Psiholozi

Doc.dr.sc. Bruna Profaca, prof. psiholog, klinički psiholog

E-mail:

bruna.profaca@poliklinika-djeca.hr

ZNANSTVENO OBRAZOVANJE
DODIPLOMSKO: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1978.-1983
TEMA: Istraživanje stjecanja pojmova
STUPANJ: Profesor psihologije

POSLIJEDIPLOMSKO: Poslijediplomski studij psihologije – znanstveno usavršavanje – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2002.
TEMA: Roditeljski stres i neke karakteristike emocionalnog i socijalnog razvoja djeteta predškolske dobi
STUPANJ: Magistar u znanstvenom području društvenih znanosti – polje: psihologija

POSLIJEDIPLOMSKO: Doktorat iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija (klinička i zdravstvena psihologija) – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2008..
TEMA: Izloženost traumatskim događajima u djetinjstvu i psihosocijalno funkcioniranje mladih
STUPANJ:Doktor u znanstvenom području društvenih znanosti – polje: psihologija

2017. – Izbor u znanstveno – nastavno zvanje naslovne docentice u području društvenih znanosti, znanstveno polje: socijalne djelatnosti

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

 • 1.Stupanj Seminara iz Gestalt terapije (1986.-1988., 240 sati), Sekcija za kliničku psihologiju DPH
 • Praktikum iz behavior terapije ( 1988.), Zagreb, HPD
 • Edukacija  “Emerging Body Language” (1991.), Sekcija za predškolsku psihologiju
 • Metode rada s traumatiziranom djecom (Magne Raundalen), 1992.
 • Edukacija  za sudionike psihosocijalnih projekata koji se provode uz podršku UNICEF-a , (predavači dr. Robert Pynoos, dr. Ofra Ayalon), Ministarstvo prosvjete i športa, UNICEF, 1993., 1994
 • Gestalt Art terapija, voditelj Michael Rain, 1993.
 • Advanced Trauma and Recovery Training Program for Mental Health Professionals, (328 sati), Društvo za psihološku pomoć i The University of Texas (Houston ), 1995.-1997.
 • Izobrazba iz obiteljske Gestalt terapije, voditelj Jesper Juul, Org. Društvo za psihološku pomoć i Kempler Institut of Skandinavia, 1997.
 • Iskustveno – edukativne radionice iz Gestalt Art terapije, 1999., Zagreb, voditelji: Zora Subotić i Claudia Wagner
 • Edukacija Hrabrog telefona “Zlostavljanje i zanemarivanje djece”, ožujak-lipanj, 2001.
 • Forenzic Evaluation Training, The National Children Advocacy Center, 2003.
 • Edukacije iz upotrebe psihodijagnostičkih sredstava
 • Trauma Treatment Clinic, Hawaii, SAD, 2005.
 • Primjena asocijativnih karata u savjetodavnom i terapijskom radu ( T.Radionov i I. Bezić), 2005.
 • Edukacija- Gestalt psihoterapija u radu s djecom, 2005.
 • Radionica iz integrativne psihoterapije „The art and science of the relatinship“, voditelj Richard Erskine, 2006.
 • Edukacija “Moaiku – somatic trauma workshop” – “Building bridges between trauma and personality – Resource – oriented skill training in trauma work” (2009.-2010.),  voditeljica: Merete Holm Brantjberg iz Danske
 • B. Bonner: Tretman zlostavljane djece (2009.)
 • Edukacija EMDR-1.i 2.  stupanj, voditelj Roger Solomon, (IPSA, Ljubljana 2011. i 2012.)
 • Barbara Bonner i Susan Schmidt: ”Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy” (Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba –Health Sciences Center, University of Oklahoma, 2013.)
 • Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb, 2015. Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)
 • Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Zagreb (2016) – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic.

