projekta “Sigurni internet”. Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova. Kolesarić, V., Metzing. A.. Duran, M. i Ljubin, T. (nr). Osijek: Filozofski fakultet. 2007. 243-251


Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje među vršnjacima Internetom. U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 125–132). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.


Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika. U H. Vrgoč (Ur.), Nasilje i nasilno ponašanje u školi /vrtiću /učeničkom domu. Pula.


Buljan Flander, G., Miočević, Z., Šostar, Z., i Puhovski, S. (2004). Dijete u kaznenom postupku. Paediatria Croatica, 48, str. 207-209.


Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2003). Prepoznavanje i simptomatologija zlostavljanja i zanemarivanja djece. Medix, 51, str. 122-124.


Buljan Flander, G., Bilić, V., i Znaor, M. (2003). Nastavnikova uloga u prepoznavanju zlostavljanog i zanemarenog djeteta. IV. Sabor pedagoga Hrvatske: Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva, Hrvatski pedagoško književni zbor, str. 594-601.


Buljan Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje fizički i seksualno zlostavljanog djeteta u izvanbolničkim uvjetima. III. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem-Zbornik radova. Zagreb.


Buljan Flander, G., Karlović, A. (2002). Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece. U V. Kolesarić (Ur.), Etika istraživanja s djecom, Vrijednosti, odgovornosti i tolerancija u društvu koje se mijenja (str. 86-86). Osijek: Društvo psihologa Osijek.


Buljan Flander, G., Kocijan Hercigonja, D. (2001). Pretpostavke djelotvorne psihoterapije i zaštite zlostavljane djece u sustavu zdravstva. U Nasilje nad djecom u obitelji – preporuke stručnjaka Vladi RH za unapređenje prevencije i neposrednog rada sa žrtvama. Državni zavod za zaštitu djece, materinstva i mladeži.


Buljan Flander, G. (2001). Kako razgovarati sa seksualno zlostavljanim djetetom. Dijete i društvo, 3(1-2), str. 215-225.


Buljan Flander, G. (2001). Kako podučiti djecu da se zaštite od seksualnog zlostavljanja? Dijete i društvo, god. 3, br. 1-2, 179-183.


Buljan Flander, G. (2001). Seksualno zlostavljanje djece. U Kozarić-Kovačić, D. (ur): Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja. Marko M, Zagreb, str. 91-94.


Karlović, A., Buljan Flander, G. i Vranić, A. (2001). Validacija upitnika o zlostavljanju u djetinjstvu. Suvremena psihologija, 4. 1-2, 93-111.


Buljan Flander, G. (2001). Kako podučiti djecu da se zaštite od seksualnog zlostavljanja? Dijete i društvo, 3(1-2), str. 179-183.