Psiholozi

Sena Puhovski, prof. psiholog, klinički psiholog i psihoterapeut

E-mail:

sena.puhovski@poliklinika-djeca.hr

ZNANSTVENO I STRUČNO OBRAZOVANJE

Dodiplomsko: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1996-2002
TEMA: Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju
Stupanj: profesor psihologije

Dodiplomsko: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet – smjer poremećaji u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu, 1998.

Ostala stručna usavršavanja:

- Europski certifikat iz psihoterapije ( ECP )- 2017.

- Edukacija iz prvog stupnja EMDR- a  - 2017.

- Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention) – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic. Zagreb, 2016. i 2017.

- Ljetna škola psihoanalize, Inter-University Centre, Dubrovnik  1998. – Prvi stupanj edukacije iz Transakcijske analize, The International Transactional Analysis Incorporation, Zagreb 1998. – 1999.

- Edukacije s područja dijagnostike i tretmana zlostavljane i zanemarivane djece u okviru udruge Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu,

- Edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata (MMPI, Warteg projektivni test)

- Forenzic Evaluation Training, The National Children Advocacy Center, 2003.

- Edukacija iz Kriznih intervencija (Društvo za psihološku pomoć i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 2004.)

- Trauma Treatment Clinic, Hawaii, SAD, 2005

- Edukacija iz upotrebe asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji, 2009.

- Edukacija za rad sa psihotraumatiziranim klijentima: “Trauma, safety and boundaires”, London, 2009.

- Uključena u edukaciju iz Gestalt psihoterapijskog pristupa od 2002. godine.

- Edukacija “Moaiku – soamtic trauma workshop” – “Building bridges between trauma and personality

- Resource – oriented skill training in trauma work”, voditeljica: Merete Holm Brantjberg, London,2009. – 2010.

ČLANSTVA:

- Hrvatska psihološka komora

- HPD – Hrvatsko psihološko društvo

- HDTS – Hrvatsko društvo za traumatski stres

- DGIP – Društvo gestalt i integrativnih terapeuta

- ESTSS – European Society for Traumatic Stress Studies

- ZPD – Zagrebačko pshološko društvo

RADNO ISKUSTVO :

2002. – Psiholog u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO:

- mentorica stručne kliničke prakse u dodiplomskoj nastavi Odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

- supervizorica na Hrabrom telefonu

PUBLIKACIJE:

Priručnici
- Luca Mrđen, J. i Puhovski, S. (2004) Hiperaktivno dijete. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Grad Zagreb, Zagreb
- Profaca,B. i Puhovski,S. (2005.) Kako pomoći tugujućem djetetu. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Grad Zagreb, Zagreb

Objavila radove u stručnim časopisima i izlagala na stručno-znanstvenim skupovima