Psiholozi

Renata Ćorić Špoljar, prof. psiholog, klinički psiholog

E-mail:

Znanstveno i stručno obrazovanje:
 • 2013. priznat status kliničkog psihologa od strane Hrvatske psihološke komore
 • 2009.g – u edukaciji na poslijediplomskom doktorskom studiju iz socijalnog rada
 • 2001.g. – završen studij Psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, s temom ”Emocionalna inteligencija delinkvenata” te stečen naziv prof. psihologije
Ostala stručna usavršavanja:
 • 2016.g. – Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Zagreb – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic.
 • 2015.g. – Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb – Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)
 • 2014.g.– pohađala tečaj mindfulnessa baziranom na programu kognitivne terapije usredotočene svjesnosti pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno kognitivne terapije
 • 2013.g. – edukacija o tretmanskom radu sa zlostavljanom djecom, Barbara L. Bonner i S. Schmidt
 • 2010.g. – ”Pogreške u psihoterapiji”, Gregor i Maša Žvelc, Institut za integrativnu psihoterapiju u Ljubljani
 • 2010.g. – edukacija o tretmanskom radu sa zlostavljanom djecom, Barbara L. Bonner
 • 2005.g. – drugi stupanj edukacije iz ”Kognitivno-bihevioralne terapije”
 • 2004.g. – edukacija iz ”Psiholoških kriznih intervencija”
 • 2003.g. – edukacija s područja forenzike ”Forensic Evaluation Training”
 • seminari s područja traume i ADHD-a
 • brojna aktivna i pasivna sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu
 • pri Akademiji za razvojnu rehabilitaciju završila tečajeve pod nazivom ”Uzroci i sindromi ranih poremećaja interakcije roditelj – dijete” i ”Temelji i poremećaji predgovorne komunikacije”
 • edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata (MMPI-2 i MMPI-A, Bender Geštalt II, Wartegg projektivni test, Asocijativne karte, Projektivna tehnika Mozaik)

Članstva:
 • American professional society on the abuse of children (APSAC)
 • Hrvatska psihološka komora (HPK)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD)
 • Hrvatsko udruženje kognitivno-bihevioralne terapije (HUBIKOT)
 • Hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka (HSUESV)
 • Edukacijski tim Hrabrog telefona
Ostale dužnosti i iskustvo:
 • 2009.g. – izabrana u suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, za kolegij ”Dječja i adolescentna forenzična psihologija” na Filozofskom fakultetu u Osijeku
 • 2009.g. – dobiveno rješenje za stalnog sudskog vještaka na području psihologije
 • 2007.g. – izabrana u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, za kolegij ”Psihologija nasilja i zlostavljanja” na Filozofskom fakultetu u Osijeku
 • 2003.g. – u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba radi kao psiholog u sklopu multidisciplinarnog tima za dijagnostiku i tretman te sudjeluje u svim navedenim djelatnostima Poliklinike:
 • mentor stručne kliničke prakse u dodiplomskoj nastavi Odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku
 • održava predavanja i radionice za stručnjake i širu javnost iz područja zlostavljanja i zanemarivanja djece
 • sudjeluje u organizaciji i provedbi istraživanjao nasilju prema i među djecom u Hrvatskoj
 • 2001.g. – u sklopu društva ”Vladimir Nazor d.o.o. organizirani odmor djece i mladeži grada Zagreba” radila kao suvoditelj škole u prirodi za djecu osnovnoškolskog uzrasta
 • 1999.g. – volonterski radila u Klaićevoj bolnici te u Domu za djecu u Nazorovoj
Publikacije:
 • Ćorić Špoljar, R., Kralj, D. (2014): Socijalne vještine djeteta – vodič za roditelje. Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb
 • znanstveni radovi s područja zlostavljanja djece