ČLANSTVA

 • Hrvatsko psihološko društvo
 • Hrvatska psihološka komora
 • Hrvatsko društvo za traumatski stres
 • Društvo za psihološku pomoć, Zagreb
 • Hrvatska strukovna udruga sudskih eksperata i vještaka
 • The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)
 • Udruga Hrabri telefon


PRETHODNO RADNO ISKUSTVO

 • 1985. -2002. Psiholog u DV Bukovac u Zagrebu
 • 2000. – napredovanje u struci, rješenjem Ministarstva prosvjete i sporta RH – zvanje stručnog suradnika psihologa – savjetnika.
 • 2002. – klinički psiholog u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba (Voditeljica odjela dijagnostike i tretmana od 2002. do 2017.)

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO

1991. -  volonter na Telefonu za psihološku pomoć.

1993- 1996. – projekt Ministarstva prosvjete i športa i UNICEF-a: “Program psihosocijalne pomoći prognanoj i izbjegloj djeci, njihovim roditeljima i odgojiteljima koji s njima rade u DV i igraonicama prognaničkih naselja”.

1997- 1998. – projekt Ministarstva prosvjete i športa i UNICEF-a: “Pomozimo im rasti – Psihološka pomoć i potpora odgojiteljima″

Od 1997 – Član Tima za psihološke krizne intervencije, DPP, Zagreb i edukator u projektu izobrazbe drugih stručnjaka za provođenje kriznih intervencija u zajednici u sustavu socijalne zaštite i prosvjete.

1997.-1998. Edukator u programu izobrazbe Društva za psihološku pomoć, “Osnove psihosocijalne traume i oporavka”.

1997.-1999.- Projekt psihosocijalne pomoći izbjeglicama i prognanicima, Centar za inicijative u socijalnoj politici, Zagreba.

2000./2001. vanjski suradnik Učiteljske akademije u Zagrebu, seminar iz Psihologije obrazovanja za studente 2. godine razredne nastave

2003./2004. , 2005/2006.– Predavač na poslijediplomskoj specijalizaciji iz kliničke psihologije

Suradnik u nastavi na Odsjeku za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

Mentor studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Od 2006. stalni sudski vještak za područje psihologije – psihotraumatizacije djece

Od 2003. edukator Edukacijskog tima i volontera Hrabrog telefona

2005.-2006. – Suradnik Instituta za društvena istraživanja- Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja, na istraživačko-razvojnom projektu “Samovrednovanje ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja”

2009-2016. – Predavač na poslijediplomskom specijalističkom studiju Psihosocijalnog rada i Obiteljske medijacije (Pravni fakultet u Zagrebu), na poslijediplomskom specijalističkom studiju Psihološko savjetovanje (Filozofski fakultet u Rijeci), na poslijediplomskom specijalističkom studiju  Kliničke psihologije (Filozofski fakultet u Zagrebu), diplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Učiteljski fakultet u Zagrebu)


PUBLIKACIJE

Knjige i priručnici:

1. Žižak, A., Profaca,B. i Milanović, M. (ur.)(1995.): Priručnik II za odgojitelje uključene u Program psihosocijalne pomoći prognanoj/izbjegloj djeci i ratom traumatiziranoj predškolskoj djeci, njihovim roditeljima i odgajateljima koji s njima rade u dječjim vrtićima i igraonicama prognaničkih naselja. Ministarstvo prosvjete i športa, UNICEF, Zagreb
2. Starc, B., Čudina Obradović, M., Pleša,A., Profaca,B., Letica,M. (2004.): Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, Golden Marketing, Zagreb
3. Profaca,B. i Puhovski,S. (2005.) Kako pomoći tugujućem djetetu. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Grad Zagreb, Zagreb
4. Profaca, B. (1993.) Pričajmo o mami i tati (slikovnica). TIN,Zagreb

Objavila više poglavlja u knjigama, desetak stručnih radova u časopisima i izlagala više od 25 radova na stručno-znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Sudjeluje u stručnoj redakciji svih priručnika Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, izrađivala i sudjelovala u izradi priručnika i letaka za  roditelje, djecu i stručnjake.

NAGRADE:
2003.  Nagrada Hrvatskog psihološkog društva „Marko Marulić“ za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji