Ravnateljica

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Psiholog - psihoterapeut

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander
Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

E-mail:

Datum rođenja: 20. kolovoza 1957.

Mjesto rođenja: Dubrovnik

E-mail: gordana.flander@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE

 • 1976. – 1980.

Dodiplomski studij – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Tema: Jezični razvoj djece

Stupanj: profesor psihologije


 • 1983. – 1985.

Znanstveni magisterij s područja kliničke psihologije – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Tema: Prilog dijagnostici cerebralnih oštećenja kod djece – pokušaj upotrebe vizualnih labirinata apliciranih pomoću laboratorijskog računala

Stupanj: magistar znanosti na području psihologije


 • 1996.-1999.

Poslijediplomski studij Integrativne psihoterapije, Sherwood Training Institute i University of Derby, Nottingham, Velika Britanija

Tema: Zlostavljanje djece u svijetlu teorije privrženosti

Stupanj: magistar na području psihoterapije (Master of Arts), integrativni psihoterapeut


 • 2000. – 2001.

Doktorat s područja kliničke psihologije – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Tema: Uloga privrženosti i nekih odrednica ličnosti u zlostavljanju djece: proširenje Bolwbyjeve teorije

Stupanj: doktor znanosti


 • 1995. – 2002.

Edukacija s područja zlostavljanja i zanemarivanja djece, stručna izobrazba u organizaciji Children`s Mental Health Alliance Foundation, New York.

IZBOR U ZNANSTVENA ZNANJA


 • 2006. – Znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologije
 • 2007. – Docent u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologije
 • 2010. – Viši znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologije, znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija
 • 2010. – Izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologije, znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija

STRUČNA USAVRŠAVANJA


 • KOGNITIVNO-BIHEVIORALNA TERAPIJA USMJERENA NA TRAUMU

2013. Bonner, Barbara i Schmidt, Susan, Health Sciences Center, University of Oklahoma. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb


 • TEMELJNA LJUDSKA PRAVA

2010. Osiguravanje pravde i zaštite sve djece, Fundamental rights agency, EU, Bruxelles, Belgija


 • KRIZNE INTERVENCIJE

2010. Društvo za psihološku pomoć, Zagreb.


 • PROMOTING THE RECOVERY OF CHILDREN AND PARENTS GROWING UP IN A CLIMATE OF VIOLENCE AND ADVERSITY

2007. Advanced Training Institute, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Lisbon, Portugal.


 • PROBLEMI KONTRATRANSFERA U INTERKULTURALNOM TRETMANU KOMPLEKSNE PSIHOTRAUME

2007. Inter-university center of post-graduate studies, Dubrovnik


 • INTEGRATIVNA TERAPIJA

2006. The art and science of relationship, voditelj: Richard Erskin


 • TRAUMA I ZLOSTAVLJANJE

2005. Trauma Treatment Clinic, Hawaii


 • TRENING FORENZIČNE EVALUACIJE

2003. The National Children’s Advocacy Center, Zagreb


 • TRAUMA I ZLOSTAVLJANJE

2003. -APSAC’s First Annual Trauma Treatment Clinic, Hawaii


 • ZLOSTAVLJANA I ZANEMARIVANA DJECA

1995. – 2002. CU centar, Budimpešta – stručna izobrazba u organizaciji Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York, NY


 • HOSPITIRANJE U CENTRU ZA ZLOSTAVLJANJU I ZANEMARENU DJECU

1998. Oklahoma, USA – suradnja u organizaciji Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York


 • PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE POMOĆI IZBJEGLICAMA

1995. u organizaciji Danskog udruženja za međunarodnu suradnju, Zagreb


 • SAMOPOMOĆ I MEĐUSOBNA POMOĆ U SUVREMENOM DRUŠTVU

1994. u organizaciji Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb


 • MUNCHENER FUNKCIONALNA RAZVOJNA DIJAGNOSTIKA

1994. u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Zagreb


 • PSIHOLOGIJA TRAUME

1994. u organizaciji Sherwood Psychotherapy Training Institute, Zagreb


 • POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ PRIVRŽENOSTI IZMEĐU MAJKE I DJETETA

1989. u organizaciji Interuniverzitetskog Centra, Dubrovnik


 • GESTALT TERAPIJA

1992. – 1996. voditelji: dr. Bastaić i prof. Jusufbegović, Zagreb


 • BIHEVIORALNA TERAPIJA

1981. – 1982. Klinički bolnički centar Rebro, Zagreb


RADNO ISKUSTVO


 • Od 2002. – ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba
 • 1982. – 2002. – psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb


NASTAVNA DJELATNOST


 • 2005.-2008. nositelj kolegija „Uvod u kliničku psihologiju“ na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku
 • 2006.-2008. nositelj kolegija „Klinička psihologija“ na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku
 • 2006.-2007. nositelj kolegija „Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije“ na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku
 • 2007.-2008. nositelj kolegija „Psihologijsko mišljenje i nalazi“ na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku
 • 2003.–2011. nositelj kolegija “Kompetentno roditeljstvo” Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Dodiplomski studij
 • 2010.–2012. nositelj kolegija „Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji“ Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Diplomski sveučilišni studij „Matematika i informatika – nastavnički smjer“

AKTUALNA NASTAVNA DJELATNOST:


 • Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Dodiplomski studij

Nositelj kolegija: „PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE“


 • Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za psihologiju, Dodiplomski studij

Nositelj kolegija: DJEČJA I ADOLESCENTNA FORENZIČNA PSIHOLOGIJA


 • Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Poslijediplomski specijalistički studij „Prava djece“

Nositelj kolegija: NASILJE I DJECA


 • Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić, Specijalistički poslijediplomski studij „Komunikacijski menadžment“

Nositelj kolegija: PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE


 • Visoka škola za komunikacijski menadžment Edward Bernays, katedra za interkulturalnu komunikaciju

Nositelj kolegija: SOCIJALNA PSIHOLOGIJA


 • Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Katedra za pedijatriju, Postdiplomski studij „Klinička pedijatrija“

Predavač na kolegiju: – PREVENTIVNI I SOCIJALNI ASPEKTI PEDIJATRIJE


 • Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomsku nastavu, znanost i stalno medicinsko usavršavanje

Predavač na kolegiju: ODABRANA POGLAVLJA PSIHOTERAPIJSKIH TEHNIKA I METODA


 • Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju, Poslijediplomski specijalistički studij „Dentalna medicina“

Suradnik u nastavi: ZAŠTITA (DENTALNO) ZANEMARENOG I ZLOSTAVLJANOG DJETETA


OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO


Ranije dužnosti i iskustvo:

Koordinator, edukator i supervizor projekta Prevencija i intervencija na području zlostavljanja i zanemarivanja djece koji se provodiO kroz multidisciplinarne timove na šest lokacija u Hrvatskoj


AKTUALNE DUŽNOSTI I ISKUSTVO:

 • Stalni sudski vještak za psihologiju (zlostavljane i traumatizirane djece za područje Županijskog suda u Zagrebu), te mentor psiholozima tijekom izobrazbe za stalnog sudskog vještaka
 • Utemeljiteljica i voditeljica znanstvenih i stručnih programa nevladine udruge Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Konzultant UNICEF-a Crna Gora (projekt „Međunarodno savjetovanje za pružanje tehničke pomoći nadležnim institucijama u razvoju i provođenju specijaliziranog, visokokvalitetnog, po mjeri napravljenog nastavnog plana za policijske službenike za maloljetničko pravosuđe“; Justice for Children Project IPA 2011)
 • Konzultant i edukator Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS, eng. OSCE), Misija u Crnoj Gori (Mission to Montenegro)

MENTORSTVA


 • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, mentor studentske prakse
 • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, mentor na postdiplomskom studiju kliničke psihologije

ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

 • Čuturić, N., Buljan, G. (1983). Izloženost školske djece sredstvima ovisnosti u urbanoj i ruralnoj sredini. Arhiv ZMD, 27(2), str. 115-122.
 • Buljan, G., Šikić, N., i Marušić Della Marina, B. (1986). Ispitivanje vizuo-motornih sposobnosti predškolske djece s minimalnim neurorazvojnim poremećajima primjenom kompjutoriziranih perceptivnih labirinata. Arhiv ZMD, 30(3-4), str. 249-269.
 • Čuturić, N., Urli, A., Grgić-Jandriš, D., i Buljan, G. (1986). Smetnje ponašanja u djece ruralne i urbane sredine. Arhiv ZMD, 30, str. 81-90.
 • Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Čuturić, N., Urli, A., Bošnjak, V., Luić, L., i Buljan, G. (1987). Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je započela u ranoj dječjoj dobi. Arhiv ZMD, 31(3), str. 221-234.
 • Buljan Flander, G., Šikić, N., i Marušić Della Marina, B. (1988). Utvrđivanje perceptivnih deficita pomoću vizualnih labirinata apliciranih putem mikrokompjutora kod predškolske djece s vjerojatnim moždanim oštećenjem i dijagnozom epilepsije. Arhiv ZMD, 32, str. 259-272.
 • Švel, I., Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Grgurić, J., Buljan, G., Bošnjak, V., . . . Armano, G. (1988). Epidemiologija cerebralne paralize. U Rano oštećenje mozga – cerebralna paraliza. Zagreb.
 • Šikić, N., Ivičević Desnica, J., i Buljan Flander, G. (1990). Perceptivne vizuo-motorne sposobnosti djece s artikulacijskim govornim poremećajima. Arhiv ZMD, 34, str. 95-104.
 • Šikić, N., Buljan Flander, G., Marčelja, A., i Mejaški Bošnjak, V. (1995). Osobine ličnosti kod školske djece s epilepsijom. Acta Medica Croatica, 49, str. 121-126.
 • Šikić, N., Buljan Flander, G., i Stracenski, M. (1995). ADHD i karakteristike ličnosti kod školske djece. Paediatria Croatica, 39, str. 13-18.
 • Šikić, N., Javornik, N., Stracenski, M., Bunjevac, T., i Buljan Flander, G. (1997). Psihopatološke razlike između tri skupine školske djece pogođene ratom u Hrvatskoj. Acta Medica Croatica, 51, str. 143-149.
 • Karlović, A., Buljan Flander, G., i Vranić, A. (2001). Validacija upitnika o zlostavljanju u djetinjstvu. Suvremena psihologija, 4(1-2), str. 93-111.
 • Buljan Flander, G. (2001). Kako podučiti djecu da se zaštite od seksualnog zlostavljanja? Dijete i društvo, 3(1-2), str. 179-183.
 • Buljan Flander, G. (2001). Kako razgovarati sa seksualno zlostavljanim djetetom. Dijete i društvo, 3(1-2), str. 215-225.
 • Buljan Flander, G., Kocijan Hercigonja, D. (2001). Pretpostavke djelotvorne psihoterapije i zaštite zlostavljane djece u sustavu zdravstva. U Nasilje nad djecom u obitelji – preporuke stručnjaka Vladi RH za unapređenje prevencije i neposrednog rada sa žrtvama. Državni zavod za zaštitu djece, materinstva i mladeži
 • Buljan Flander, G., Karlović, A. (2002). Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece. U V. Kolesarić (Ur.), Etika istraživanja s djecom, Vrijednosti, odgovornosti i tolerancija u društvu koje se mijenja (str. 86-86). Osijek: Društvo psihologa Osijek
 • Ćosić, I., Buljan Flander, G., i Karlović, A. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata. Suvremena psihologija, 5(2), str. 191-205.
 • Buljan Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje fizički i seksualno zlostavljanog djeteta u izvanbolničkim uvjetima. III. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem-Zbornik radova. Zagreb
 • Buljan Flander, G., Bilić, V., i Znaor, M. (2003). Nastavnikova uloga u prepoznavanju zlostavljanog i zanemarenog djeteta. IV. Sabor pedagoga Hrvatske: Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva, Hrvatski pedagoško književni zbor, str. 594-601.
 • Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2003). Prepoznavanje i simptomatologija zlostavljanja i zanemarivanja djece. Medix, 51, str. 122-124.
 • Buljan Flander, G., Miočević, Z., Šostar, Z., i Puhovski, S. (2004). Dijete u kaznenom postupku. Paediatria Croatica, 48, str. 207-209.
 • Puhovski, S., Karlović, A., i Buljan Flander, G. (2004). Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju. Društvena istraživanja, 13(3), str. 555-578.
 • Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika. U H. Vrgoč (Ur.), Nasilje i nasilno ponašanje u školi /vrtiću /učeničkom domu. Pula.
 • Hrpka, H., Krmek, M., i Buljan Flander, G. (2007). Rezultati istraživanja o iskustvima djece pri korištenju Interneta. U V. Kolesarić, A. Metzing, M. Duran, i T. Ljubin (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova (str. 243-251). Osijek: Filozofski fakultet.
 • Krmek, M., Buljan Flander, G., i Hrpka, H. (2007). Nasilje među vršnjacima preko interneta. U V. Kolesarić, A. Metzing, M. Duran, i T. Ljubin (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu- Zbornik radova (str. 125-133). Osijek: Filozofski fakultet.
 • Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z., i Ćorić Špoljar, R. (2007). Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi. Društvena istraživanja, 16(87-88), str. 157-174.
 • Buljan Flander, G., Čorić, V., i Štimac, D. (2008). Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece. Suvremena psihologija, 11(2), str. 313-328.
 • Čorić, V., Buljan Flander, G. (2008). Zanemarivanje djece – rizični čimbenici, posljedice, uloga liječnika i mogućnosti prevencije. Paediatria Croatica, 50, str. 29-33.
 • Čorić, V., Buljan Flander, G., i Štimac, D. (2008). Seksualno zlostavljanje djece: dijagnostička obrada i čimbenici koji utječu na razotkrivanje. Paediatria Croatica, 52, str. 263-267.
 • Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R., i Štimac, D. (2009). Smetnje doživljavanja i ponašanja kod roditelja kao rizični faktori zlostavljanja djece u obitelji. Suvremena psihologija, 12(1), str. 119-133.
 • Buljan Flander, G., Ćosić, I., i Profaca, B. (2009). Izloženost djece u Hrvatskoj seksualnom sadržaju na Internetu. Child Abuse & Neglect, 33, str. 849-856.
 • Kolega, M., Hrpka, H., i Buljan Flander, G. (2009). Slika nastavnika u dnevnim novinama. Odgojne znanosti, 11(2), str. 461-477.
 • Buljan Flander, G. (2010). Lažne optužbe za zlostavljanje djece tijekom razvoda roditelja. U D. Osmak Franjić (Ur.), Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe i stručnih rasprava Pravobranitelja za djecu RH (str. 94-103). Zagreb: Pravobranitelj za djecu.
 • Buljan Flander, G. (2010). Zašto je ljubav važna? Lađa – časopis za promicanje religioznog odgoja i vrednota kršćanske kulture, 2(16), str. 15-31.
 • Buljan Flander, G., Štimac, D., i Ćorić Špoljar, R. (2013). Podrška obitelji i prijatelja kao čimbenik prilagodbe djeteta na razvod roditelja. Klinička prihologija, 6(1-2), str. 63-77.
 • Jelić Tuščić, S., Buljan Flander, G., i Matešković, D. (2013). Posljedice zlostavljanosti u djetinjstvu. Pedijatrija danas, 9(1), str. 26-37.

PRETHODNA PRIOPĆENJA

 • Švel, I., Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Grgurić, J., Buljan, G., Bošnjak, V., . . . Armano, G. (1988). Epidemiologija cerebralne paralize. Rano oštećenje mozga – cerebralna paraliza. Zagreb
 • Buljan Flander, G., Bilić, V., i Znaor, M. (2003). Nastavnikova uloga u prepoznavanju zlostavljanog i zanemarenog djeteta. IV. Sabor pedagoga Hrvatske: Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva (str. 594-601). Zagreb: Hrvatski pedagoško književni zbor
 • Profaca, B., Puhovski, S., i Buljan Flander, G. (2007). Neke karakteristike djece bez posttraumatske simptomatologije nakon traumatskog događaja. 10. Europska konferencija o traumatskom stresu: Istina i povjerenje nakon traume (str. 74-74). Opatija: Društvo za psihološku pomoć
 • Buljan Flander, G., Čorić, V., i Štimac, D. (2008). Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece. Suvremena psihologija, 11(2), str. 313-328.

KNJIGE

 • Buljan Flander, G., Kocijan-Hercigonja, D. (2003). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb: Marko M usluge d.o.o.
 • Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G., i Vučković, D. (2004). Hiperaktivno dijete. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Buljan Flander, G., Karlović, A. (2004). Odgajam li dobro svoje dijete. Zagreb: Marko M usluge d.o.o.
 • Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2005). Telefonsko savjetovanje, vodič za savjetovatelje. Zagreb: Marko M usluge d.o.o.
 • Kovačević, H., Buljan Flander, G. (2005). Zašto baš ja. Zagreb: Znanje d.d.
 • Buljan Flander, G., Zarevski, P. (2010). Moji se roditelji razvode. Zagreb: Marko M usluge d.o.o.
 • Bilić, V., Buljan Flander, G., i Hrpka, H. (2012). Nasilje nad djecom i među djecom. Jastrebarsko: Naklada Slap

POGLAVLJA  U KNJIZI

 • Buljan Flander, G. (2001). Seksualno zlostavljanje djece. U D. Kozarić-Kovačić (Ur.), Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja (str. 91-94). Zagreb: Marko M.
 • Štulhofer, A., Hiršl-Hecej, V., Mrkšić, Ž., Korac, A., Hoblaj, P., Ivkanec, I., Buljan Flander, G., Bosanac, G. (2001). Croatia. U R. T. Francoeur (Ur.), International Encyclopedia of Sexuality (str. 86-119). New York, London: Continuum
 • Buljan Flander, G., Karlović, A. (2005). Nasilje među djecom. U V. Bilić (Ur.), Izbor tema za satove razrednih odjela (str. 179-193). Zagreb: Naklada Ljevak
 • Crnković, D., Buljan Flander, G. (2008). Dermatološki aspekti akutne i kronične izloženosti stresu u dječjoj dobi. U D. Buljan, M. Šitum, M. Buljan, i M. Vurnek Živković (Ur.), Psihodermatologija (str. 95-103). Jastrebarsko: Naklada Slap
 • Buljan Flander, G., Profaca, B. (2011). Odgovornost i koordinacija stručnjaka u borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece. U Zaštita djece od seksualnog nasilja (str. 153-164). Strasbourg: Council of Europe Publishing
 • Buljan Flander, G., Matešković, D. (2012). Internet i djeca – zabava ili opasnost. U I. Bralić, Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 372-375). Zagreb: Medicinska naklada
 • Buljan Flander, G., Matešković, D. (2012). Posvojiteljske obitelji. U I. Bralić, Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 360-365). Zagreb: Medicinska naklada
 • Buljan Flander, G., Matešković, D. (2012). Rana iskustva u obitelji – važnost ljubavi i postavljanje granica. U I. Bralić, Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 354-359). Zagreb: Medicinska naklada
 • Buljan Flander, G., Matešković, D. (2012). Roditelji i djeca: kako se učinkovito nositi s problemima razvoda? U I. Bralić, Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 366-371). Zagreb: Medicinska naklada
 • Matešković, D., Buljan Flander, G. (2012). Prevencija zlostavljanja djece i međuvršnjačkog nasilja. U V. Božičević, S. Brlas, i M. Gulin (Ur.), Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja – Priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja (str. 172-182). Virovitica: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

AUTORSTVA I KOAUTORSTVA U PRIRUČNICIMA I BROŠURAMA

 • Buljan Flander, G., Prvčić, I., Rister, M., Sarađen, M. i Vac-Burić, N. (1999) Hrabri telefon – simptomi zlostavljanja. Zaagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Djeca sama kod kuće. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Disciplina i vaše dijete. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Pazi lomljivo. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Kako prepoznati seksualno zlostavljanje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Prepoznajmo zlostavljanje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Karlović, A. (2001). I riječi mogu boljeti. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Karlović, A., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2001). Kako biti dobar roditelj. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Horvatović Kuča, P., i Tomić, J. (2003). Dječja kuća Borovje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Karlović, A., i Matijević Vrsaljko, L. (2003). 25 pitanja (i odgovora) za stručnjake o postupcima pri otkrivanju zlostavljanja djece. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
 • Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2004). Kad se mama i tata razvode-radna bilježnica za djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Karlović, A. (2004). I mama i tata – kad se roditelji rastaju. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Karlović, A. i Hrgovan, L. (2004). Djeca s poteškoćama u razvoju. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Karlović, A., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2004). Seksualni razvoj djeteta. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Karlović, A., Puhovski, S., Ćosić, I., i Hrpka, H. (2004). Dijete na internetu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Karlović, A., Horvatović Kuča, P., i Hrpka, H. (2005). 0800 0800 Linija za zlostavljanu i zanemarenu djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Hrpka, H., i Horvatović Kuča, P. (2006). Hrabri telefon 0800 0800 Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Krmek, M., Borovec, K., i Muhek, R. (2006). Nasilje preko interneta (cyberbullying). Zagreb: Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka
 • Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2007). Internet. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., & Hrpka, H. (2008). Savjetovalište za roditelje i djecu. Zagreb: Hrabri telefon – Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., & Tomić, J. (2008). Dječja prava. Zagreb: Hrabri telefon – Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G. (2009). Uloga pedijatra u prepoznavanju zlostavljanog djeteta. U A. Mujkić (Ur.), Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Poslijediplomski studij “Pedijatrija”
 • Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K., i Škrlec, N. (2009). Je li moguće da je to ljubav? U Priručnik o nasilju u vezama mladih. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Grad Zagreb
 • Buljan Flander, G., Katalinić, V., i Azenić, I. (2009). Mali savjeti za uspješno učenje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Buljan Flander, G., Bačan, M., i Matešković, D. (2010). Privrženost i nasilna ponašanja mladih. Zašto je ljubav važna? Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Grad Zagreb

UREDNICA PRIRUČNIKA

 • Luca-Mrđen, J. i Kralj, D. (2005). I ja mogu uspjeti! – Djeca s poteškoćama u učenju. Zagreb: I.T.-Graf.
 • Luca-Mrđen, J. i Puhovski, S. (2005). Hiperaktivno dijete. Zagreb: Merkur-print d.o.o.
 • Luca-Mrđen, J. (2005). Mogu ja! – radna bilježnica za hiperaktivnu djecu. Zagreb: Merkur-print d.o.o.
 • Čorić, V. i Bačan, M. (2006). Zanemarivanje djece. Zagreb: I.T.-Graf
 • Buljan Flander, G., Krmek, M., Borovec, K., i Muhek, R. (2006). Nasilje preko interneta (cyberbullying). (G. Buljan Flander, Ur.) Zagreb: Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka
 • Krmek, M., i Milanović Lambeta, A. (2006). Spolni razvoj djeteta. (G. Buljan Flander, Ur.) Zagreb: Centar za zaštitu djece grada Zagreba
 • Luca-Mrđen, J., Marasović Lambeta, A., Škovrlj, N. i Bačan, M. (2006). Trebamo li brinuti? – priručnik o adolescentima za roditelje i stručnjake. Zagreb: I.T.-Graf
 • Luca-Mrđen, J., Milanović Lambeta, A., Škovrlj, N. i Bačan, M. (2006). Spolni razvoj djeteta. Zagreb: I.T.-Graf
 • Buljan Flander, G. (Ed.). (2007). Nasilje među djecom. Zagreb: Centar za zaštitu djece grada Zagreba
 • Profaca, B. i Puhovski, S. (2007). Kako pomoći tugujućem djetetu. Zagreb: Merkur-print d.o.o.


SUDJELOAVANJA NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA

 • Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G., (2001). Model suradnje između vladinih i nevladinih organizacija u sprečavanju zlostavljanja djeteta, VIII. Europska konferencija o zlostavljanju i zanemarivanju djece, Istanbul
 • Ćosić, I. i Buljan Flander, G. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata. Dani psihologije u Zadru, Zbornik radova, 99-100.
 • Buljan Flander, G. (2003). Nasilje i zdravlje: dokazi za nenasilno društvo – od politike do prakse, VI. Međunarodna konferencija: Biotehnologija i javno zdravstvo, Cavtat
 • Buljan Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje fizički i seksualno zlostavljanog djeteta u izvanbolničkim uvjetima, III. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb
 • Buljan Flander, G. i Horvatović Kuča, P., (2005). Hrabri telefon – telefon za pomoć zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci, Europski regionalni sastanak Child Helpline Internationala, Amsterdam, Nizozemska
 • Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2005). Centar za zaštitu djece – Multidisciplinarni pristup, Međunarodni pedijatrijski sastanak, Dubrovnik
 • Krmek, M. i Buljan Flander, G., (2005): Analiza razine prekršaja s obzirom na dob djeteta i veličinu grada. 13. kongres Europske unije za školu i sveučilišta, zdravstvo i medicinu, “Zdrava ulaganja mladih za budućnost”, Dubrovnik
 • Buljan Flander, G. i Tomić, J. (2006). Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u lokalnoj zajednici – iskustva Dječje kuće Borovje, 2. konferencija socijalnih radnika RH s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb
 • Buljan Flander, G., Škrlec, N. i Krmek, M. (2006). Multidisciplinarni pristup i međuinstitucionalna suradnja – iskustva Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, II. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb
 • Kocijan Hercigonja, D., Buljan Flander, G. i Hercigonja Novković, V. (2006). Integrativna psihoterapija u radu s traumatiziranom djetetu u Hrvatskoj. Izazovi u integrativnu praksa EAIP, Senat House, Sveučilište u Londonu, London
 • Rouzie, M., Buljan Flander, G., Franic, A., Hercigonja-Novković, V., Keeney, B., Kocijan-Hercigonja, D. i Martinez Villate, I. (2007). Ljubav naspram opasnosti: Relacijska terapija traume, AMOR: ROMA, Love in psychotherapy, 3rd International Integrative Psychotherapy Conference, Rim, 2007.
 • Luca Mrđen, J., Ćosić, I. i Buljan Flander, G. (2007). Rasprostranjenost seksualnog zlostavljanja u Hrvatskoj, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Lisabon, Portugal, 2007.
 • Profaca, B., Bačan, M. i Buljan Flander, G. (2007). Veza između anksioznosti mladih ljudi i njihovih iskustva s obiteljskim nasiljem koji je posljedica rata, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Lisabon, Portugal, 2007.
 • Kralj, D., Škovrlj, K., Bačan, M. i Buljan Flander, G. (2007). Prisutnost fizičkog kažnjavanja i zlostavljanja kod djece s ADHD sindromom i poremećajima u ponašanju. Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima – Knjiga sažetaka – 7. međunarodni znanstveni skup, Ferić Šlehan, M., Kranželić, V. i Stošić, J. (ur). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007.
 • Škovrlj, K., Luca Mrđen, J. i Buljan Flander, G. (2007). Zlostavljana djeca s intelektualnim teškoćama. Sažetak u 6. Europskom kongresu mentalnog zdravlja i intelektualnim poteškoćama, Frey Škrinjar, J., Fulgosi Masnjak, R., Wagner Jakab, A. i Jelić, E. (ur). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 2007.
 • Štimac, D., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2008). Smetnja u ranoj komunikaciji roditelja i dijeteta s ADHD-om, rizik od fizičkog i emocionalnog zlostavljanja. 20. godišnji sastanak EACD” Rana dijagnoza podrazumijeva ranu intervenciju “- Knjiga sažetaka, Hajnšek, S., Petravić, D., Poljaković, Z. i Bašić, S. (ur). Zagreb: Neurologia Croatica, 2008, 126-127.
 • Buljan Flander, G. (2008). Psihološki utjecaj dermatoloških bolesti kod djece. 2. Hrvatski kongres psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem – Knjiga sažetaka, Zagreb: Klinika za kožne i spolne bolesti KB „Sestre milosrdnice“, 2008, 23-24.
 • Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Krmek, M. (2008). CBT s traumatiziranom djecom u Polokilinici za zaštitu djece grada Zagreba. 6. međunarodni kongres kognitivna psihoterapija, Knjiga sažetaka, 12(2). Rim, Italija, 2008, 136-137.
 • Buljan Flander, G., Štimac, D. i Profaca, B. (2008). Učinkovitost multidisciplinarnog tima u radu s zlostavljanom i zanemarenom djecom, XVIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Hong Kong, Kina
 • Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2008). Sigurniji internet – prevencija nasilja nad djecom putem interneta. Gradsko vodstvo za zdravlje i održivi razvoj, zdravstvo u svim lokalnim područjima, Obilježavanje 20 godina pokreta zdravih gradova u Europi – Knjiga sažetaka, Zagreb, 2008, 99-99.
 • Buljan Flander, G., Štimac, D., Škrlec, N. i Kralj, D. (2009). Dijete s ADHD sindromom i roditeljski razvod – rizik za zlostavljanje? 2nd International Congress on ADHD, Beč, Austria
 • Buljan Flander, G., Puhovski, S. i Ćosić, I. (2009). Zlostavljanje djece putem lažnih navoda spolnog zlostavljanja tijekom razvoda. 11th European Conference on Traumatic Stress, Conference program and book of abstracts, Oslo, Norveška, 2009, 149-149.
 • Krmek, M., Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2009). Prikaz slučaja – Kognitivno-bihevioralna psihoterapija spolno zlostavljane djevojčice. 39th EABCT godišnji kongres, Dubrovnik – Knjiga sažetaka, Živčić Bečirević, I. (ur). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009.
 • Buljan Flander, G., Kralj, D. i Manović, T. (2010). Svjedočenje nasilju u obitelji i poremećaji u ponašanju. 3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga – Knjiga sažetaka, 2010, 126-126.
 • Buljan Flander, G. i Kocijan Hercigonja, D. (2010). Specifičnosti vještačenja djece i adolescenata. 50. neuropsihijatrijski kongres u Puli – Anali kliničke bolnice „Dr. M. Stojanović“, 2010, 66-67.
 • Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2010). Zastupljenost zlostavljanja djece u Hrvatskoj: Povezivanje prakse, politike i istraživanja. World perspective on child abuse: An official ISPCAN publication, Gray, J. (ur.), Colorado: ISPCAN, 2010., 33-38.
 • Buljan Flander, G. Tomić, J i Hrpka, H. (2010). Zajedničke aktivnosti između vlade i nevladinih organizacija u Hrvatskoj: Razvoj perspektive civilnog društva. World perspective on child abuse: An official ISPCAN publication, Gray, J. (ur.). Colorado: ISPCAN, 2010., 13-15.
 • Buljan Flander, G. i Mužinić, L. (2010). Prepoznavanje i tretman adolescenata počinitelja seksualnih delikata – Činimo li dovoljno? 5. psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Šibenik: 2010.
 • Bagić, I., Buljan Flander, G. i Nuzzolese, E. (2010). Dentalna erozija u djece kao pokazatelj nedostatka nadzora roditelja. XVIII ISPCAN International congress on child abuse and neglect, Hawai´i, SAD: 2010.
 • Buljan Flander, G. (2010). Multidiscipliniarni pristup u prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece. 1. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji, Sveti martin na Muri: 2010.
 • Buljan Flander, G. (2011). Bavljenje djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja i seksualnog nasilja: slučaj Centra za zaštitu djece, Hrvatska. Promotion of the Council of Europe campaign ‘One in Five’ at the high-level round table in the United Nations, New York
 • Buljan Flander, G. (2011). Intervencije u tretmanu seksualno zlostavljane djece i potpora ne-nasilnom roditelju. Vijeće Europe, Regionalna konferencija “Zaustavljanje seksualnog zlostavljanja djece – ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja”. Zagreb
 • Buljan Flander, G. (2011). Zaštita zlostavljane djece – što smo naučili? Public discussion of the Dental Medicine Sciences Board of The Academy of Medical Sciences of Croatia: The importance of multidisciplinarity in the protection of abused children. Zagreb
 • Buljan Flander, G. (2011). Zaštita seksualno zlostavljane djece: od prakse do zakona. Council of Europe Regional Conference “Stopping child sexual abuse – ratification and implementation of the Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse”. Zagreb
 • Buljan Flander, G. (2011). Otkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili prilika za dijete. U V. Kolesarić (Ur.), Program i sažetak komunikacija 19. godišnje konferencije psihologa u Osijeku: “Vrijeme sličnosti i razlika – izazov za psihologiju i psihologe” (pp. 21-21). Jastrebarsko: Naklada Slap
 • Profaca, B., Buljan Flander, G., Bačan, M. i Matešković, D. (2011). Strategije suočavanja kod djece izložene različitim vrstama traumatskih događaja. 12th European Conference on Traumatic Stress –Book of Abstracts. Co Action Punlishing: Beč, 2011, 160-160.
 • Buljan Flander, G. i Jelić Tuščić, S. (2011). Spolno problematično ponašanje djece i spolno nasilno ponašanje adolescenata – Identifikacije, podrška i intervencije. I. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo „Izzivi, pasti, težave sodobne družbe“, Leskovar, M. i sur. (ur.). Rakičan: Slovenija, 2011, 29-35.
 • Buljan Flander, G., Lokas, M. i Manović, T. (2011). Djeca s ADHD-om i nasilničko ponašanje. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Official Journal of the World Federation of ADHD, Springer: Njemačka, 2011, vol. 3, 202-202.
 • Matešković, D., Buljan Flander, G., Čuković-Bagić, I. i Nuzzolese, E. (2011). Obiteljske karakteristike i psihološke posljedice povezane s unutar-obiteljskim i izvan-obiteljskim seksualnim zlostavljanjem djece. 19th IAFS World meeting, book of abstract- P:/IAFS2011/ABSTRACTBOOK/IAFS_ABSTRACTBOOK.pdf. 221-221. Madeira, Portugal, 2011.
 • Gojković, T., Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2011). Suradnja između Poliklinike za zaštitu djece i Centara za socijalnu skrb: Primjer dobre kliničke prakse. 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect- Book of Abstracts, 124-124. Tampere, Finska, 2011.
 • Buljan Flander, G. (2012). Prikaz suradnje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i suda. The 7th European Forum on the rights of the child. Bruxelles
 • Buljan Flander, G. (2012). Integralni pristup prevenciji i rješavanju seksualnog nasilja nad djecom. Combating child sexual exploitation at local and regional levels – Congress contribution to the Council of Europe ONE in FIVE Campaign to sttop sexual violence against children. Strasbourg
 • Buljan Flander, G. (2012). Stvaranje prijateljskog okruženja u kojem se djete koje je doživjelo zlostavljanje osjeća sigurno i ugodno. Pravne reforme i osnaživanje žrtava. Zagreb: Ministarstvo pravosuđa RH i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)
 • Buljan Flander, G., Krmek, M. i Ćorić-Špoljar, R. (2012). Djeca i razvod roditeljska- iskustva iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Hrvatska. 5th International and 10th National Congress of Clinical Psychology, Santander, Španjolska, 2012.
 • Bagić, I., Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Iskustvo i znanje hrvatskih stomatologa o zlostavljanja i zanemarivanja. XIX.th ISPCAN International congress on child abuse and neglect, Programe and book of abstracts, 247-247. Istanbul, Turska: 2012.
 • Buljan Flander, G., Matešković, D. i Bagić, I. (2012). Analiza posljedica bullyinga i cyberbullying: Rizik za sudjelovanje u nasilnom ponašanju. XIX.th ISPCAN International congress on child abuse and neglect, Istanbul, Turska: 2012.
 • Buljan Flander, G., Kralj, D. i Škrlec, N. (2012). Odgojno-obrazovno zanemarivanje i poremećaji u ponašanju. Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa, M. Milković, D. Doležal, G. Hržica i J. Stošić (ur.). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2012, 301-302.
 • Buljan Flander, G., Bačan, M, Matešković, D., Buhin, L. i Opačić, M. (2012). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka. Knjiga sažetaka 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (ur.). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 2012, 302-302.
 • Hrpka, H., Buljan Flander, G. i Šimić, A. (2012). Snaga obitelji – savjetovanje i podrška djece i roditelja. Knjiga sažetaka 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (ur.). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 2012, 278-278.
 • Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Tomić, J. i Štimac, D. (2012). Iskustvo zlostavljanosti i suicidalnost djece i mladih. Knjiga sažetaka 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (ur.). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 2012, 288-288.
 • Tolić, S., Buljan Flander, G. i Brezinšćak, T. (2012). Suicidalne namjere u telefonskom i e-savjetovanju: etičke dileme i iskustva Hrabrog telefona. Knjiga sažetaka 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (ur.). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 2012., 292-292.
 • Buljan Flander, G. (2013). Djeca u središtu visoko-konfliktnog razvoda roditelja. 4th European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) Conference. Zagreb
 • Buljan Flander, G. (2013). Prikupljanje dokaza od djece i za djecu osjetljive tehnike intervjua: prikladnost, okolnosti, trajanje, djetetu prilagođeni mehanizmi, elementi dječje psihologije. Child-Friendly Justice: Guaranteeing Children’s Rights within the EU Legal Framework. Belfast
 • Profaca, B., Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2013). Anksioznost kod djece koja su doživjela različite oblike zlostavljanja. XIII. Congress of the European Society for Traumatic Stress Studies: Trauma and its Clinical Pathways; PTSD and beyond. Bologna, Italija, 2013.
 • Štimac, D., Kralj, D., Buljan Flander, G., Škrlec, N. i Križan, V. (2013). Neke karakteristike djece s ADHD dijagnozom i koja se obraćaju oliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. ADHD Official Journal of the World Federatin of ADHD. Book of Abstracts – 4th World Congress on ADHD u Milanu, Italija. Springer: Heidelberg, vol. 5(2), 2013., 160-160.
 • Ćorić Špoljar R., Buljan Flander G., Kocijan Hercigonja D. (2013). Ključni elementi pri procjeni roditeljskih kompetencija u visokokonfliktnim razvodima. 53. Međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli. Pula, 2013.
 • Kocijan Hercigonja D., Buljan Flander G., Hercigonja Novković V. (2013). Vode li institucije dovoljno brige o najboljem interesu djeteta u visokokonfliktnim razvodima. 53. Međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli. Pula, 2013.
 • Hercigonja Novković V., Buljan Flander G., Kocijan Hercigonja D. (2013). Kada oduzeti roditeljsko pravo. 53. Međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli. Pula, 2013.
 • Španić, A. M., Brezinšćak, T. i Buljan Flander, G. (2013). Simptomi traume vezani uz djecu izloženom različitim vrstama zlostavljanja i zanemarivanja. 34th World STAR Conference. Portugal, 2013.
 • Čuković-Bagić, I., Welbury, R., Buljan Flander, G., Hatibović-Kofman, S. i Nuzzolese, E. (2013). Zaštita djece: Pravna i etička obveza o izvješćivanju zlostavljanje djece. IOFOS Međunarodni kongres. Italija, 2013.
 • Ćorić Špoljar, R., Buljan Flander, G. i Španić, A. M. (2013). Kognitivno-bihevioralni tretman usmjeren na traumu: specifičnosti modela uz prikaz tretmana sa spolno zlostavljanom djevojčicom. 2. Međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Zagreb, 2013.
 • Štimac, D.; Selak Bagarić, E.; Buljan Flander, G. (2013). Učinci dječje online aktivnosti – jesu li žrtve cyberbullyinga u riziku od samoozljeđivanja. 1. međunarodni kongres Međunarodnog Sveučlišta za medicinu usmjerenu na pojedinca – Cijela osoba u zdravstvenom odgoju i obrazovanju. Knjiga sažetaka / Appleyardu, J.; Mezzich, J.E.; Đorđević, V. (ur.). Zagreb: Međunarodno Sveučlište za medicinu usmjerenu na pojedinca i Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 2013.

SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA

 • Buljan Flander, G. (2000). Simptomi i tretman zlostavljanih adolescenata, Položaj adolescenata u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb
 • Buljan Flander, G. (2001). Mogućnosti poboljšanja zaštite zlostavljane i zanemarene djece u našem društvu, Nasilje nad djecom u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb
 • Buljan Flander, G., Rister, M., Prvčić, I., Karlović, A., Sarađen, M. i Klapan, A. (2001). Telefonsko savjetovanje kao oblik prevencije i intervencije u području zlostavljanja djece, III. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, Zagreb
 • Kocijan-Hercigonja, D., & Buljan Flander, G. (2001). Premise za učinkovitu psihoterapiju i zaštitu zlostavljane djece u zdravstvenom sustavu. Zlostavljanje djece u Državnom zavodu za djecu, mladež i zaštitu majčinstva. Zagreb
 • Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002.): Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece. Stručni skup Etika istraživanja s djecom, Vijeće za djecu
 • Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G. (2002). Specifičnosti vještačenja zlostavljane djece, Treći hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje“, Osijek
 • Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G., Peto-Kujunđić, L., Vidović, D. i Opačić, M. (2002). Zlostavljanje djece, III. Hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje“, Osijek
 • Buljan Flander, G. (2002). Seksualno zlostavljanje djece, V. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, IV. Kongres pedijatrijske sekcije hrvatskog udruženja medicinskih sestara, Šibenik, Pediatria Croatica, (vol. 46, suppl. 3).
 • Buljan Flander, G. (2003). Uloga pedijatra u prepoznavanju zlostavljanog djeteta, XXII. Stručni sastanak pedijatara Dalmacije
 • Buljan Flander, G. (2003). Kratkoročne i dugoročne posljedice seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu, Mladi i nasilje, Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu
 • Buljan Flander, G. (2004). Multidisciplinarni pristup djeci žrtvama nasilja, Prvi simpozij socijalnih radnika „Uloga socijalnog rada u zaštiti djece“, Zagreb
 • Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2004). Etičke dileme u radu sa zlostavljanom djecom, VI Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Zagreb
 • Buljan Flander, G., Profaca, B., Ćosić, I. i Puhovski, S. (2005). Etička pitanja (psihologa) u dijagnostici i tretmanu zlostavljane i zanemarene djece i mladih. 13. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Osijek
 • Buljan Flander, G. (2006). Izloženost djece zlostavljanju – jesmo li naučili nešto? Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek
 • Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Udruga Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu, 1. hrvatski kongres primijenjene psihologije: Psiholozi u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja – interdisciplinarni pristup, Zagreb
 • Hrpka, H., Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2006). Rezultati istraživanja o iskustvima djece pri korištenju Interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek
 • Krmek, M., Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Nasilje među vršnjacima preko interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek
 • Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika, 31. Škola pedagoga Hrvatske, Pula
 • Buljan Flander, G. i Katalinić, V. (2007). Multidisciplinarni pristup u radu sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. 3. Simpozij socijalnih radnika: “Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu”, Osijek – Zbornik sažetaka, Katkić Stanić, T. (Ur). Zagreb: Marko M. usluge d.o.o.
 • Krmek, M., Durman Marijanović, Z. i Buljan Flander, G. (2007). Kognitivno bihevioralni pristup u radu s traumatiziranom djecom. 15.godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka, Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Dubrovnika
 • Hrpka, H., Buljan Flander, G., Crnogorac N. (2007). Prevencija nasilja putem interneta. 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka, Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Dubrovnika, 119-120.
 • Krmek, M., Škrlec, N. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje preko modernih oblika komunikacije – interneta i mobitela, 9. CARNet-ova korisnička konferencija, Rijeka
 • Hrpka, H., Krmek, M., Buljan Flander, G. (2007). Prikaz preventivnog projekta “Sigurni internet”. Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova, Kolesarić, V., Metzing, A., Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 243-251.
 • Krmek, M., Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2007). Nasilje među vršnjacima internetom, Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova, Kolesarić, V., Metzing, A., Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 2007.
 • Buljan Flander, G. (2007). Gdje su granice empatije u terapiji zlostavljane djece. Terapeutova afektivna reakcija u interkulturalnom liječenju složenih posttraumatskih stanja, Dubrovnik, Gregurek, R., Drožđek, B., Lindy, J.D. i Braš, M. (Ur). Osijek: Grafika d.o.o., 185-194.
 • Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2008). Poliklinika za zaštitu djece- nakon 5 godina. 4. kongres socijalne psihijatrije, Dubrovnik – Zbornik radova, Hotujac, Lj. i Begić, D. (Ur). Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2008.
 • Kolega, M., Hrpka, H. i Buljan Flander, G. (2008). Slika nastavnika u dnevnim novinama. 16. godišnja konferencija psihologa: Psihologija – mediji – etika, Knjiga sažetak, Hadžiselimović, Dž., Kolesarić, V., Pregrad, J. i Plavšić, M. (Ur). Poreč: Hrvatsko psihološko društvo, 125-126.
 • Buljan Flander, G., Azenić, I. i Katalinić, V. (2008). Zaštita dječjih prava – doprinos Hrabrog telefona. Socijalni rad u promicanju ljudskih prava – 3. konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske, Pula – Zbornik radova, Hrvatska udruga socijalnih radnika (Ur). Zagreb: Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2008.
 • Buljan Flander, G., Bačan, M. i Krmek, M. (2008). Psihoterapija traumatizirane djece, Prvi hrvatski psihoterapijski kongres, Zbornik radova, Gregurek, R. (Ur). Zadar, 54-54.
 • Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2008). Važnost javne svijesti u prevenciji nasilja nad i među djecom. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 68-68.
 • Krmek, M., Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2008). Tretman traumatizirane djece u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 69-69.
 • Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2008). Prikaz slučaja – nasilje modernim oblicima komunikacije: mobitel. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 79-79.
 • Buljan Flander, G. (2008). Povezanost iskustva zlostavljanja i suicidalnost adolescenata. Simpozij o suicidalnosti, Zagreb.
 • Hrpka, H., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2009). Prikaz rada savjetovališta za roditelje i djecu udruge „Hrabri telefon“. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije, Pačić Turk, Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur). Opatija: Hrvatska psihološka komora, 89-90.
 • Buljan Flander, G., Krmek, M. i Ćorić Špoljar, R. (2009). Djeca i razvod roditelja. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije. Pačić Turk, Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur). Opatija: Hrvatska psihološka komora, 98-98.
 • Profaca, B. i Buljan Flander, G. (2009). Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru. Prava djece čiji su roditelji u zatvoru, Zbornik priopćenja sa stručne rasprave, Gabelica Šupljika, M. (Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 32-46.
 • Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2009). Načini i spremnost poslovnog sektora za društveno odgovorno poslovanje u zajednici. 17. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena, Nazor, M. (Ur). Split: Društvo psihologa, 61-62.
 • Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Krmek, M. (2010). Prikaz slučajeva – stručnjaci kao resurs za poticajno roditeljstvo. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 46-47.
 • Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2010). Stručnjaci kao resurs za poticajno roditeljstvo. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 79-80.
 • Buljan Flander, G., Tomić, J. i Hrpka, H. (2010). Zadovoljstvo roditelja vlastitim roditeljskim vještinama i spremnost na unapređenje razine kvalitete roditeljstva. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 91-92.
 • Buljan Flander, G. (2012). High conflict divorces – Children in between. 4th European School of Social Paediatrics. Zagreb
 • Buljan Flander, G. (2012). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka. Zbornik radova V. Kongresa nastavnika matematike RH. Ivanušić, I. (Ur.). Zagreb: Hrvatsko matematičko društvo i Profil, 97-99.
 • Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili šansa za dijete? Zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice za djecu. Filipović, G. i Osmak Franjić, D. (Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 25-31.

ČLANSTVA

 • Hrvatsko psihološko društvo
 • Hrvatska psihološka komora
 • Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež
 • United Kingdom Council for Psychotherapy  (UKCP)
 • The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
 • The International Integrative Psychotherapy Association (IIPA)
 • The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)
 • American Professional Society for Abused Children (APSAC)


NAGRADE

 • 2003. – Nagrada Hrvatskog psihološkog društva „Marko Marulić“ za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji
 • 2007. – Nagrada Hrvatskog psihološkog društva Ramiro Bujas za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije
 • 2008. – Nagrada Multidisciplinarnom Timu Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN)
 • 2008. – Nagrada za promicanje prava djeteta Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 • 2010. – Nagrada Hrvatske psihološke komore „Snježana Biga Friganović“ za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore, unapređenju statusa psihologa u društvu te razvoju i afirmaciji psihološke djelatnosti
 • 2011. – Nagrada Grada Zagreba za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na području psihosocijalne i zdravstvene zaštite i promicanja prava i interesa djece
 • 2012. – Nagrada „Zlatni grb“ Hrvatskog psihološkog društva
 • 2013. – Zahvalnica Hrvatske psihološke komore za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Komore, unaprjeđenju statusa psihologa i afirmaciji psihološke struke