Psiholozi

Ivana Ćosić Pregrad, prof. psiholog, klinički psiholog

koordinatorica istraživačke djelatnosti

E-mail:

ivana.cosic@poliklinika-djeca.hr

ZNANSTVENO I STRUČNO OBRAZOVANJE:

Dodiplomsko: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1996.-2002.

TEMA: Povezanost iskustava zlostavljanja u djetinjstvu i nekih psihičkih aspekata funkcioniranja adolescenata

Stupanj: profesor psihologije

 • 2013. priznat status kliničkog psihologa od strane Hrvatske psihološke komore


OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA:

 • Edukacija iz EMDR pristupa – 1. stupanj
 • Edukacija o radu s otuđenom djecom, Karen i Nick Woodall (2016, 2017)
 • Edukacija o provođenju forenzične evaluacije, napredni stupanj, National Children’s Advocacy Center, 2015.
 • Edukacija iz Kognitivno – bihevioralne terapije usmjerene na traumatsko iskustvo, Barbara L- Bonner i Susan R. Schmidt, 2013.
 • Dvije dvodnevne radionice „Moaiku– radionica somatske manifestacije traume“, Merete Holm Brantbjerg, 2009.-2010.
 • Edukacija o tretmanskom radu sa zlostavljanom djecom, Barbara L. Bonner, 2009.
 • Edukacija iz upotrebe asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji, 2008.
 • Edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata (MMPI, Warteg projektivni test, WISC-IV, PAI), kontinuirano od 2005.
 • Edukacija gestalt pristup u radu s djecom, 2005.
 • Edukacija iz provođenja psiholoških kriznih intervencija, 2004.
 • Odslušana edukacija iz Gestalt psihoterapijskog pristupa (od 2002.-2006. godine).
 • Edukacije s područja zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i pristup zlostavljanom djetetu u okviru udruge Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu, kao i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, kontinuirano od 1999.

ČLANSTVA:

 • Udruga Hrabri telefon (od 1999.)
 • Hrvatska psihološka komora
 • Hrvatsko društvo za traumatski stres
 • Hrvatsko psihološko društvo
 • Zagrebačko psihološko društvo

RADNO ISKUSTVO:

 • Psiholog u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba od 2004. godine
 • Programski koordinator u udruzi Hrabri telefon (od 2002 – 2004. godine)
 • Nastavnik psihologije u Školi za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu (šk.god. 2003/2004).
 • Psiholog u Savjetovalištu za roditelje i djecu pri udruzi Hrabri telefon

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO:

 • Mentor stručne kliničke prakse u dodiplomskoj nastavi Odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 • Vanjski suradnik na kolegijima Uvod u razvojnu psihologiju Odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
 • Voditeljica i članica Edukacijskog tima udruge Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarena djecu
 • Članica Nacionalnog Eu Kids Online tima

PUBLIKACIJE:

 • Buljan Flander G., Ćosić I. (2005): Telefonsko savjetovanje, vodič za savjetovatelje, Marko M, Zagreb
 • Gordana Buljan Flander, Ivana Ćosić (2004): Kad se mama i tata razvode – radna bilježnica za djecu, u izdanju Hrabrog telefona – telefona za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Brošure i leci iz područja odgoja, zlostavljanja i zanemarivanja djece za roditelje, djecu i stručnjake
 • Više znanstvenih i stručnih članka s područja zlostavljanja i zanemarivanja djece