Psiholozi

Swea Jelić Tuščić, prof.psiholog

E-mail:

swea.jelic@poliklinika-djeca.hr

ZNANSTVENO I STRUČNO OBRAZOVANJE:

Dodiplomsko: Hrvatski Studiji Sveučilišta u Zagrebu, Studij psihologije, 2003-2009. TEMA: Povezanost velepetorih dimenzija ličnosti i rizičnog seksualnog ponašanja kod studenata Stupanj: diplomirani psiholog / profesor psihologije

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA:

 • Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Zagreb – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic – 2016.
 • Početna edukacija iz transakcijske analize, TA 101 – svibanj 2016.
 • Trening Kognitivno-bihevioralne terapije usmjerene na traumatsko iskustvo (TF-CBT), Dr. Barbara L. Bonner i dr. Susan R. Schmidt, ožujak 2013., Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.
 • Edukacija iz kognitivno-bihevioralnog psihoterapijskog pristupa pri Hrvatskom udruženju za bihevioralne i kognitivne terapije  (završen 2. stupanj)
 • Edukacija iz terapije igrom pri Rocky Mountain Play Therapy Institute, Canada (Green Stream Foundations in Play Therapy Program)
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) – osnovni trening za primjenu pri Centru za kognitivno – bihevioralnu terapiju, Banja Luka
 • Edukacija iz psiholoških kriznih intervencija (DPP- Jasenka Pregrad i Bruna Profaca)
 • Edukacija iz primjene MMPI-2 psihodijagnostičkog instrumenta (Nakalda Slap) – 2010.
 • Edukacija Upotreba tehnike asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji (Irena Bezić i Tanja Radionov) – 2010.
 • Edukacija iz područja „Gubici, tugovanje i podrška“ (Lidija Arambašić) – 2010.
 • Edukacija o tretmanskom radu sa zlostavljanom djecom (Barbara L. Bonner) – 2010.
 • Edukacija Kognitivno – bihevioralni tretman učenika sa školskim neuspjehom (Nada Anić) – 2010
 • Edukacija Kognitivno-bihevioralni tretman učenika s ADHD-om (Nada Anić i Elvira Nimac) – 2010.
 • Edukacije iz područja telefonskog savjetovanja, kao i pristupa zlostavljanom djetetu u okviru udruge Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba – kontinuirano od 2007.

RADNO ISKUSTVO:

·         Psiholog u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba (2010 – )

·         Psiholog – pripravnik u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba (2009. –2010)

·         Mentor volonterske prakse na savjetodavnoj liniji u udruzi Hrabri telefon (2009.)

·         Volonter na savjetodavnoj liniji u udruzi Hrabri telefon (od 2007. – 2009.)

ČLANSTVA:

·         Hrvatsko psihološko društvo (HPD) od 2006.

·         Hrvatska psihološka komora (HPK) od 2009.

·         Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) od 2010.

·         Europska federacija psiholoških udruga (EFPA)

·          Udruga Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu  od 2007.

PUBLIKACIJE

Buljan Flander, G., Jelić Tuščić, S. i Tolić, S.  (2014). Prevencija nasilja, zlostavljanja  i zanemarivanja djece (poglavlje) U Bralić I. i sur. (2014). Prevencija bolesti u dječjoj dobi. Zagreb: Medicinska naklada.

Buljan Flander, G., Jelić Tuščić, S. i Matešković, S. (2014). Visokokonfliktni razvodi: djeca u središtu sukoba (poglavlje) U Brajša Žganec, A., Lopižić, J. i Penezić, Z. (2014). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Jelić Tuščić, S., Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2013.): The consequences of childhood abuse (review article). Paediatrics Today, 9 (1), 24-35.

Buljan Flander, G. i Jelić Tuščić, S. (2011). Spolno problematično ponašanje djece i spolno nasilno ponašanje adolescenata – Identifikacije, podrška i intervencije. I. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo „Izzivi, pasti, težave sodobne družbe“, Leskovar, M. i sur. (ur.). Rakičan: Slovenija, 2011, 29-35.

Buljan Flander, G. i Jelić, S. (2010). Adolescenti počinitelji seksualnih delikata – pregled tipologija, etioloških i drugih čimbenika (poglavlje) u: Mužinić, L. i Vukota, Lj. (ur.). Tretman seksualnih delikvenata  i zaštita zajednice. Zagreb: Medicinska naklada.