Psiholozi

Tea Brezinšćak, mag. psihologije

E-mail:

tea.brezinscak@poliklinika-djeca.hr

RADNO ISKUSTVO:

 • psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (2012-)
 • međunarodna konzultantica UNICEF-a Crna Gora u razvoju aplikacije za djecu usmjerene na prevenciju nasilja putem interneta (2015-2016)
 • volonterka na savjetodavnoj liniji i voditeljica grupnog rada s djecom, udruga Hrabri telefon (2008 – 2012)

Znanstveno i stručno obrazovanje:

 • DIPLOMSKO: studij psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni i nastavnički smjer
 • TEMA: Razlike u strukturi i točnosti uvjerenja o pokazateljima laganja studenata i sudaca
 • STUPANJ: magistra psihologije

Ostala stručna usavršavanja:

 • Edukacija o primjeni terapije igrom usmjerene na dijete u liječenju traume (Clair Mellenthin, LCSW, RPT-S, u Centru Proventus, 2018)
 • Edukacija iz terapije igrom usmjerene na dijete (International Academy for Play Therapy studies and PsychoSocial Projects i Centar za terapiju igrom Sanja Ivanušević Grgas, 2017)
 • Edukacija o radu s otuđenom djecom (Karen i Nick Woodall, Family Separation Clinic, 2016)
 • Napredna edukacija iz forenzičnog intervjuiranja (National Children`s Advocacy Center, 2015)
 • Edukacija o primjeni kognitivno-bihevioralnog pristupa u liječenju poremećaja hranjenja (Centar BEA i Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, 2015)
 • Edukacija iz kognitivno-bihevioralne terapije usmjerene na traumatsko iskustvo (Barbara L. Bonner i S. Schmidt, 2013)
 • Edukacija iz kognitivno-bihevioralnog psihoterapijskog pristupa, drugi stupanj (HUBIKOT, 2013-)
 • Edukacija iz upotrebe asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji (Tanja Radionov i Irena Bezić, 2013)
 • Edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata (MMPI-2 i MMPI-A, PAI i PAI-A, Wartegg projektivni test, Bender Gestalt II, WISC IV)
 • Edukacije iz područja savjetodavne podrške djeci, mladima i roditeljima te nasilja nad djecom i među djecom (Hrabri telefon, 2008-2012)
 • Edukacije iz područja nasilja u adolescentskim vezama (Društvo za psihološku pomoć, 2011) i seksualnog nasilja (Ženska soba, 2009-2010)
 • Aktivna i pasivna sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima sa područja razvojne i kliničke psihologije

Članstva:

 • Hrabri telefon
 • Hrvatska psihološka komora (HPK)
 • Hrvatsko udruženje bihevioralno-kognitivne psihoterapije (HUBIKOT)

Ostale dužnosti i iskustvo

 • članica Edukacijskog tima Hrabrog telefona